یک بشقاب غذای مسموم

 • فرو- ۱۳۹۳ -
  ۱۹ فروردین
  مضرات ماهواره

  سیب نیم خورده ؛ نماد سرکشی بشر خدا ستیز

   از زمان شکل گیری نظام های آموزش رسمی (Formal Education) این ساختارها با چالشی به عنوان نظام آموزش غیررسمی (Informal Education) مواجه بوده اند. آموزش غیررسمی که قدمتی به اندازه ی پیشینه حضور انسان بر روی زمین و در غیاب سیستم های رسمی آموزش وظیفه انتقال دانش، تجربیات و مفاهیم حوزه های مختلف زندگی به نسل های آینده را بر عهده داشت.سیب با ظهور و گسترش آموزش رسمی و در…

  بیشتر بخوانید »