دسته‌ها
کلمات | مقاله، یادداشت، گزارش

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان تایلند {خوبی‌هایی که ما یاد گرفتیم از ایرانی‌ها بود}

تایلند (با نام قبلی سیام) کشوری در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیاست. جمعیت این کشور حدود ۶۸ میلیون نفر برآورد می شود و حدود ۹۵ درصد از جمعیت آن، پیرو آیین بودایی تراوادا هستند و بنابر آمارهای رسمی، فقط 4 درصد از جمعیت تایلند مسلمان‌اند.