عباس رازی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
عکس کاور خود را تغییر دهید
پنج دهه از عمر من می‌گذرد و در تمام این سال‌ها دنبال رضای خدا و راه انداختن کار مردم بودم .بیشتر مطالبی که از من توی سایت بنیانا می‌خوانید در حوزه قرآن و سبک زندگی اسلامی هست.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است