بازنشر

 • تیر- ۱۳۹۳ -
  ۱۷ تیر
  مقاله

  کدام توافق ؟! … کدام برد ؟!

  بسمه تعالی شأنه توافق برد ـ برد معنا ندارد  وقتی رئیس جمهور کاسه بندزن‌ها و سد سازها و مهندسین عمران و معماری را به تحدی دعوت کرد و موضوع تحریم‌ها را با کاسه شکسته و ساختمان در حال فرو ریختن و تِرک برداشتن سد تشبیه می‌کند کمی مشکوک میشم به اینکه چه شد تحریم‌های ۳۵ ساله با مذاکرات ۱۰ ساله در مدت ۶ ماه متزلزل شد؟! نه حقوقدان هستم و…

  بیشتر بخوانید »