حرف وزیر بهداشت درباره عزاداری و توضیح او [+نگاهی به سخن قبلی او در اردیبهشت]

اظهارات وزیر بهداشت درباره سلامت روان با اشاره به مناسبت‌های مذهبی در روزهای گذشته حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد.

کار فرهنگی در دانشگاه برای ماه محرم و هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام

سایت خیمه گاه ؛ شبکه اجتماعی محافل مذهبی ایران [تحقق مجازی خیمه‌های حقیقی]

داستان صوتی امروز عاشوراست [ یاران امام حسین علیه السلام در دهه ۸۰ شمسی ]

چرا عزاداری امام حسین(ع) از اول محرم شروع می‌شود و در دهه اول ادامه دارد؟