دسته‌ها
اخبار

letter4u Message of ayatollah Khamenei To the Youth in Europe & America

#letter4u Message of ayatollah Khamenei To the Youth in Europe and North America

letter4u
letter4u

در ادامه مطلب همراه ما باشید

Continue reading to view more

letter4u
letter4u
letter4u
letter4u
letter4u
letter4u

English

letter4u

Message of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei To the Youth in Europe and North America

دانلود  download

Français

Message de l’Ayatollah Khamenei aux jeunes d’Europe et d’Amérique du Nord

download دانلود

Español

Mensaje del ayatolá Seyyed Ali Jamenei Para la juventud en Europa y América del Norte

دانلود download

العربیة
رسالة من آیةالله سید علی خامنئی للشباب فی أوروبا وأمریکا الشمالیة

download دانلود

………………………………………………………………………………….

English

 

In the name of God, the Beneficent the Merciful
To the Youth in Europe and North America,

The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.

I don’t address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.

I would like to talk to you about Islam, particularly the image that is presented to you as Islam. Many attempts have been made over the past two decades, almost since the disintegration of the Soviet Union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. The provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization has unfortunately a long record in the political history of the West.

Here, I don’t want to deal with the different phobias with which the Western nations have thus far been indoctrinated. A cursory review of recent critical studies of history would bring home to you the fact that the Western governments’ insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiographies.

The histories of the United States and Europe are ashamed of slavery, embarrassed by the colonial period and chagrined at the oppression of people of color and non-Christians. Your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the Catholics and Protestants or in the name of nationality and ethnicity during the First and Second World Wars. This approach is admirable.

By mentioning a fraction of this long list, I don’t want to reproach history; rather I would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the West awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. Why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? Why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of Islamic culture and thought?

You know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the “other” have been the common base of all those oppressive profiteers. Now, I would like you to ask yourself why the old policy of spreading “phobia” and hatred has targeted Islam and Muslims with an unprecedented intensity. Why does the power structure in the world want Islamic thought to be marginalized and remain latent? What concepts and values in Islam disturb the programs of the super powers and what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of Islam? Hence, my first request is: Study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of Islam.

My second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation campaigns, try to gain a direct and firsthand knowledge of this religion. The right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and want you to keep away from.

I don’t insist that you accept my reading or any other reading of Islam. What I want to say is: Don’t allow this dynamic and effective reality in today’s world to be introduced to you through resentments and prejudices. Don’t allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of Islam.

Receive knowledge of Islam from its primary and original sources. Gain information about Islam through the Qur’an and the life of its great Prophet. I would like to ask you whether you have directly read the Qur’an of the Muslims. Have you studied the teachings of the Prophet of Islam and his humane, ethical doctrines? Have you ever received the message of Islam from any sources other than the media?

Have you ever asked yourself how and on the basis of which values has Islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries?

I would like you not to allow the derogatory and offensive image-buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.

Although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. While this preplanned challenge between Islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. Attempts to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths.

Therefore, don’t miss the opportunity to gain proper, correct and unbiased understanding of Islam so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write the history of this current interaction between Islam and the West with a clearer conscience and lesser resentment.

Seyyed Ali Khamenei
21st Jan. 2015

 

 

Français

 

Grâce au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux
Aux jeunes d’Europe et d’Amérique du Nord

Les événements récents survenus en France ainsi que d’autres faits similaires dans certains pays occidentaux m’ont convaincu de vous écrire ce message. J’ai choisi de m’adresser à vous directement non pas par une volonté délibérée d’ignorer vos parents, mais parce que le futur de vos pays est entre vos mains, et que la quête et recherche de la vérité anime davantage vos cœurs. De même, je ne cherche pas ici à m’adresser aux responsables politiques car je pense qu’ils ont, de façon consciente, séparés les chemins de la politique de ceux de l’honnêteté et de la franchise.

Le sujet que je souhaite aborder ici avec vous est l’islam, et plus spécifiquement le visage qui vous en est présenté. Depuis deux décennies, c’est-à-dire peu après l’effondrement de l’Union soviétique, tout a été fait pour présenter cette religion comme un ennemi qu’il faudrait craindre. L’attisement des sentiments de peur et de haine et leur utilisation dans des buts peu louables ont malheureusement un long passif dans l’histoire politique de l’Occident. Il n’est pas question ici d’évoquer les phobies diverses qui ont pu être véhiculées au sein des nations occidentales. En parcourant rapidement les études historiques actuelles, vous pouvez vous-mêmes vous rendre compte que les recherches historiographiques récentes effectuent une critique conséquente du rôle des Etats occidentaux dans la falsification de l’image des autres nations et cultures. L’histoire de l’Europe et des Etats-Unis est marquée par la honte de la période de l’esclavage puis celle de la colonisation, ainsi que par tout un ensemble d’oppressions et d’injustices commises vis-à-vis des personnes de couleur ou de croyances différentes. Vos chercheurs et vos historiens ont consacré de nombreuses études critiques aux effusions de sang commises au nom de la religion lors des dissensions entre catholiques et protestants, ou encore au nom de la nation ou de l’ethnie durant les Première et Seconde Guerres mondiales.

Le fait de reconnaître de tels faits mérite en soi d’être loué. Je ne souhaite cependant pas ici dresser un inventaire de cette longue liste d’événements regrettables, mais plutôt vous inviter à poser à vos intellectuels la question suivante : pourquoi, en Occident, la conscience collective se réveille toujours avec plusieurs décennies, si ce n’est plusieurs siècles de retard ? Pourquoi l’examen de cette conscience collective doit-il être exclusivement tourné vers des réalités appartenant à un passé lointain, et passer sous silence les questions actuelles ? Pourquoi cherche-t-on à empêcher la formation d’une réflexion générale au sujet d’une question aussi importante que celle de la façon d’aborder et de traiter la culture et la pensée musulmanes ?

Vous savez bien que l’humiliation et le fait de susciter des sentiments de haine et de peur vis-à-vis de “l’autre” constituent le terreau commun à l’ensemble des entreprises de domination fondées sur l’oppression. Je souhaite maintenant que vous vous demandiez pourquoi cette fois-ci, la vieille politique de fomentation de la peur et de la haine a pris l’islam et les musulmans comme objectif, et ce avec une intensité sans précédent. Pourquoi dans le monde actuel, le système du pouvoir souhaite-t-il reléguer la pensée islamique à la marge et la confiner à un rôle passif ? L’islam comprendrait-il des pensées et valeurs qui viendraient contrarier les ambitions des grandes puissances ? Quels intérêts dessert la diffusion de représentations erronées au sujet de l’islam ? Mon premier souhait est donc que vous vous interrogiez au sujet des éléments motivant une telle diabolisation massive de l’islam.

Mon second souhait est qu’en réaction aux nombreux a priori et jugements négatifs, vous essayez de mieux connaître cette religion, et ce de façon directe et sans intermédiaire. Une logique saine implique au moins que vous sachiez ce qu’est exactement cette réalité que l’on cherche à vous faire fuir et que l’on vous présente sous un jour menaçant. Je ne vous invite pas forcément à accepter la façon dont j’envisage l’islam ou telle conception particulière à son sujet, mais je vous incite à refuser que cette réalité dynamique et influente du monde actuel vous soit présentée au travers du filtre de desseins politiques peu louables. Ne permettez pas que les terroristes souvent issus de ces mêmes pouvoirs qui prétendent les dénoncer vous soient présentés comme étant les représentants de l’islam. Essayez de connaître l’islam à travers ses sources authentiques et de première main, à travers le Coran et la vie de son Prophète. La question mérite d’être posée : avez-vous déjà consulté directement le livre sacré des musulmans ? Avez-vous étudié les enseignements humains et moraux dispensés par le Prophète de l’islam ? Avez-vous déjà pris connaissance du message de l’islam à travers une source autre que celle des médias ? Vous êtes-vous déjà demandé sur quelle base et selon quelles valeurs ce même islam que l’on diabolise a pu être à la source de l’une des plus grandes civilisations du monde, et constituer le berceau des plus grands penseurs, et ce pendant de nombreux siècles ?

Je vous demande de ne pas permettre que les portraits dénigrants que l’on peut faire de cette grande religion dressent des barrières psychologiques entre cette réalité et vous, vous privant ainsi toute possibilité de jugement impartial. Dans un monde où les moyens de communication ont brisé les barrières géographiques, ne permettez pas que l’on enserre votre esprit dans des limites construites de toutes pièces. Bien que personne ne puisse à lui seul combler le fossé créé entre ces a priori et la réalité, chacun d’entre vous peut, en s’efforçant personnellement de distinguer le vrai du faux, contribuer à créer des ponts fondés sur une pensée juste et libre ; ce sont ces ponts qui contribuent à réduire de tels fossés. Malgré les difficultés inhérentes à un tel défi, cet effort de pensée peut contribuer à faire naître de nouvelles interrogations dans vos esprits ayant soifs de vérité. Et vos efforts en vue d’obtenir une réponse à ces questions constituent en soi une occasion pour découvrir de nouvelles vérités. Par conséquent, ne laissez pas passer cette occasion de parvenir à une compréhension plus juste et exempte de préjugés de l’islam. Ainsi, peut-être, grâce à votre sens de la responsabilité vis-à-vis de ce qui est vrai et juste, les futures générations pourront se pencher sur cette période d’interactions de l’Occident avec l’islam avec une conscience plus apaisée qu’auparavant.

Seyyed Ali Khamenei
21 janvier 2015

 

 

Español

 

En el nombre de Dios, el Clemente el Misericordioso
A los estudiantes en general de Europa y Norte América:

Los sucesos últimos en Francia y en otros países occidentales me convencieron para que hable directamente con vosotros, jóvenes, sobre estos sucesos. No porque quiera dejar de lado a sus padres y madres, sino porque veo el futuro de la Nación y su tierra en sus manos y también veo en ustedes y vuestros corazones el sentimiento de la búsqueda de la verdad más viva e inteligente. En este mensaje no hablo con vuestros políticos y gobernantes. Creo que ellos conscientemente han separado el camino de la veracidad y lo correcto del camino de la política. Mi palabra con vosotros es sobre el Islam y en especial sobre la imagen y rostro que os presentan del Islam.

Desde hace dos décadas antes, quiere decir casi después del derrumbamiento de la Unión Soviética, se han esforzado mucho para que esta gran religión se vea como un enemigo monstruoso. El sentimiento del miedo, del odio y el aprovecharse para movilizarlos desgraciadamente tiene un antecedente extenso en la historia política de Occidente. No quiero enumerar en este lugar a los diferentes miedos que han infundido en las naciones occidentales. Ustedes mismos con un breve repaso a las últimas investigaciones críticas sobre la historia ven que han reprochado los revisionistas las actitudes no veraces e insensatas de los gobiernos occidentales con otras culturas y civilizaciones del mundo. La historia de Europa y América esta avergonzada de la esclavitud. Desde la época del colonialismo esta cabizbajo y lo mismo está por la opresión a los negros y los no cristianos.

Vuestros investigadores e historiadores se lamentan profundamente por los derramamientos de sangre en nombre de la religión entre católicos y protestantes y a nombre de los nacionalismos y etnias en la primera y segunda guerra mundial. En sí mismo estos sentimientos son elogiables y mi objetivo al repetir este largo índice no es reprochar la historia sino que quiero de vosotros que pregunten a sus intelectuales por qué la conciencia general en Occidente debe despertar y ser informado con un retraso de diez años y a veces de cientos de años.

¿Por qué la revisión en la conciencia general debe relacionarse con el pasado lejano y no a los asuntos del día? ¿Por qué en un tema tan importante como la manera del encuentro con la cultura y el pensamiento islámico se niegan a que la gente tenga una información general y correcta? Vosotros sabéis perfectamente que humillar y crear odio y miedo imaginario con respecto a otro siempre ha preparado el terreno para los beneficios opresores. Ahora yo quiero que se pregunten a sí mismos, ¿Por qué la política antigua de crear miedo y odio con una fuerza sin antecedentes ha tomado como objetivo al Islam y a los musulmanes. ¿Por qué la estructura del poder en el mundo actual quiere que el pensamiento islámico sea colocado en el margen y en una actitud pasiva?

¿Qué contenidos y valores existen en el Islam que perturban al programa de los grandes poderes y que beneficios tendrán en la sombra de deformar el rostro del Islam?

Entonces mi primero pedido a vosotros es que pregunten e investiguen sobre los motivos de esta actitud negativa contra el Islam.

Mi segundo pedido es que en reacción a este diluvio de propagandas negativas y prejuicios traten de obtener directamente y sin intermediario el conocimiento de esta religión. Una lógica sana exige que al menos sepáis qué es y qué esencia tiene el Islam que os atemorizan y os hacen escapar de ello. Yo no insisto que acepten mi punto de vista o el de otro en el Islam, sino que les digo que esta realidad fluyente y activa en el mundo actual no os sea presentada con los objetivos contaminados. No permitáis que ostentosamente se presenten a vosotros a los terroristas empleados y mercenarios como representantes del Islam. Conozcan el Islam de las fuentes genuinas y de primera mano. Conozcan al Islam por el camino del Qoran y la vida del gran profeta del Islam.

En este momento quiero preguntarles, ¿acaso vosotros mismos habéis recurrido directamente al Sagrado Corán de los musulmanes? ¿Acaso han estudiado actitudes del profeta del Islam con otras personas y sus enseñanzas humanas y morales? ¿Acaso hasta hoy han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes distintas a los medios de comunicación? ¿Acaso se han preguntado a sí mismos ¿cómo y en base a qué valores fue que el Islam desarrollo a lo largo de los siglos la más grande civilización científica y racional en el mundo? educando a los más elevados científicos y pensadores? Yo pido a vosotros que no permitáis que mostrando una cara desagradable del Islam, crean un obstáculo sentimental entre vosotros y la realidad, quitándoles la posibilidad de poseer un juicio imparcial.

Hoy, que los medios de comunicación han roto fronteras geográficas, no permitáis que os encierren dentro de las fronteras mentales y falsificadas. Si bien nadie puede en forma individual llenar las grietas realizadas pero cada uno de vosotros puede construir un puente de pensamiento y equidad sobre estas grietas con la intención de aclarar a sí mismos y al ambiente alrededor. Este obstáculo que fue planeado de antemano entre vosotros jóvenes y el Islam aunque es desagradable pero puede crear nuevos interrogantes en vuestra mente curiosa y buscadora.

Hacer el esfuerzo para encontrar las respuestas a estas preguntas les otorga una oportunidad beneficiosa para descubrir nuevas verdades. Entonces no pierdan esta oportunidad para comprender correctamente sin perjuicios al Islam, quizás por la bendición de su compromiso ante la verdad, Las generaciones venideras que escribirán esta parte de la historia acerca del comportamiento de Occidente con el Islam lo hagan con menos molestia y con una conciencia más tranquila.

Sayyed ALI jamenei
1/11/1393

 

العربیة

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
إن الأحداث الأخیرة فی فرنسا وما شابهها فی بعض الدول الغربیة أقنعتنی أن أتحدّث إلیکم مباشرة.

أتحدّث إلیکم أیّها الأعزة دون أن اتجاهل دور والدیکم، لأنی أرى مستقبل شعبکم وأرضکم بأیدیکم، وأرى أن الإحساس بضرورة معرفة الحقیقة فی قلوبکم أکثر حیویة ووعیاً. وکذلک فإنی لا أخاطب الساسة والمسؤولین عندکم لأنی أتصور أنهم بعلمٍ ودرایةٍ منهم فصلوا درب السیاسة عن مسار الصدق والحقیقة.

حدیثی معکم عن الإسلام وبصورةٍ خاصةٍ عن الصورة التی یعرضونها عن الإسلام لکم.

قبل عقدین وإلى یومنا هذا، ای بعد انهیار الإتحاد السوفیتی تقریباً جرت محاولات کثیرة لإعطاء هذا الدین العظیم موقع العداء المخیف. وللأسف إن عملیة إثارة مشاعر الرعب والفزع والنفور واستغلالها لها ماضٍ طویلٍ فی التاریخ السیاسی للغرب.

لا أرید هنا أن أتعرض إلى ما یثیرون من أنواع الرعب فی قلوب الشعوب الغربیة وعند استعراضکم العابر للدراسات التاریخیة والنقدیة المعاصرة ستجدون کیف تؤنب الکتابات التاریخیة الأعمال الکاذبة والمزیِّفة للدول الغربیة تجاه سائر الشعوب والثقافات. إن تاریخ أوروبا وأمریکا یطأطئ رأسه خجلاً أمام سلوکه الإسترقاقی والإستعماری وظلمه تجاه الملوّنین وغیر المسیحیین. ثم انّ المؤرخین والباحثین لدیکم عندما یمرون على عملیات سفک الدماء باسم الدین بین البروتستان والکاثولیک أو باسم القومیة والوطنیة إبان الحربین العالمیین الأولى والثانیة یشعرون بالمرارة والإنحطاط.

وهذا بحد ذاته یدعو الى التقدیر؛ ولست استهدف من خلال استعادة قسم من هذه القائمة الطویلة جَلد التاریخ ولکنی أرید منکم أن تسألوا کل مثقفیکم ونخبکم لماذا لا یستقیظ الوجدان العام فی الغرب دائما إلا مع تأخیر عشرات السنین وربما المئات من السنین؟ ولماذا کانت عملیة النظر فی الوجدان العام تتّجه نحو الماضی البعید وتهمل الأحداث المعاصرة؟

لماذا نجدهم فی موضوع مهم من قبیل أسلوب التعاطی مع الثقافة والفکر الإسلامی یمنعون من تکوّن وعی عام لدیکم؟

أنتم تعلمون جیداً أن التحقیر و إیجاد حالة النفور والرهاب الموهوم من الآخرین تشکل أرضیة مشترکة لکل تلک الإستغلالات الظالمة. أرید الآن أن تسألوا أنفسکم لماذا استهدفت سیاسة نشر الرعب والنفور القدیمة الإسلام والمسلمین بقوة وبشکل لا سابقة لها؟ لماذا یتّجه نظام القوة والسلطة فی عالمنا الیوم نحو تهمیش الفکر الإسلامی وجرّه الى حالة الإنفعال؟

هل هناک مفاهیم وقیم فی الإسلام تزاحم برامج ومشاریع القوى الکبرى وما هی المنافع التی تتوخاها هذه القوى من وراء طرح صورة مشوّهة وخاطئة عن الإسلام. ولهذا فإن طلبی الأوّل منکم أن تتساءلوا وتتحروا عن عوامل هذا التعتیم الواسع ضد الإسلام.

الأمر الثانی الذی أطلبه منکم أن تقوموا کردِّ فعلٍ لسیل الإتهامات والتصورات المسبقة والإعلام السلبی وأن تسعوا لتکوین معرفة مباشرة ودونما واسطة عن هذا الدین. إن المنطق السلیم یقتضی أن تدرکوا حقیقة الأمور التی یسعون لإبعادکم عنها وتخویفکم منها فما هی وما هی أبعادها وحقیقتها؟

أنا لا أصرّ علیکم أن تقبلوا رؤیتی أو أیة رؤیة أخرى عن الإسلام، لکنی أدعوکم ألّا تسمحوا أن یستفید هؤلاء من الإدعاءات المرائیة للإرهابیین العملاء لهم وتقدیمهم لکم بإعتبارهم مندوبی الإسلام. علیکم أن تعرفوا الإسلام من مصادره الأصیلة ومنابعه الأولى. تعرّفوا على الإسلام عبر القرآن الکریم وسیرة الرسول الأعظم (صلّى الله علیه وآله وسلّم). وأودّ هنا أن أتساءل: هل راجعتم قرآن المسلمین مباشرة؟ هل طالعتم أقوال رسول الإسلام(صلّى الله علیه وآله وسلّم) وتعالیمه الإنسانیة والأخلاقیة؟ هل اطلعتم على رسالة الإسلام من مصدر آخر غیر الإعلام؟ هل سألتم أنفسکم کیف استطاع الإسلام ووفق أیة قیم طوال قرون متمادیة أن یقیم أکبر حضارة علمیة وفکریة فی العالم وأن یربی أفضل العلماء والمفکرین؟

أطالبکم ألّا تسمحوا لهم بوضع سدّ عاطفی واحساسی منیع بینکم و بین الواقع عبر رسم صورة سخیفة کاذبة عن الإسلام لیسلبوا منکم إمکانیة الحکم الموضوعی. والیوم حیث نرى أن أجهزة التواصل اخترقت الحدود الجغرافیة، علیکم ألّا تسمحوا لهم أن یحاصروکم فی الحدود الذهنیة المصطنعة، وإن کان من غیر الممکن لأی أحد أن یملأ الفراغات المستحدثة بشکل فردی ولکن کلاً منکم یستطیع هادئاً لتوعیة نفسه وبیئته أن یقیم جسراً من الفکر والإنصاف على هذه الفراغات.

إن هذا التحدی المبرمج من قبل لنوع العلاقة بین الإسلام وبینکم أنتم الشباب أمر مؤلم، لکن بإمکانه أن یثیر تساؤلات جدیدة فی ذهنکم الوقاد والباحث.

إن سعیکم لمعرفة الأجوبة على هذه التساؤلات یشکل فرصة سانحة لکشف الحقائق الجدیدة أمامکم، وعلیه یجب أن لا تفوتوا هذه الفرصة للوصول الى الفهم الصحیح ودرک الواقع دون حکم مسبق؛ ولعلّه من آثار تحملّکم هذه المسؤولیة تجاه الواقع، أن تقوم الأجیال الآتیة بتقییم هذه الفترة من تاریخ التعامل الغربی مع الإسلام، بألمٍ أقل زخماً ووجدانٍ أکثر اطمئناناً.

السید على الخامنئی
2015/01/21

 

فارسی

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار می‌دهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده ملّت و سرزمینتان را در دستان شما می‌بینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاست‌مداران و دولت‌مردان شما خطاب نمی‌کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند. سخن من با شما درباره اسلام است و به‌طور خاص، درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می‌گردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ــ تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمی‌خواهم به «هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملتهای غربی القا شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخ‌نگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه دولت‌های غربی با دیگر ملتها و فرهنگ‌های جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و آمریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیرمسیحیان خجل است؛ محققین و مورخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیت و قومیت در جنگهای اوّل و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی می‌کنند.

این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما می‌خواهم از روشنفکران خود بپرسید: چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با فرهنگ و اندیشه اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری می‌شود؟

شما به‌خوبی می‌دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من می‌خواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزش‌هایی در اسلام، مزاحم برنامه قدرت‌های بزرگ است و چه منافعی در سایه تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین می‌گردد؟ پس خواسته اوّل من این است که درباره انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.

خواسته دوم من این است که در واکنش به سیل پیش‌داوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضا می‌کند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن می‌گریزانند و می‌ترسانند، چیست و چه ماهیتی دارد. من اصرار نمی‌کنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه می‌گویم اجازه ندهید این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به‌عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن (صلّی اللّه علیه و آله و‌ سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم: آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی اللّه علیه و آله و‌ سلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به‌جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزش‌هایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکران را تربیت کرد؟

من از شما می‌خواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگرچه هیچ‌کس به‌صورت فردی نمی‌تواند شکاف‌های ایجاد شده را پر کند، اما هر یک از شما می‌تواند به‌قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگرچه ناگوار است اما می‌تواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار می‌دهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش‌داوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به‌یمن مسئولیت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.

سیّدعلی خامنه‌ای
1393/11/1

 

Deutsch

Botschaft des Oberhauptes der Islamischen Republik Iran Ajatollah Seyyed Ali Khamenei

 

Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Begnadenden

An alle jungen Menschen in Europa und Nordamerika!

Die jüngsten Ereignisse in Frankreich und ähnliche Vorfälle in einigen anderen westlichen Ländern haben mich davon überzeugt, dass ich euch direkt diesbezüglich ansprechen sollte. Ich wende mich an euch junge Menschen, nicht um eure Eltern außer Acht zu lassen, sondern deshalb, weil ich die Zukunft eures Volkes und eurer Heimat in euren Händen liegen und in euren Herzen ein vitaleres und sensibleres Verlangen nach der Wahrheit sehe. Mit diesen Zeilen wende ich mich auch nicht an eure Politiker und Regierungsverantwortlichen, denn ich bin mir sicher, dass sie bewusst den Weg der Politik von dem Weg der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit getrennt haben.

Ich spreche zu euch über den Islam und insbesondere über das Bild, dass sie euch vom Islam vorlegen. Seit zwei Jahrzehnten, d.h. ungefähr nach dem Zerfall der Sowjetunion, hat es zahlreiche Bestrebungen gegeben, diese große Religion als einen beängstigenden Feind darzustellen. Die Heraufbeschwörung von Angst und Ablehnung und deren Missbrauch blicken bedauerlicherweise auf eine lange Vergangenheit in der politischen Geschichte des Westens zurück. Ich möchte hier nicht auf die verschiedenen Ängste, die bislang den westlichen Völkern eingeflößt worden sind, eingehen. Ihr selber könnt mit einem kurzen Blick auf die jüngsten kritischen Geschichtsstudien erkennen, dass in der neuen Geschichtsbeschreibung das unaufrichtige und betrügerische Verhalten westlicher Staaten gegenüber anderen Völkern und Kulturen auf der Welt gerügt worden ist. Die Geschichte Europas und Amerikas schämt sich wegen dem Skalventum. Sie schaut verlegen wegen der Kolonialzeit und wegen dem Unrecht an Farbigen und Nicht-Christen zu Boden. Eure Forscher und Historiker erklären aufrichtig, dass sie sich wegen des Blutvergießens schämen, welches im Namen der Religion zwischen Katholiken und Protestanten oder im Namen der Nationalität und der Volkszugehörigkeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschehen ist.

Dieses Geständnis verdient von Natur aus Anerkenung. Ich will auch gar nicht die Geschichte tadeln, wenn ich einen Ausschnitt aus dieser langen Liste nenne, sondern ich möchte, dass ihr eure Intellektuellen fragt, warum das kollektive Gewissen im Westen immer erst mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten und manchmal mehreren Jahrhunderten aufwacht. Warum ist die Korrektur des kollektiven Gewissens immer auf die weit zurückliegende Vergangenheit gerichtet und nicht auf die aktuellen Probleme? Warum wird in wichtigen Dingen wie der Begegnung mit der islamischen Kultur und Denkweise eine allgemeine Informiertheit verhindert?

Ihr wisst ja, dass Herabsetzung und Hervorrufung von Hass und fiktiver Angst gegenüber „Anderem” die Grundlage für alle ungerechten Bestrebungen nach Profit und Vorteilen ist. Nun möchte ich, dass ihr euch selber fragt, warum diesmal die alte Politik der Angstmache und Verbreitung von Hass in einem derartig beispiellosen Ausmaß den Islam und die Muslime ins Visier genommen hat?

Warum ist das internationale Machtsystem von heute bestrebt, das islamische Denken an den Rand und in die Passivität zu drängen? Welche Sinngebungen und Werte gibt es denn beim Islam, die dem Konzept der Großmächte in die Quere kommen, und welche Interessen werden durch die falsche Darstellung des Islams denn gedeckt? Meine erste Bitte lautet daher, dass ihr nach den Motiven dieser großangelegten Schwarzmalerei über den Islam forscht.

Meine zweite Bitte ist die, dass ihr gegenüber der Flut von Vorurteilen und Hetzpropaganda, versucht, euch direkt und unmittelbar mit dieser Religion vertraut zu machen. Der gesunde Verstand befiehlt, dass ihr zumindest wisst, wovor ihr flieht und euch fürchtet und von welcher Beschaffenheit es ist. Ich bestehe nicht darauf, dass ihr meine oder irgendeine andere Deutung des Islams akzeptiert. Ich sage nur: Lasst nicht zu, dass euch, ausgehend von böswilligen und schmutzigen Motive, diese lebendige und die heutige Welt beeinflussende Wahrheit präsentiert wird. Gestattet nicht, dass sie euch heuchlerisch die Terroristen, die sie selber angeheuert haben, als Repräsentanten des Islams vorstellen. Lernt den Islam über die echten Quellen und die Quellen aus erster Hand kennen. Werdet mit dem Islam durch den Koran und die Biografie ihres großen Propheten vertraut.

Ich möchte euch an dieser Stelle gerne fragen, ob ihr euch bislang schon direkt an den Koran der Muslime gewandt habt? Habt ihr die Verhaltensweise des Propheten des Islams und seine menschlichen und moralischen Lehren studiert? Habt ihr bislang außer über die Medien auch aus anderen Quellen über die Botschaft des Islams erfahren? Habt ihr euch jemals gefragt, wie und aufgrund welcher Werte dieser Islam mehrere Jahrhunderte hintereinander die größte wissenschaftliche und geistige Zivilisation der Welt hervorbrachte und die besten Gelehrten und Denker großzog?

Ich bitte euch nicht zuzulassen, dass sie durch abwertende und einfältige Maskenbilder zwischen euch und der Wahrheit eine gefühlsgeladene Trennmauer errichten und euch die Möglichkeit rauben, sich unvoreingenommen ein Urteil zu bilden.

In unserer Zeit, in der die Kommunikationsmittel die geografischen Grenzen überwunden haben, solltet ihr nicht zulassen, dass man euch in künstliche geistige Grenzen einsperrt. Auch wenn kein Einzelner die entstandenen Klüfte ausfüllen kann, so kann doch jeder von euch für die eigene Erkenntnis und die Aufklärung seiner Umgebung eine Brücke des Denkens und der Gerechtigkeit über diesen Klüften errichten.

 

Dieser bewusst vorausgeplante Konflikt zwischen dem Islam und euch jungen Menschen ist nicht angenehm , aber er kann eurem wissbegierigen und suchenden Geist neue Denkaufgaben geben. Durch Bemühung um eine Antwort auf diese Fragen tut sich vor euch eine wertvolle Gelegenheit zur Entdeckung neuer Wahrheiten auf. Deshalb lasst diese Gelegenheit für das richtige und vorurteilfreies Islamverständnis nicht aus der Hand gleiten. Vielleicht werden dann dank eures Verantwortungsbewusstseins gegenüber der Wahrheit die kommenden Generationen weniger beschämt und mit einem ruhigeren Gewissen über diesen Abschnitt der Geschichte der Beziehungen des Westens zum Islam schreiben können.

 

Seyyed Ali Khamenei

21. Januar 2015

 

Italiano

Nel nome di Dio Misericordioso e Caritatevole

Ai giovani europei e nord americani

I recenti eventi accaduti in Francia e altri paesi occidentali mi hanno convinto a parlarne con voi. Io mi dirigo a voi, giovani, non perché voglio evitare i vostri genitori, ma piuttosto perché il futuro delle vostre nazioni e dei vostri paesi saranno nelle vostre mani e inoltre ritengo che l’istinto della ricerca della verità sia più vigoroso e attento nei vostri cuori.

 

Io vorrei parlarvi dell’Islam, in particolare dell’immagine che viene rappresentata come Islam.

 

Molti tentativi sono stati fatti nel passato ventennio, dalla disintegrazione dell’Unione Sovietica, per dare a questa grande religione il ruolo di un orribile nemico. La creazione di sentimenti di orrore ed odio e la loro utilizzazione ha, sfortunatamente, una lunga tradizione nella storia politica dell’Occidente.

 

Qui, io non voglio trattare le differenti fobie con le quali le nazioni occidentali sono state massicciamente indottrinate. Una rapida lettura dei recenti studi storici vi permetterebbe di comprendere che il trattamento insincero e ipocrita delle altre nazioni e culture da parte dei governi occidentali è stato censurato nelle moderne storiografie.

 

La storia degli Stati Uniti e dell’Europa porta la vergogna della schiavitù, l’imbarazzo del periodo coloniale e l’umiliazione e l’oppressione dei popoli di colore e di quelli non cristiani. I vostri ricercatori e storici si vergognano profondamente dei massacri perpetrati in nome della religione da cattolici e protestanti o nel nome della razionalità e dell’appartenenza razziale durante la prima e la seconda guerra mondiale.

 

Questa lettura è ammirevole. Menzionando solo una piccola parte di questa lunga lista, io non voglio screditare la storia, piuttosto io vorrei chiede ai vostri intellettuali come e perché la coscienza in Occidente si risvegli e venga a galla solo dopo decadi o secoli. Perché la revisione della coscienza collettiva deve applicarsi al lontano passato e non ai problemi attuali? Perché sono stati fatti tentativi per evitare la consapevolezza diffusa riguardante un importante assunto come quello concernente la cultura ed il pensiero islamico?

 

Voi conoscete bene che l’umiliazione ed il diffondere l’odio e la paura immaginaria dell’altro hanno costituito la base comune di tutte di tutti gli oppressori. Ora io vorrei chiedervi perché la vecchia pratica di diffusione di fobia e odio abbia preso come bersaglio l’Islam ed I musulmani con una intensità senza precedenti. Perché le strutture di potere nel mondo vogliono che il pensiero islamico sia marginalizzato e rimanga latente?

Come possono i concetti e di valori dell’Islam disturbare il programma delle super potenze e quali interessi sono salvaguardati all’ombra della distorsione dell’immagine dell’Islam?

Da qui la mia prima richiesta: studiate e ricercate quali siano le motivazioni che si nascondono dietro questa diffusa denigrazione dell’immagine dell’Islam.

La mia seconda richiesta è che come reazione all’ondata di pregiudizi e disinformazione si cerchi una conoscenza diretta, di prima mano, di questa religione,; una logica saggia richiede che poi capiate la natura e l’essenza di ciò con cui vi stano spaventando e da cui vi tengono lontano.

Io non insisto che voi accettiate la mia lettura o qualsiasi altra lettura

dell’Islam. Quello che io voglio dire è: non permettete che questa dinamica e questa realtà effettiva nel mondo attuale vi sia spiegata attraverso risentimenti e pregiudizi, non permettete loro di presentare ipocritamente i terroristi che hanno reclutato come rappresentanti dell’Islam.

 

Ricevete la conoscenza dell’Islam attraverso le sue fonti primarie e originali. Acquisite informazioni sull’Islam attraverso il Corano e la vita del Profeta. Io vorrei chiedervi se avete direttamente letto il Corano dei musulmani. Avete voi studiato gli insegnamenti del profeta dell’Islam e le sue dottrine umane ed etiche? Avete mai ricevuto il messaggio dell’Islam da altre fonti che non fossero i mass-media?

 

Vi siete mai chiesti come e sulla base di quale valore abbia l’Islam realizzato la più grande civiltà scientifica e intellettuale del mondo e formato i più importanti scienziati ed intellettuali attraverso molti secoli?

 

Io vorrei che voi non permetteste ai costruttori di immagini degradanti ed offensive di creare un abisso fra voi e la realtà, privandovi della possibilità di un giudizio imparziale. Oggi I mezzi di comunicazione hanno rimosso i confini geografici; non permette loro di costruirvi attorno dei confini mentali.

 

Sebbene nessuno, individualmente, possa colmare la divisione creata, ciascuno di voi può costruire un ponte di pensiero e correttezza sopra il divario, per illuminare se stesso e l’ambiente circostante.

 

Sebbene nessuno, individualmente, possa colmare la divisione creata, ciascuno di voi può costruire un ponte di pensiero e correttezza sopra il divario, per illuminare se stesso e l’ambiente circostante.

 

Perciò non perdete l’occasione di conquistare un’adeguata, corretta e imparziale comprensione dell’Islam, cosى che, fortunatamente, dovuto al vostro senso di responsabilità verso il vero, le future generazioni scriveranno la storia dell’attuale interazione fra l’Islam e l’Occidente con una coscienza più chiara e meno risentimento.

 

Seyyed Ali Khamenei

21st Jan. 2015

 

Türkçe

Fransa’daki son olaylar ardından İslam İnkılâbı Rehberinden Avrupa ve Kuzey Amerika gençlerine hitaben mektup

Bismillahirrahmanirrahim

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki tüm gençlere hitaptır

Fransa’daki ve batı Avrupa’nın diğer bazı ülkelerindeki benzer olaylar, bu meselelerle ilgili direkt olarak sizlere hitap etme konusunda benim için yeterli sebepti.

Benim siz gençleri direkt muhatap almam, anne ve babanızı göz ardı ettiğim anlamında değildir, bilakis şu sebepledir ki kendi halk ve vatanınızın geleceğini bizzat sizin elinizde görmemden ve keza hakikat peşinde olma duygusunun sizlerin kalplerinizde daha canlı ve dinamik olmasındandır. Ayrıca bu yazıda devlet adamlarınız ve siyaset adamlarınızı da muhatap almıyorum. Çünkü onların da bilinçli olarak siyaset yolunu sadakat ve doğruluk istikametinden ayırdıklarına inanıyorum.

 

Benim sözüm sizinledir özelde İslam konusunda ve İslam’la ilgili sizlere sunulmak istenen tablo ve tasvirle ilgili. 20 yıllık bir süredir (Yani Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra) bu büyük dinin korkunç bir düşman olarak tanıtılmasına çalışılmıştır. Korku ve nefret duygusunun tahrik edilmesi ve ondan yararlanılmak istenmesi maalesef batının siyasi tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Ben burada şimdiye kadar (bu konuda) batı halklarına telkin edilmeye çalışılan muhtelif ”korkuları” açıklamak istemiyorum. Sizin bizzat kendiniz tarihle ilgili son eleştirel araştırmaları kısaca bir gözden geçirmekle yeni tarih yazılımlarında batılı devletlerin dünyanın öteki halkları ve kültürlerine karşı sadakatsiz ve sinsice davranışlarının eleştirildiğini görürsünüz. Avrupa ve Amerika’nın tarihi kölecilikten utanmaktadır, sömürge döneminden başı aşağıdadır, renkli derililer ve Hıristiyan olmayanlara yönelik zulümden utanmaktadır; sizlerin tarihçileriniz ve araştırmacılarınız, Katoliklerle Protestanlar arasında din adına veya birinci ve ikinci dünya savaşlarında milliyet ve ırk adına dökülen kanlardan derinden utanmakta ve başları aşağıdır.

 

Bunun kendisi takdire şayandır ve ben de bu uzun listenin ufak bir bölümünü hatırlatmakla tarihi tenkit etmek niyetinde değilim bilakis sizlerden istiyorum ki kendi aydınlarınızdan sorun niçin batıda kamu vicdanı her zaman birkaç on yıl gecikmeyle ve hatta bazen birkaç yüz yıl sonra uyanmaktadır? Niçin toplum vicdanlarının gözden geçirilmesi güncel olaylarla ilgili değil de uzak geçmişlere yönelik yapılmaktadır? Niçin İslami düşünce ve kültüre karşı davranış tarzı gibi çok önemli bir konuda toplum şuurlanması ve bilinçlenmesinin önüne geçilmektedir?

 

Sizler çok iyi biliyorsunuz ki tahkir, nefret oluşturmak ve “öteki”sinden hayali korku, o zalimane menfaatçiliklerin ortak zeminini oluşturmuştur. Şimdi benim sizlerden isteğim kendinizden şunu sorunuz ki niçin eskimiş korku, nefret tohumları ekme siyaseti bu kez eşine rastlanılmamış bir şiddette İslam ve Müslümanları hedef almış bulunmaktadır? Niçin günümüz dünyasında kudret yapısı İslami düşüncenin pasif ve kenarda olmasını istemektedir? Meğer İslam’da ne gibi değerler ve manalar büyük güçlerin planlarına engeldir ve İslam’dan yanlış bir tablonun sergilenmesi gölgesinde ne gibi çıkarlar elde etmektedirler? Nitekim benim sizlerden ilk talebim İslam’a karşı bu geniş karalamaların perde arkasındaki hedefleri soruşturmanız ve araştırmanızdır?

 

Sizlerden ikinci talebim de şudur ki menfi propaganda ve ön yargılara karşı mukabele etmek için bu din hakkında direkt ve aracısız tanım elde etmeye çalışınız. Selim mantık icap ediyor ki en azından sizleri korkuttukları ve kaçırmaya çalıştıkları şeyin ne olduğunu ve nasıl bir gerçeğe sahip bulunduğunu öğrenmelisiniz. Benim algılarımı veya İslam ile ilgili başka her hangi bir değerlendirmeyi kabul etmeniz hususunda ısrarcı değilim, bilakis diyorum ki günümüz dünyasında bu dinamik ve etkili gerçeğin, çirkef hedefler ve kasıtlarla sizlere tanıtılmasına izin vermeyiniz. Hilekârca kendi hizmetlerindeki teröristleri İslam’ın temsilcileri olarak tanıtmalarına müsaade etmeyiniz. İslam’ı öz kaynaklarından ve ilk el kaynaklardan tanıyınız. İslam’ı Kur’anı Kerim ve Yüce İslam Peygamberi (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Selem)’in hayatı kanalıyla tanıyınız. Ben burada şunu sormak isterim ki acaba şimdiye kadar sizler direkt olarak Müslümanların Kur’anını okumuş musunuz? İslam peygamberi (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Selem)’nin hayatını ve onun insani ve ahlaki öğretilerini mütalaa etmiş misiniz? Acaba şimdiye kadar medyanın dışında İslam’ın mesajını başka bir kaynaktan almış mısınız? Şimdiye kadar kendinizden hiç sordunuz mu bu İslam nasıl ve hangi değerlere binaen uzun asırlar boyu dünyanın en büyük bilimsel ve düşünce uygarlığını oluşturdu ve en üstün bilim ve düşünce adamlarını yetiştirdi?

 

Sizlerden talebim hayali ve çirkef kurgularla sizinle gerçekler arasında duygusal bir baraj oluşturmalarına ve sizlerden tarafsız yargıda bulunma gücünü almalarına izin vermeyiniz. İletişim araçlarının coğrafi sınırları aştığı günümüzde sizleri yapay ve zihinsel sınırlarda hapsetmelerine müsaade etmeyiniz. Gerçi hiç kimse ferdi olarak oluşturulmuş çatlakları doldurmaya muktedir değildir ama sizlerden her biriniz kendi ve çevrenizi aydınlatmak amacıyla o yarıklar üzerine insaf ve düşünce köprüleri kurabilirsiniz. İslam’la siz gençler arasında önceden tasarlanmış bu sorun gerçi korkunçtur ama aynı zamanda sizlerin meraklı ve araştırmacı zihinlerinizde yeni bir takım soruları oluşturabilir. Bu soruların cevabını bulmak yönünde çaba sarf etmek ise yeni hakikatleri keşfetmek için sizlere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu bakımdan İslam’ı ön yargısız olarak idrak etmek ve sahih anlamak için bu fırsatı kaybetmeyiniz. Umulur ki sizlerin hakikat karşısındaki sorumluluk duygunuz sonucu gelecekler batının İslam’a karşı bu kesitteki teamülündeki daha az rahatsızlık duyarak ve rahat bir vicdanla yazarlar.

 

Seyyid Ali Hamanei

21 Ocak 2015

1 Behmen 1393

 

Azeri

İranın Ali lideri Ayətullah Xamneyi Avropa və ABŞ gənclərinə məktub ünvanlayıb

Allahın adıla

“Fransadakı son hadisələr və digər qərb ölkələrində baş vermiş buna oxşar hadisələrdən sonra əmin oldum ki, bu barədə sözümü sizə birbaşa deməliyəm. Mən sözlərimi siz cavanlara ünvanlayıram.

Buna görə deyil ki, sizin ata və analarınızı görməməzlikdən gəlirəm. Səbəb budur ki, millətinizin, torpaqlarınızın gələcəyini sizin əllərinizdə görür və həqiqət axtarışı hissinin sizin qəlblərinizdə daha canlı və hətta aydın olduğunu bilirəm.

Bu məktubumda sözümü sizin siyasətçilərinizə və dövlət başçılarınıza ünvanlamıram.

Çünki onların bilərəkdən siyasət yolunu sədaqət və düzlük yolundan ayırdıqlarına inanıram.

Mənim sözüm sizinlə xüsusi olaraq İslam barədə və İslamdan sizin üçün yaratdıqları sima barədə olacaq.

İki onillik bundan öncədən (sovet hökumətinin dağılmasından sonra) ta bu vaxta kimi bu böyük dini qorxunc düşmən şəklində göstərmək üçün çoxlu təlaşlar ediblər.

Təəssüf ki, qorxu və nifrət hisslərini təhrik etməyin və bundan faydalanmağın qərbin siyasi tarixində uzun keçmişi vardır.

Mən burada indiyə qədər qərb millətlərinə təlqin olunan müxtəlif “qorxulardan” söz açmaq istəmirəm.

Siz son dövrlərdə yazılmış tarixi tənqidləri mütaliə etməklə görəcəksiniz ki, yeni tarixi baxışlarda qərbin digər dünya millətlərinə və mədəniyyətlərə qarşı etdiyi xəyanətkar və yalançı rəftar sərt tənqid olunmuşdur.

Avropanın tarixi quldarlıq dövründən daha utandırıcıdır. Müstəmləkə zamanından başlamış qara dərililərə və qeyri xristianlara qarşı olan zorakılıq xəcalətverici haldır. Sizin tədqiqatçılarınız və tarixçiləriniz məzhəb adına, katolik ve protestant arasında olan və ya millət və irq adına birinci, ikinci dünya müharibəsində tökülən qanlarla bağlı utanclarını dərin şəkildə etiraf edirlər.

Bunun özü təqdirəlayiqdir. Mənim də məqsədim bu böyük fürsətdə tarixi tənqid etmək deyil. Əslində sizdən istəyim budur ki, öz ziyalılarınızdan soruşasınız, niyə qərbdə ümumi vicdanın oyanması həmişə on illərlə və bəzən yüz illərlə təxirə düşür?!

Niyə yenidən baxış günün məsələlərinə deyil, kecmişə aid olmalıdır?!

Niyə mühüm mövzulardan biri olan islam təfəkkürü və mədəniyyəti ilə ümumi tanışlığın qarşısı alınır? Siz yaxşı bilirsiniz ki, təhqir, nifrət yaratmaq və “başqalarından” qorxu hissləri, müstəmləkəçilərin mənafeləri üçün müştərək zəminədir.

İndi istəyirəm özünüz-özünüzdən soruşasınız ki, niyə keçmişin qorxunc və nifrət dolu siyasəti bu dəfə görülməmiş həddə İslam və müsəlmanları hədəfə alıb?!

Niyə dünyada qüdrət quruculuğu islam təfəkkürünün haşiyədə və fəaliyyətsiz şəkildə qalmasina meyllidir?!

Məgər İslamda hansı anlamlar və dəyərlər böyük qüdrətlərə maneədir ve İslam haqda yanlış sima təqdim etməkdə nə kimi mənafe güdürlər?!

Mənim sizdən ilk istəyim budur ki, İslam əleyhinə olan bu alçaldıcı təbliğat barədə sual verib cavab alasınız.

 

Mənim ikinci istəyim budur ki, yalan nəticə çixarmaların və mənfi təbliğatın qarşısında bu dindən birbaşa və vasitəsiz olaraq maariflənin.

 

Sağlam məntiq tələb edir ki, ən azından sizi ondan ayırmağa çalışdıqları və qorxutduqları şeyin nə olduğunu və mahiyyətini anlayasınız.

Mən israr etmirəm ki, mənim İslamdan çixarışlarımı və baxışlarımı qəbul edəsiniz, demək istəyirəm ki, bu qədər aydın həqiqət və təsirə malik bir fenomenin qərəzli şəkildə və çirkin hədəflərlə sizə tanıtdırılmasına icazə verməyin.

İcazə verməyin ki, özlərinin hazırladıqları terrorçuları riyakarcasına İslam ünvanında sizə tanıtdıralar.

İslamı özünün fundamental və birbaşa mənbələrindən öyrənin. İslamla Quran və onun böyük Peyğəmbərinin (s) həyatı vasitəsilə tanış olun.

Burada sizdən soruşmaq istəyirəm ki, özünüz indiyə qədər müsəlmanların quranına müraciət etmisinizmi?

İslam peyğəmbərinin təlimlərini, insani və əxlaqi dərslərini mütaliə etmisinizmi?

İndiyə kimi İslam peyğəmbəri barəsində mediadan əlavə, digər mənbələrdən məlumat əldə etmisinizmi?

Heç özünüzdən soruşmusuzmu ki, həmin İslam necə və hansı dəyərlər əsasında əsrlər boyu dünyanın ən böyük elmi və ideoloji sivilizasiyasının əsasını qoymuş və ən savadlı alim və mütəfəkkirləri yetişdirmişdir?

Sizdən istəyim budur ki, qorxunc və iyrənc simalar düzəldərək, sizinlə həqiqətlər arasında emosianal sədlər çəkmələrinə və bitərəf nəticə çıxara bilməniz üçün yaratdıqları maneələrə icazə verməyin.

Bu gun informasiya vasitələrinin cografi sərhədləri yardığı bir vaxtda sizi saxta və zehnlərdə düzəltdikləri sərhədlərlə hasara almalarına icazə verməyin.

Hərçənd ki, açılmış böyük boşluqları bir nəfərin əli ilə doldurmaq olmaz. Amma sizin hər biriniz özünüz və yaşadığınız mühitə həqiqətin aydın olması üçün bu boşluqların üzərindən düşüncə və insaf körpüsü tikə bilərsiniz.

Bu suallara cavab tapmaq üçün edəcəyiniz təlaş sizə yeni həqiqətləri tapmaq ücün böyük fürsət verəcək.

İslamı önyarqısız dərk edib doğru anlamaq üçün bu fürsəti əldən verməyin. Ola bilsin, sizin həqiqət qarşısında nümayiş etdirdiyiniz nailiyyət sayəsində gələcəkdəkilər qərbin islamla münasibətinin bu dönəmini daha az incimə və daha aram bir vicdanla qələmə ala bilsinlər.”

Seyyid Əli Xamenei

21/01/ 2015

 

Русский

Верховный Лидер революции направил письмо североамериканской и европейской молодежи в связи с событиями во Франции

 

Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!

Последние события во Франции и схожие с ними инциденты, произошедшие в некоторых других странах, убедили меня в необходимости поговорить с вами напрямую. Я считаю вас, молодых, своими собеседниками, но не потому, что игнорирую ваших отцов и матерей. Скорее, по той причине, что вижу будущее ваших стран в ваших руках и думаю, что в ваших сердцах стремление найти истину более сильное и живое. В этом письме я не обращаюсь к руководителям и правителям ваших стран и государств, поскольку считаю, что они умышленно отделили правду и честность от своего политического курса.

Хочу особо поговорить с вами об исламе, о том представлении и картине, которые нарисованы и представлены вам. Начиная, примерно, с двух десятков лет назад и до настоящего времени, т.е. приблизительно со времен развала Советского Союза, были приложены немалые усилия, чтобы представить эту великую религию в образе трусливого врага. Подстрекательство и использование чувства страха,разжигание ненависти, к сожалению, относится к длинномупрошлому политической истории Запада. Я не хотел бы сейчас касаться темы разного рода фобий, которые до сих пор нагнетались в сознание народов западных стран. Сами вы, бегло просмотрев последние критические материалы, можете увидеть, как осуждается и порицается в новейшей историографии непорядочное и лицемерное отношение западных государств к другим народам и культурам. История этих стран стыдится эпохи рабства Европы и Америки, она пристыжена и унижена колониальным периодом их прошлого, деспотичным и жестоким отношением к цветнокожим и не христианам. Ваши исследователи и историки краснеют и испытывают глубокий стыд от произошедших массовых кровопролитий под именем религиозных войн между католиками и протестантами, или из-за национальной и этнической принадлежности, которые велись в Первую и Вторую мировую войны.

Это само по себе является достижением, и моя цель заключается не в повторении части столь длинного списка деяний и упреков в адрес истории. Скорее, я хочу, чтобы вы спросили у представителей вашей интеллигенции, почему всеобщая совесть на Западе должна всегда пробуждаться с отсрочкой в несколько десятков, а то и сотен, порой, лет? Почему пересмотр в коллективном сознании и всеобщей совести должен быть обращен на далекое прошлое, а не на проблемы сегодняшнего дня? Почему в столь важной теме, как методы подхода к исламской культуре и мысли, предотвращается формирование всеобщей осведомленности?

Вы отлично знаете, что оскорбление и порождение мнимой ненависти к «другим» всегда служило общей основой для всех тех эксплуататорских спекуляций. И сегодня я хочу, чтобы вы спросили себя, почему давняя политика порождения фобий и человеконенавистничества на этот раз с беспрецедентной жестокостью избрала своей мишенью ислам и мусульман? Почему структура власти в мире стремится изолировать исламское мышление и ввергнуть его в бездействие и пассивность? Какие понятия и ценности ислама препятствуют планам крупных держав, какие интересы обеспечиваются под сенью ложных представлений об исламе? Прежде всего, я считаю, что вы должны исследовать и спросить о мотивах столь развернутой кампании очернения и дискредитации ислама.

Второй момент заключается в том, чтобы в этой лавине предрассудков и негативной пропаганды вы постарались самостоятельно и без посредников ознакомиться с этой религией. Здравая логика требует, чтобы, по меньшей мере, вы знали, что именно и какова сущность того, что отвращает и пугает вас. Я не настаиваю, чтобы вы принимали мои выводы или любое другое толкование ислама. Скорее, я хочу, чтобы вы не позволяли этой динамичной и влиятельной в сегодняшнем мире реальности преподноситься вам в преувеличенном виде, за которым скрываются грязные намерения и цели. Не допускайте, чтобы наемные террористы лицемерно представлялись вам в качестве посланцев ислама. Узнайте ислам из подлинных источников, из его первых рук, ознакомьтесь с исламом через Священный Коран и жизнь великого пророка (ДБАР). Здесь я хотел бы спросить, доводилось ли вам до настоящего времени самим обратиться непосредственно к Коранумусульман, читали ли вы его наставления и нравоучения? Доводилось ли вам до сих пор приобрести послания ислама из других источников, исключая средства массовой информации? Когда-нибудь вы спрашивали себя о том, каким образом и на основании каких ценностей, на протяжении долгих столетий тот самый ислам создал величайшую научную и интеллектуальную цивилизацию мира, воспитав превосходнейших мыслителей и мудрецов?

Хотелось бы, чтобы вы не позволяли вставлять между вами и реальной действительностью оскорбительные и немощные портреты, создавать эмоциональные барьеры, отнимая у вас возможность объективного и нейтрального суждения.Сегодня, когда коммуникационные возможности преодолевают все географические границы, не позволяйтеограждать себя искусственными и субъективными пределами. Несмотря на то, что никто в одиночку не сможет заполнить созданные трещины, однако каждый из вас способен, руководствуясь своей прогрессивностью и окружающей средой, провести над этими трещинами мостик человечности и справедливых идей. Эти преграды между вами, молодыми, и исламом были спланированы заранее, хоть и неприятные, но они могут породить в вашем любознательном мозгу новые вопросы. Усилия, приложенные в направлении поиска ответов на эти вопросы, служат подходящей возможностью для открытия перед вашим взором новых истин. Именно поэтому не упускайте подобную возможность во имя правильного понимания ислама и осознания его без предрассудков, чтобы, возможно,в знак доброго предзнаменования вашей ответственности перед истиной, будущие поколения, публикуя материалы об этом отрезке истории взаимодействия Запада с исламом, меньше испытывали угрызения совести и делали это со спокойной душой.

Сейид Али Хаменеи

1 бахмана 1393г

23 января 2015г

 

  Indonesia
 

Pesan Rahbar kepada Pemuda Eropa dan Amerika Utara

 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Untuk Pemuda di Eropa dan Amerika Utara

Peristiwa baru-baru ini di Perancis dan insiden yang serupa di beberapa negara Barat lainnya telah meyakinkan saya untuk langsung berbicara dengan kalian tentang hal tersebut. Saya berbicara kepada kalian (para pemuda), bukan berarti  saya mengabaikan orang tua kalian, melainkan karena masa depan bangsa dan negara kalian  berada di tangan kalian sendiri; dan juga saya menemukan bahwa rasa untuk mencari kebenaran di hati kalian lebih hidup, kuat dan waspada.

 

Saya tidak berbicara kepada politisi dan negarawan kalian dalam pesan ini, karena saya yakin bahwa mereka telah dengan sadar memisahkan jalur politik dari jalan kejujuran dan kebenaran.

 

Pembicaraan saya dengan kalian adalah tentang Islam, khususnya gambaran dan wajah yang ditampilkan kepada kalian tentang Islam. Sejak dua dekade lalu, kira-kira setelah kehancuran Uni Soviet, banyak upaya telah dilakukan untuk menempatkan agama besar ini di posisi sebagai musuh yang menyeramkan. Provokasi rasa takut, kebencian dan pemanfaatannya, sayangnya memiliki catatan panjang dalam sejarah politik Barat.

 

Di sini, saya tidak akan membahas mengenai berbagai phobia yang hingga kini diindoktrinasi kepada bangsa-bangsa Barat. Dengan tinjauan sepintas studi kritis terbaru tentang sejarah, kalian akan melihat fakta bahwa dalam penulisan sejarah baru, perilaku-perilaku tidak jujur dan munafik pemerintah-pemerintah Barat terhadap bangsa-bangsa dan budaya lain di dunia telah dikecam.

 

Sejarah Amerika Serikat dan Eropa malu dengan perbudakan, malu dengan masa penjajahan dan malu dengan penindasan orang-orang kulit berwarna dan non-Kristen. Peneliti dan sejarawan kalian sangat merasa malu atas pertumpahan darah atas nama agama antara Katolik dan Protestan, atau atas nama kebangsaan dan etnis selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.

 

Hal ini dengan sendirinya layak dipuji, dan tujuan saya untuk menyebutkan sebagian kecil dari daftar panjang ini, bukan untuk mencela sejarah, namun saya meminta kalian untuk bertanya kepada para intelektual kalian mengapa hati nurani publik di Barat harus selalu terlambat selama beberapa puluh tahun dan terkadang satu abad untuk bangun dan sadar? Mengapa revisi dalam kesadaran kolektif harus diarahkan ke masa lalu yang jauh dan tidak ke arah persoalan sekarang ini? Mengapa dalam isi-isu penting seperti cara perlakuan terhadap budaya dan pemikiran Islam untuk pembentukan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, dicegah?

 

Kalian mengetahui dengan baik bahwa penghinaan, dan penyebaran kebencian dan ketakutan ilusi dari “orang lain” telah menjadi dasar umum bagi semua pencari keuntungan dan penindas.

 

Sekarang, saya ingin kalian bertanya pada diri kalian sendiri, mengapa kebijakan lama dari penyebaran “phobia” dan kebencian menargetkan Islam dan Muslim dengan intensitas belum pernah terjadi sebelumnya? Mengapa struktur kekuasaan di dunia saat ini ingin pemikiran Islam terpinggirkan dan pasif? Apakah konsep dan nilai-nilai dalam Islam mengganggu berbagai agenda kekuatan-kekuatan besar dan apa kepentingan-kepentingannya dilindungi dalam bayangan mendistorsi citra Islam? Oleh karena itu, permintaan pertama saya adalah supaya kalian bertanya dan mengeksplorasi  tentang motivasi penodaan luas terhadap Islam.

 

Permintaan kedua saya adalah sebagai reaksi terhadap banjir prasangka dan kampanye negatif, cobalah kalian untuk mendapatkan pengetahuan langsung dan tanpa perantara tentang agama ini. Logika yang tepat mensyaratkan bahwa setidaknya kalian memahami apa yang membuat kalian takut dan lari darinya.

 

Saya tidak memaksa bahwa kalian harus menerima penafsiran saya atau interpretasi lain tentang Islam. Namun yang ingin saya katakan adalah jangan biarkan realitas-realitas yang dinamis dan efektif di dunia saat ini diperkenalkan kepada kalian dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang telah terkontaminasi. Kalian jangan biarkan orang-orang munafik menggunakan para teroris yang mereka rekrut sebagai wakil Islam untuk memperkenalkan agama ini kepada kalian.

 

Kenalilah Islam dari sumber-sumber primer dan aslinya. Kenalilah Islam melalui al-Quran dan kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw. Di sini, saya ingin menanyakan apakah kalian hingga sekarang telah langsung membaca al-Quran kaum Muslimin? Apakah kalian telah mempelajari ajaran Nabi Islam (Muhammad Saw) dan doktrin kemanusiaan dan akhlaknya? Selain media, apakah hingga sekarang kalian pernah menerima pesan Islam dari sumber lain?

 

Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri bagaimana dan atas dasar nilai-nilai apa selama berabad-abad Islam telah mengembangkan peradaban ilmiah dan intelektual terbesar dunia dan membimbing para ilmuwan dan pemikir paling terkemuka?

 

Saya ingin kalian untuk tidak membiarkan mereka menciptakan jurang emosional antara kalian dan realitas dengan gambaran penghinaan dan ofensif, dan menghilangkan kemungkinan penilaian yang tidak memihak dari kalian. Hari ini, media komunikasi telah menghapus batas geografis. Oleh karena itu, jangan kalian biarkan mereka mengepung kalian dalam batas-batas palsu (buatan) dan mental.

 

Meskipun tak seorangpun yang secara individual mampu memenuhi kesenjangan yang diciptakan, namun masing-masing dari kalian dapat membangun jembatan pemikiran dan keadilan di atas kesenjangan itu untuk menerangi diri sendiri dan lingkungan di sekitar kalian.Tantangan yang telah direncanakan sebelumnya antara Islam dan kalian (para pemuda) ini, meski tidak diinginkan, namun hal ini dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak kalian yang penasaran dan bertanya-tanya. Upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberi kalian peluang yang tepat untuk menemukan kebenaran baru.

 

Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, benar dan objektif tentang Islam, sehingga diharapkan, karena rasa tanggung jawab terhadap kebenaran, generasi mendatang akan menulis sejarah interaksi antara Islam dan Barat saat ini dengan hati nurani lebih jernih dan kebencian yang lebih rendah.

 

Sayid Ali Khamenei

21 Januari 2015

 

 

Swahili

Risala ya Kiongozi Muadhamu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa Vijana wa Ulaya na Amerika Kaskazini

 

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kwa vijana wote wa Ulaya na Amerika Kaskazini

Matukio ya hivi karibuni ya nchini Ufaransa na mfano wake katika baadhi ya nchi za Magharibi yamenifanya niamue kuzungumza nanyi moja kwa moja kuhusu matukio hayo. Ninakukhutubuni na kukulengeni nyinyi (vijana) si kwa sababu ya kutaka kubeba jukumu la wazazi wenu, hapana bali ni kwa sababu mustakbali ya mataifa na nchi zenu yamo mikononi mwenu; na pia ni kwa sababu ninaona shauku na hamu ya kutafuta ukweli ni kubwa sana katika nyoyo zenu.

 

Hapa siwalengi viongozi na wanasiasa wenu kwani ninaamini kuwa wanafanya makusudi kutenganisha njia ya siasa na njia ya ukweli na uhalisia wa mambo.

 

Ninapenda kuzungumza nanyi kuhusu Uislamu, hususan kuhusiana na sura ya Uislamu ambayo inaoneshwa kwenu. Kuna njama nyingi zimefanyika katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili iliyopita, takriban tangu baada ya kusambaratika Umoja wa Kisovieni kwa ajili ya kuifanya dini tukufu ya Kiislamu kuwa adui mkubwa anayetisha. Kueneza chuki dhidi ya Uislamu na kutumia vibaya suala hilo, kwa bahati mbaya ni jambo la zamani sana katika hostoria ya kisiasa ya Magharibi.

 

Hapa sina nia ya kuonyesha ni vitendo gani vya kueneza chuki vilivyoenezwa kwa mataifa ya Ulaya hadi hivi sasa. Nyinyi wenyewe kwa kutupia jicho kitogo tu utafiti wa kiukosoaji uliofanywa hivi karibuni kuhusiana na historia mtaona kuwa katika uandishi mpya wa historia, kuna miamala na vitendo visivyo vya kiuaminifu na vya upotoshaji vilivyofanywa na tawala za Magharibi dhidi ya mataifa mengine duniani na dhidi ya tamaduni za mataifa mbali mbali ya dunia. Historia ya Ulaya na Marekani imejaa mambo ya aibu ya kuwafanya watu watumwa katika enzi za ukoloni. Historia hiyo imejaa maovu ya aibu kama ya ukatili waliofanyiwa watu wasio Wazungu na wasio Wakristo. Watafiti na waandishi wenu wa historia wanachanganyikiwa na wanaemewa na kuingiwa na tahayuri kila wanapoona umwagaji mkubwa wa damu uliofanyika kwa jina la dini ya Kikristo imma kwa jina la Ukatoliki au Uprotestani au kwa jina la utaifa na ukabila na kaumu ya taifa fulani na kuwatwisha walimwengu vita vya kwanza na vya pili vya dunia.

 

Kuwa na hisia hizo za kuona aibu kwa vitendo hivyo ni jambo la kupongezwa na lengo langu katika kukumbushia faharasa hiyo ndefu ya maovu yaliyofanywa na nchi za Magharibi si kuchimbua na kutoa aibu za historia hiyo, bali lengo langu ni kukutakeni muwaulize wasomi wenu, kwa nini mara zote wananchi wa nchi za Magharibi wanaamka na kujua ukweli baada ya kupita makumi kadhaa ya miaka na baadhi ya wakati wanaamka baada ya kupita mamia kadhaa ya miaka? Kwa nini hisia za ndani ya nyoyo za wananchi wa Magharibi mara zote lazima zitegemee mambo yaliyopita muda mrefu nyuma, si masuala ya sasa hivi? Kwa nini kunawekwa vizuizi vya kuwafikia inavyotakiwa watu wa Magharibi utambuzi na mambo kuhusu suala muhimu kama Uislamu na umuhimu wa kuamiliana kwa njia sahihi na utamaduni na tafakuri ya Kiislamu?

 

Nyote mnajua vyema kwamba, kujaribu kuidunisha na kueneza chuki na woga dhidi ya wengine ndiyo mbinu kuu inayotumiwa na watu madhalimu wanaopenda kujinufaisha binafsi. Natumia fursa hii kukutakeni mjiulize ndani ya nafsi zenu kwamba kwa nini siasa kongwe za kueneza woga na chuki, hivi sasa zimeongezewa nguvu mno kwa namna isiyo na mfano dhidi ya Uislamu na dhidi ya Waislamu? Kwa nini muundo wa nguvu duniani hivi sasa unapenda kuiweka pembeni fikra ya Kiislamu na kuwa mkali kila fikra hiyo inapojitokeza? Kwani kuna kitu gani kizuri na cha thamani ndani ya Uislamu ambacho kinasumbua mipango ya madola makubwa na hivi kuna manufaa gani yanayopata madola hayo pale yanapoeneza sura ghalati na isiyo sahihi kuhusu Uislamu? Hivyo basi ombi langu la kwanza kabisa kwenu ni kufanya uchunguzi na udadisi kuhusu misukumo na malengo ya kufanyika kampeni kubwa mno ya kuenezwa sura isiyo sahihi kuhusiana na Uislamu.

 

Ombi langu la pili ni kwamba katika konesha kwenu radiamali kuhusu wimbi hili kubwa la kuhukumu mambo bila ya utafiti wa kina na kabla ya kutokea kwake, fanyeni juhudi za kupata elimu ya moja kwa moja kutoka katika dini yenyewe ya Kiislamu. Mantiki sahihi inahukumu kwamba mtu anatakiwa ajue udhati na uhalisia wa kitu anachofanywa akiogope na kukaa mbali nacho.

 

Mimi sishikilii kwamba mukubaliane na mtazamo wangu au mtazamo mwingine wowote wa Kiislamu. Hapana, bali ninachosema mimi ni kuwa, msiruhusu jambo hili muhimu na safi na lenye taathira kubwa katika dunia ya leo lifikishwe kwenu kwa malengo na shabaha zilizojaa upotofu. Msiruhusu watu wanaofanya mambo kwa kupenda kujionesha na magaidi wanaotumiwa na madola ya Magharibi ambao wanajifanya ndio wawakilishi wa Uislamu, kuziteka akili na fikra zenu. Fanyeni juhudi za kuuelewa Uislamu kupitia vyanzo sahihi na marejeo yake ya awali na ya moja kwa moja. Utafuteni Uislamu kupitia Qur’ani na sira na maisha ya Mtume wake Mtukufu (rehema za Allah ziwe juu yake na Aal zake). Hapa ninapenda kukuulizeni, hivi hadi hivi sasa mumewahi kuisoma Qur’ani Tukufu? Je mafundisho ya Mtume wa Uislamu (rehema Allah ziwe juu yake na Aal zake) na mafundisho yake yaliyojaa ubinaadamu na maadili mema mumewahi kuyatalii na kuyasoma? Je hadi hivi sasa mumeshawahi kupata ujumbe wa Uislamu kupitia vyanzo vingine visivyo vyombo vyenu vya habari? Je hadi hivi sasa imeshakupitikieni kujiuliza vipi dini hii ya Kiislamu na kwa kutumia misingi na matukufu gani imeweza kuleta ustaarabu mkubwa wa kielimu na kifikra duniani kwa karne nyingi na kumzawadia mwanadamu wasomi na wanafikra wakubwa?

 

Ninachopenda kukuombeni ni kwamba msiruhusu njama za kuoneshwa sura mbaya na ovu kuhusiana na Uislamu kuwa kizuizi katika hisia zenu na kukuzueni kuhukumu mambo kiuadilifu. Leo hii zana za kisasa za mawasiliano zimevunja mipaka ya kijiografia, hivyo msiruhusu wakufungeni ndani ya mipaka ya kupandikizwa na isiyo na ukweli. Ijapokuwa mtu mmoja mmoja hawezi kuziba mapengo yote yaliyopandikizwa kwa muda mrefu sasa, lakini kila mmoja wenu anaweza kujenga daraja la fikra na insafu kwenye mapengo hayo kwa lengo la kujielimisha yeye mwenyewe mambo sahihi na vile vile kuwaelimisha watu wanaomzunguka. Hii ni changamoto iliyowekwa tangu zamani baina ya Uislamu na nyinyi vijana. Ijapokuwa changamoto hiyo ni kubwa, lakini inaweza kuzusha maswali mapya katika akili zenu zinazopenda kuchunguza na kudadisi mambo. Kufanya juhudi za kutafuta majibu ya maswali hayo ni fursa nzuri ya kukuwezesheni kupata uhakika mpya. Hivyo msiipoteze fursa hii ya kuwa na welewa sahihi na usio wa kuhukumu mambo kinyume na insafu na uadilifu na kabla ya kutokea kwake kuhusiana na dini tukufu ya Kiislamu. Msipoteze fursa hili ili kwa kuzingatia kupenda kwenu kujua ukweli na uhakika, pengine vizazi vinavyokuja vikaandika historia ya miamala ya kipindi hiki baina ya Uislamu na Magharibi, kwa muono wa wazi na hisia nzuri za ndani ya moyo.

 

Sayyid Ali Khamenei

1/11/1393 (Hijria Shamsia)

Januari 21, 2015

 

تایی

สาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ

แด่บรรดาเยาวชนทั้งหลายในยุโรปและอเมริกาเหนือ

เหตุการณ์ล่าสุดในฝรั่งเศสและเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในบางประเทศของตะวันตก  ทำให้ข้าพเจ้าเห็นควรที่จะต้องพูดคุยกับพวกท่านทั้งหลายโดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้    ข้าพเจ้าจะขอพูดกับพวกท่านโดยตรงในฐานะที่เป็นเยาวชน  และหาได้คิดว่าบิดาและมารดาของพวกท่านไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจต่อพวกท่านไม่  แต่เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าอนาคตของชาติและแผ่นดินของพวกท่านนั้นอยู่ในมือของพวกท่านเอง  และข้าพเจ้าสัมผัสเห็นการแสวงหาสัจธรรมในหัวใจของพวกท่านที่มีชีวิตชีวาและความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ  เช่นเดียวกันนี้ในจดหมายฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอพูดกับบรรดานักการเมืองและบรรดาผู้นำของพวกท่าน  เนื่องจากข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พวกเขามีความจงใจที่ได้แยกแนวทางการเมืองออกจากเส้นทางแห่งความสัจจริงและความถูกต้อง

คำพูดของข้าพเจ้ากับพวกท่าน เป็นประเด็นเกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเด็นภาพลักษณ์ของอิสลามที่ถูกนำเสนอแก่พวกท่าน นับจากสองทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ กล่าวคือ (หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตโดยประมาณ)  มีความพยายามต่างๆ มากมายเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้ศาสนาอิสลามที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกแสดงให้เห็นในฐานะศัตรูที่น่ากลัว และเป็นที่น่าเศร้าใจที่การปลุกปั่นความรู้สึกหวาดกลัวและความเกลียดชังและการใช้ประโยชน์จากมันนั้นมีอดีตที่มาอันยาวนานในประวัติศาสตร์การเมืองของตะวันตก

ในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะกล่าวถึง “ความเกลียดกลัว”ต่างๆนานาที่ได้นำเสนอแก่ชนชาติตะวันตกทั้งหลาย  แต่พวกท่านจงศึกษาพิจารณาจากภาพรวมโดยสังเขปเกี่ยวกับคำวิพากษ์ล่าสุดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ซึ่งพวกท่านจะเห็นว่า  บรรดานักเขียนประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ได้ทำการตำหนิถึงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์  และแผนการหลอกลวงและเล่ห์เลียมของบรรดารัฐบาลตะวันตกที่มีต่อชนชาติและวัฒนธรรมต่างๆของโลก

ประวัติศาสตร์ของยุโรปและอเมริกาเกี่ยวกับการค้าทาสเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่ง  ยุคการล่าอาณานิคมก็เต็มไปด้วยความน่าละอายใจ การกดขี่กลุ่มชนสีผิวและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์เตียน ก็เป็นเรื่องที่น่าละอายใจเสียละเกิน    บรรดานักค้นคว้าวิจัยและนักประวัติศาสตร์ของพวกท่าน ต่างรู้สึกอับอายขายหน้าที่สุด ต่อการหลั่งเลือดต่างๆ ในชื่อของศาสนาที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ หรือในนามของประเทศและเชื้อชาติที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง

กระนั้นก็ตามก็ยังมีส่วนชื่นชมอยู่บ้าง และจุดประสงค์ของข้าพเจ้านั้นไม่ต้องการที่จะเปิดโปงรายละเอียดที่ยืดยาวในการตำหนิประวัติศาสตร์นี้แต่อย่างใด  เพียงแต่ต้องการให้พวกท่านถามจากบรรดาปัญญาชนของพวกท่านเองว่า  ทำไมมโนธรรมจิตสำนึกสาธารณะในตะวันตกจึงมีการตื่นตัวที่ล่าช้านานนับหลายสิบปี หรือบางครั้งนานเป็นเวลาหลายร้อยปี ?  ทำไมการปรับปรุงแก้ไขมโนธรรมจิตสำนึกสาธารณะจะมุ่งเน้นในเรื่องของอดีตอันไกลพ้นที่ผ่านมา หาใช่เป็นประเด็นปัญหาเรื่องปัจจุบันไม่ ?   ทำไมในประเด็นที่สำคัญ เช่น วิธีการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและแนวความคิดอิสลาม จึงมีการกีดกันไม่ให้มีการก่อรูปขึ้นมาในการรับรู้ของสาธารณชน ?

พวกท่านก็ทราบดีว่า  การดูถูกเหยียดหยาม การสร้างความเกลียดชังและความกลัวที่เกิดจากภาพลวงตาที่มี “ต่อผู้อื่น” นั้น จะเป็นพื้นฐานร่วมกันของบรรดาผู้แสวงหาผลประโยชน์ที่อธรรมทั้งหลาย   บัดนี้ข้าพเจ้าต้องการให้ถามตัวของพวกท่านเองว่า  ทำไมนโยบายเดิมๆในการสร้างความเกลียดกลัวและความเกลียดชังในครั้งนี้ จึงพุ่งเป้าไปที่อิสลามและชาวมุสลิมอย่างรุนแรงเป็นประวัติการณ์ ?  ทำไมโครงการสร้างอำนาจในโลกปัจจุบันจึงต้องการที่จะทำให้แนวคิดอิสลามออกไปอยู่ชายขอบโดยปราศจากการเคลื่อนไหว ? หรือว่าแนวคิดและค่านิยมต่างๆของอิสลามไปรบกวนแผนการของบรรดามหาอำนาจที่มีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังของการสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดๆเกี่ยวกับอิสลาม?  ดังนั้นความปรารถนาประการแรกของข้าพเจ้า  คือ การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแรงจูงใจต่างๆที่อยู่เบื้องหลังแห่งการสร้างความแปดเปื้อนในการต่อต้านอิสลามครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

ความปรารถนาประการที่สองของข้าพเจ้าคือ ในการแสดงปฏิกิริยาต่อกระแสความอคติและการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆในทางลบนั้น พวกท่านจงพยายามทำความรู้จักศาสนาโดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อกลางใดๆ  ตรรกะที่ถูกต้องนั้นจะบอกว่า อย่างน้อยที่สุดพวกท่านจะต้องรับรู้ว่าให้ได้ว่า สิ่งที่พวกเขากำลังทำให้พวกท่านต้องหนีและกลัวมันนั้นคืออะไร และมีเนื้อแท้ข้อเท็จจริงเช่นไร?  ข้าพเจ้าจะไม่ยืนกรานรบเร้าให้พวกท่านยอมรับความคิดเห็นของข้าพเจ้าหรือทัศนะของบุคคลอื่นๆเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม แต่ข้าพเจ้าต้องการจะกล่าวกับพวกท่านทั้งหลายว่า อย่าปล่อยให้ความจิรงที่เป็นอยู่ และมีผลกระทบที่สำคัญในโลกปัจจุบันนั้น ถูกแนะนำให้พวกท่านได้รู้จักด้วยเป้าหมายและเจตนาที่สกปรกเคลือบแฝงอยู่ อย่าปล่อยให้พวกเจ้าเล่ห์ได้ชี้แนะและนำเสนอบรรดาผู้ก่อการร้ายที่คอยรับใช้พวกเขาเองนั้น เป็นตัวแทนของอิสลามและชาวมุสลิม   จงทำความรู้จักอิสลามจากแหล่งอ้างอิงดั้งเดิม และตำราในช่วงแรกเริ่มของมัน พวกท่านจงทำความรู้จักกับอิสลามผ่านคัมภีร์อัลกุรอานและชีวัติประวัติของท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่   

ในที่นี้ ข้าพเจ้าอยากจะถามพวกท่านว่า จนถึงขณะนี้พวกท่านเคยอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของชาวมุสลิมโดยตรงด้วยตัวเองแล้วหรือยัง?  พวกท่านเคยศึกษาคำสอนต่างๆของท่านศาสดาแห่งอิสลามอันเป็นคำสอนแห่งมนุษย์ธรรมและศีลธรรมแล้วหรือยัง ? จนถึงขณะนี้นอกเหนือจากสื่อต่างๆแล้ว พวกท่านเคยรับสาส์นของอิสลามจากแหล่งอื่นๆบ้างหรือไม่ ? พวกท่านเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า บนพื้นฐานและค่านิยมต่างๆในตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายศตวรรษ ศาสนาอิสลามได้เสริมสร้างอารยะธรรมด้านความรู้และแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างไร?  และอิสลามได้ให้การฝึกอบรมบรรดานักวิชาการและนักคิดชั้นนำที่สุดของโลกได้อย่างไร?

ข้าพเจ้าขอเรียกร้องพวกท่านว่า อย่าปล่อยให้การทำลายภาพลักษณ์ต่างๆที่สร้างความเสื่อมเสียและเป็นสิ่งที่โง่เขลาเหล่านั้น ได้สร้างป้อมปราการทางอารมณ์และความรู้สึกอคติขึ้นมาปิดกั้นระหว่างพวกท่านกับข้อเท็จจริง  และอย่าทำลายโอกาสในการตัดสินด้วยใจเป็นธรรมไปจากพวกท่าน  วันนี้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆได้ทำลายพรมแดนทางด้านภูมิศาสตร์ไปหมดแล้ว ดังนั้นพวกท่านอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกปิดกั้นอยู่ในพรมแดนต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นได้โดยลำพังด้วยตัวเองได้  แต่ทว่าพวกท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะสร้างสะพานแห่งความคิดและความมีใจเป็นธรรมเติมเต็มบนช่องว่างเหล่านั้นให้ได้ ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความกระจ่างชัดและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว

นี่คือความท้าทายและอุปสรรค์ที่ถูกวางแผนไว้แต่ต้นที่ขั้นอยู่ระหว่างอิสลามกับพวกท่านที่เป็นเยาวชนทั้งหลาย  แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งขมขื่นแต่มันสามารถสร้างคำถามใหม่ๆให้เกิดขึ้น ความคิดที่ใฝ่หาคำตอบและใฝ่ศึกษาของพวกท่านได้  ความพยายามของการค้นพบคำตอบของคำถามเหล่านี้ กำลังเปิดโอกาสอันดีงามสำหรับการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ๆที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านเสมอ  ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสในการทำความเข้าใจที่ถูกต้องและการรับรู้โดยปราศจากความอคติต่ออิสลามนี้หลุดลอยไป เผื่อว่าบางทีด้วยความรับผิดชอบของพวกท่านที่มีต่อข้อเท็จจริงนี้ จะทำให้ลูกหลานในอนาคตของยุคนี้สามารถเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับตะวันตกด้วยความระคายเคืองที่ลดน้อยลง และด้วยมโนธรรมแห่งจิตสำนึกสาธารณะที่สงบมั่นมากยิ่งขึ้น

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

21  มกราคม 2558

 

گرجی

ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ახალგაზრდობისადმი მიმართვა

 

საფრანგეთში და დასავლეთის ზოგ სხვა ქვეყანაში ბოლო დროს მომხდარმა მოვლენებმა დამარწმუნა იმაში, რომ თქვენთვის პირდაპირ მომემართა. მე მოგმართავთ უშუალოდ თქვენ, ახალგაზრდებს, არა იმიტომ, რომ თქვენს მშობლებს ყურადღებას არ ვუთმობ, არამედ იმ მიზეზით, რომ თქვენ გხედავთ, როგორც თქვენი ხალხების და ქვეყნების მომავალს და ასევე ვხედავ თქვენს გულებში ანთებულ ჭეშმარიტებისა და სიმართლის ძიების მისწრაფებას. ჩემი მიმართვა არ ეხება თქვენი ქვეყნების პოლიტიკოსებს და მესვეურებს, რადგან მიმაჩნია, რომ მათ შეგნებულათ დააშორეს პოლიტიკა გულწრფელობისა და სიმართლის გზას.

 

მინდა გესაუბროთ ისლამის შესახებ, განსაკუთრებით იმაზე, თუ როგორი სახით არის ის თქვენთვის წარმოჩენილი. ორ ათეულ წელზე მეტი, ანუ დაახლოებით საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდიდან დღემდე, მრავალი მცდელობა იყო იმისა, რომ ეს დიდი რელიგია წარმოჩენილ იქნას, როგორც საშიში მტრის ხატი. ისლამის მიმართ შიშის და ზიზღის გრძნობის გაღვივებას და მის ბოროტად გამოყენებას დასავლეთის პოლიტიკურ ისტორიაში სამწუხაროდ დიდი ხნის გამოცდილება აქვს. აქ მე არ მინდა შევეხო დასავლეთის სხვადსხვა ერებში გავრცელებულ „ფობიებს“. თქვენ თვითონ ისტორიის ბოლო პერიოდის, თუნდაც მოკლე კრიტიკული მიმოხილვითაც, კარგად დაინახავთ, რომ ახალ ისტორიოგრაფიაში დასავლური მთავრობების  მსოფლიოს სხვა ერების და კულტურების მიმართ არაგულწრფელი და ფარისევლური დამოკიდებულება გაკრიტიკებულია. ევროპისა და ამერიკის ისტორია მონობის, კოლონიალური პერიოდების, განსხვავებული კანის ფერის ადამიანებისა და არაქრისტიანებისადმი უსამართლო მოპყრობის სამარცხვინო ფურცლებს მოიცავს. დასავლელი ისტორიკოსები და მკვლევარები ღრმა სირცხვილის გრძნობას განიცდიან იმ გაუგონარი სისხლისღვრის გამო, რომელსაც სარწმუნოების სახელით კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის, ან სხვადასხვა ერებსა და ეთნოსებს შორის ადგილი ჰქონდა პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს.

 

ეს ფაქტი თავისთავად მისასალმებელია და ჩემი მიზანიც ამ გრძელი სიის ნაწილის ჩამოთვლით განვლილი ისტორიის დადანაშაულება კი არ არის, არამედ მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენს ქვეყნებში მოაზროვნეებს ჰკითხოთ, რომ დასავლეთში საზოგადოებრივი სინდისი რატომ იღვიძებს და გონს ეგება მხოლოდ რამდენიმე ათეული, ან ზოგჯერ ასეული წლის შემდეგ? დასავლეთში კოლექტიური სინდისის გადასინჯვა ყოველთვის რატომ ვრცელდება შორეულ წარსულზე და არა დღევანდელ პრობლემეზე? რატომ ხდება, რომ მუდმივად ეწინააღმდეგებიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა ისლამურ კულტურასა და აზროვნებასთან დამოკიდებულებისადმი საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბება.

 

თქვენ კარგად იცით, რომ წარსულში შეურაცხყოფა, სიძულვილის გავრცელება და „უცხოს“ მიმართ წარმოსახვითი შიშის ჩამოყალიბება, ყოველგვარი ბოროტად გამოყენებისა და ძალადობის საფუძველი ხდებოდა.

 

ახლა მინდა გთხოვოთ, რომ შეეკითხოთ საკუთარ თავს, შიშისა და სიძულვილის ძველმა პოლიტიკამ უპრეცედენტო სიხშირით ამჯერად უკვე ისლამი და მუსლიმები რატომ ამოიღო მიზანში? რატომ სურთ მსოფლიოს სხვადასხვა ძალებს, რომ ისლამური აზროვნება მარგინალურად და სრულიად უცხოდ წარმოაჩინონ? განა ისლამის რა შეხედულებები და ღირებულებები ეღობება წინ ზესახელმწიფოთა გეგმებს და რა ინტერესებს ემსახურება ისლამის არასწორი წარმოჩენა?

 

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, ჩემი პირველი თხოვნაა შეისწავლოთ არსებული ფართო ანტიისლამური პროპაგანდის მოტივები. ჩემი მეორე თხოვნაა, გავრცელებული ცრურწმენებისა და დეზინფორმაციის კამპანიის საპირისპიროდ, ეცადოთ ისლამური რელიგიის შესახებ მიიღოთ პირდაპირი და უშუალო ცოდნა. სწორი ლოგიკა მოითხოვს, რომ მცირედ მაინც იცნობდეთ თუ რაში მდგომარეობს იმ რელიგიის ბუნება და არსი, რომლითაც თქვენ გაშინებენ.

 

მე არ მოგიწოდებთ, რომ ისლამზე ჩემი ან სხვა შეხედულებები გაიზიაროთ, არამედ მოგიწოდებთ, რომ უფლება არ მისცეთ ბინძური მიზნებით და განზრახვებით მრუდედ წარმოგიდგინონ დღევანდელი მსოფლიოს დინამიური და ეპოქალური რეალობა. უფლება არ მისცეთ, რომ მათი ბოროტი მიზნების სამსახურში მყოფი ტერორისტები ისლამის წარმომადგენლებათ გაგაცნონ.

 

ისლამი შეისწავლეთ უტყუარი პირველწყაროებიდან. ამ რელიგიას გაეცანით ყურანისა და მისი დიდი შუამავლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესწავლის გზით. აქვე მინდა გკითხოთ, დღემდე უშუალოდ მუსლიმთა ყურანისათვის თუ მიგიმართავთ? ისლამის შუამავლის საკაცობრიო და ზნეობრივ სწავლებებს თუ გაცნობიხართ? ისლამის შეხედულებები საინფორმაციო საშუალებების გარდა სხვა წყაროებიდან თუ მიგიღიათ? ოდესმე საკუთარი თავისათვის თუ დაგისვამთ კითხვა, რომ სწორედ ამ ისლამურმა რელიგიამ როგორ და რა ღირებულებებზე დაყრდნობით შესძლო საუკუნეების მანძილზე მსოფლიოს უდიდესი სამეცნიერო და ინტელექტუალური მემკვიდრეობის შექმნა და თავის წიაღში უდიდეს მეცნიერთა და მოაზროვნეთა აღზრდა?

 

მე მოგიწოდებთ, უფლება არ მისცეთ ისლამის შეურაცმყოფელი და დამამცირებელი გამოსახვით, თქვენსა და სიმართლეს შორის ემოციური ბარიერები შექმნან და წაგართვან რეალობის მიუკერძოებელი შეფასების შესაძლებლობა.

 

დღეს როდესაც საინფორმაციო კავშირის საშუალებებმა მოშალეს ყოველგვარი გეოგრაფიული საზღვრები, უფლება არ მისცეთ, რომ თქვენ ხელოვნური და გონებრივი საზღვრებით შეგზღუდონ. თუმცა შეუძლებელია, რომ ვინმემ ინდივიდუალურად შეავსოს არსებული ნაპრალები, მაგრამ თვითოეულ თქვენთაგანს შეუძლია საკუთარი თავის და გარშემომყოფთა გათვითცნობიერების მიზნით ამ ნაპრალებზე აზროვნებისა და სამართლიანობის ხიდი ააგოს.

 

თქვენსა და ისლამს შორის წინასწარ დაგეგმილ ამ არასასურველ გამოწვევებს, შეუძლიათ თქვენს ცნობისმოყვარე გონებაში ახალი კითხვები წარმოშვან და ძიებისაკენ გიბიძგონ, ხოლო ამ კითხვებზე პასუხის პოვნის მცდელობა კი, პირობას გიქმნით ახალი შეჭმარიტება აღმოაჩინოთ.

 

აქედან გამომდინარე მოგიწოდებთ, ხელიდან არ გაუშვათ ეს შესაძლებლობა, რათა ისლამის სწორი და მიუკერძოებელი გაგება მიიღოთ. იმედს გამოვთქვამ, რომ პასუხისმგებლობით მოეკიდებით ჭეშმარიტებას და მომავალი თაობები ისლამისა და დასავლეთის დღევანდელი ურთიერთდამოკიდებულების ისტორიას უფრო ნაკლები წყენით და დამშვიდებული სინდისით დასწერენ.

 

სეიედ ალი ხამენეი

ირანის ისლამური რესპუბლიკის ლიდერი

2015 წლის 21 იანვარი

 

ژاپنی

欧米の若者に向けた最高指導者のメッセージ ー 全内容

 

慈悲深く、慈愛あまねき、アッラーの御名において

欧米諸国の若者たちへ

フランスでの最近の事件、そして西側の他の国々での同様の出来事を受け、私は直接、これらの出来事に関して諸君に語りかけることにした。私が語りかける相手は、あなた方若者たちである。それは私が、あなた方の両親を気にかけていないためではない。そうではなく、私はあなた方の国家や国民の未来があなた方の手の中にあり、あなた方若者の心の中には、真理を探りたいという感情が高まっているのを知っているためである。

 

私が語りかける相手は、政治家たちでもない。なぜなら、彼らは意図的に、政治と真理の道を分断したと信じているからだ。

 

あなた方とイスラムについて話したいと思う。特に、あなた方提示されているイスラムの姿について。

 

この20年、特にソ連が崩壊した後、この偉大なる宗教を恐ろしい敵に見せようとするために多大な努力が行われた。恐怖や嫌悪を植えつけ、それを悪用する動きは、残念ながら、西側の政治史において長い歴史を有している。

 

ここで、私は西側諸国がこれまで植えつけてきた様々な恐怖症を取り上げるつもりはない。現代史の重要な出来事を一通り見れば、西側政府が、他の文化や国民に対して、不誠実で偽善的な態度を取ってきたという事実が分かるだろう。それらは新たな歴史の記述では削除されている。

 

アメリカとヨーロッパの歴史は、奴隷制を恥じ、植民地主義時代を不名誉とし、非キリスト教徒や有色人種への弾圧に苦しんでいる。あなた方の歴史学者は、カトリックとプロテスタントの名のもとに行われた流血、あるいは第一次、第二次世界大戦で国家や民族の名のもとに行われた殺し合いを深く恥じている。このような態度は賞賛に値する。

 

これらのリストを挙げることで、歴史を振り返るつもりはない。ただ私はあなた方に、有識者にこう尋ねてほしいと思う。なぜ、西側の一般の人々の良心は、何十年も経った後に目覚めたのだろうか?なぜ、遠い過去の良心に対する見直しは行われるのに、現在の問題については行われないのか?なぜ、イスラムの文化や考え方への対応といった重要な問題について、一般の人々が知識を習得するのを妨げようとする努力が行われるのか?

 

あなた方は、”他者”に対する根拠のない恐怖や嫌悪の拡大、侮辱は、圧制的な人々の利益のためのものであることをよく知っている。私はあなた方に、自分自身にこう尋ねてほしい。なぜ、恐怖や嫌悪を広めるという古い政策が、前例のない激しさで、イスラムとイスラム教徒を標的にしているのか?なぜ、世界の権力の構造は、イスラムの思想を脇に追いやり、覆い隠されたままとなるのを望んでいるのか? イスラムのどのような価値観や内容が、大国の発展を妨げ、イスラムのイメージを壊すことで、誰の利益がまもられるのだろうか?

 

私の第一の要求とは、イスラムのイメージを壊すための動きの陰にある動機を調べてみて欲しいということだ。第二の要求は、先入観を植え付け、人々を迷わせるための大量のプロパガンダや世論操作に対し、この宗教を直接的な情報によって知るよう努めてほしい。正しい理論から言えば、あなた方は、恐怖を植え付けられ、引き離されたものの本質について理解する必要がある。

 

あなた方に、私や他の人のイスラムに対する理解を受け入れて欲しいとは言わない。私があなた方に望むのは、今日の世界において、効果的な真理や活力であるイスラムが、先入観を伴って感情的にあなた方に提示されるのを許してはならないということだ。そして、彼らが偽善によって、雇い入れたテロリストをイスラムの代表者として紹介するのを許すべきではない。

 

イスラムに関する情報を、元来の資料から手に入れてほしい。イスラムに関する情報を、コーランや偉大なる預言者の人生から入手してほしい。あなた方には、直接、イスラム教徒のコーランを読み上げてほしい。あなた方はこれまで、イスラムの預言者の教えやその人道的な原則について調べたことがあるだろうか?イスラムの預言者を、メディア以外の資料から理解したことがあるだろうか?

 

これまで、イスラムの価値観が、世界に最大の思想的、科学的な文明を作り出し、幾世紀もの間、最大の学者や思想家を育むことができたのはなぜかと、自身に問うたことはあるだろうか?

 

私はあなた方に求める。根拠のない悪いイメージ作りが、あなた方と真実の間に感情的な溝を作り、あなた方から中立的な判断を下す可能性を奪ってしまうのを許さないでほしい。今日、メディアの社会は地理的な国境を知らない。それでもなお、彼らがあなた方を、偽りのイメージの線引きによって囲むことを許してはならない。

 

誰も一人では、この空洞を埋めることはできないが、あなた方のそれぞれが、自分と自分の周囲の人に明らかにするために思想と公正の架け橋となることはできる。このあなた方若者とイスラムの間の問題は望んだものではない。しかし、あなた方の好奇心に溢れた頭に、新たな疑問を作り出すことができる。それらの疑問への答えを見つけるための努力は、あなた方にとって、新たな真理を突き止めるための適切な機会を作るだろう。

 

そのため、イスラムについての純粋で正しい理解に至るための機会を失わないようにしてほしい。そうすれば、あなた方の真理へと向かう責任感により、未来の人々が、イスラムと西側の間の交流の歴史を、より明らかな良心と、より小さな苦しみによって見つめることができるようになるだろう。

 

セイエド・アリー・ハーメネイー

2015年1月21日

 

چینی

 

هندی

यूरोप और उत्तरी अमरीका के युवाओं के नाम वरिष्ठ नेता का संदेश

 

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

यूरोप और उत्तरी अमरीका के युवाओं के नाम,

फ़्रास की हालिया घटनाओं और कुछ अन्य पश्चिमी देशों में होने वाली घटनाओं ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि आप से प्रत्यक्ष रूप से बात करनी चाहिए। मैं आप युवाओं को संबोधित कर रहा हूं, इस लिए नहीं कि आपके माता-पिता की उपेक्षा कर रहा हूं, बल्कि इस वजह से कि आपकी धरती और राष्ट्र का भविष्य मैं आपके हाथों में देख रहा हूं, तथा आपके हृदयों में सच्चाई को समझने की जिज्ञासा अधिक प्रगतिशील और जागरूक पाता हूं। इस संदेश में मैं आपको राजनेताओं और अधिकारियों को संबोधित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि उन्होंने राजनीति के मार्ग को जानबूझ कर सत्य और सच्चाई से अलग कर दिया है।

 

आपसे मुझे इस्लाम के बारे में बात करनी है और विशेष रूप से इस्लाम की उस तसवीर और छवि के बारे में जो आपके सामने पेश की जाती है।

पिछले दो दशकों से इधर अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद से, बहुत व्यापक रूप से प्रयास किए गए कि इस महान धर्म को डरावने शत्रु के रूप में पेश किया जाए। भय और घृणा के भाव उभारना और फिर उसका दुरुपयोग करना, दुर्भाग्यवश पश्चिम के राजनैतिक इतिहास में बहुत पहले से चला आ रहा है।

यहां विभिन्न प्रकार के डर और भय के बारे में बात नहीं करनी है जो पश्चिमी राष्ट्रों के भीतर फैलाया जाता रहा है। आप स्वयं ही समकालीन इतिहास का आलोचनात्मक दृष्टि से संक्षिप्त अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि हालिया इतिहास में विश्व के अन्य राष्ट्रों और संस्कृतियों के साथ पश्चिमी सरकारों के धोखेपूर्ण और निष्ठा से परे बर्ताव की अलोचना की गई है।

यूरोप और अमरीका का इतिहास दासप्रथा से शर्मिंदा है, शोषण के कारण लज्जित है, अश्वेत नस्लों और ग़ैर ईसाइयों पर किए गए अत्याचारों पर शर्मसार है। आपके इतिहासकार और अध्ययनकर्ता धर्म के नाम पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच या पहले और दूसरे विश्व युद्ध में राष्ट्रवाद और जातियों के नाम पर किए जाने वाले रक्तपात पर शर्मिंदगी ज़ाहिर करते हैं।

यह चीज़ अपने आप में सराहनीय है। इस लंबी सूचि का एक भाग प्रकाश में लाने से मेरा उद्देश्य इतिहास की आलोचना करना नहीं है, बल्कि आपसे चाहता हूं कि अपने बुद्धिजीवियों से पूछिए कि आख़िर पश्चिम में सार्वजनिक अंतरात्मा कई दशकों और कभी कभी कई शताब्दियों के विलंब से क्यों जागे और होश में आए? सार्वजनिक अंतरात्मा में पुनर्समीक्षा का विचार समकालीन मामलों के बजाए क्यों सुदूर भूतकाल के कालखंडों पर क्यों केन्द्रित रहे?

क्यों इस्लामी विचारों और संस्कृति के बारे में बर्ताव जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में क्यों सार्वजनिक चेतना और बोध का रास्ता रोका जाता है?

आप भलीभांति जानते हैं कि दूसरों के बारे में काल्पनिक भय और नफ़रत फैलाना तथा उनका अपमान समस्त अन्यायपूर्ण दुरूपयोग और शोषण की भूमिका रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ख़ुद से यह सवाल करें कि भय उत्पन्न करने और नफ़रत फैलाने की पुरानी नीति ने इस बार असाधारण तीव्रता के साथ इस्लाम और मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया है?

आज की दुनिया की शक्ति व्यवस्था क्यों चाहती है कि इस्लामी सोच हाशिए पर और बचाव की स्थिति में रहे? इस्लाम के कौन से मूल्य और अर्थ हैं जो बड़ी शक्तियों की योजनाओं के मार्ग की रुकावट बन रहे हैं और इस्लाम की छवि को ख़राब करने की आड़ में कौन से स्वार्थ साधे जा रहे हैं? तो मेरी पहली इच्छा यह है कि व्यापक पैमाने पर इस्लाम की छवि ख़राब करने की कोशिश के कारणों के बारे में सवाल और खोज कीजिए।

दूसरी इच्छा यह है कि विषैले प्रोपगंडे नकारात्मक पूर्वाग्रह के तूफ़ान के मुक़ाबले में आप इस धर्म को प्रत्यक्ष रूप से समझने की कोशिश कीजिए। सदबुद्धि की मांग यह है कि कम से कम आप को इतना तो मालूम हो कि जिस चीज़ से आपको दूर और भयभीत किया जा रहा है, वह क्या है उसकी असलियत क्या है?

मैं यह आग्रह नहीं करता कि आप इस्लाम के बारे में मेरा विचार या किसी और की राय को स्वीकार कीजिए, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अवसर न दीजिए कि आज की दुनिया की यह प्रगतिशील और प्रभावी वास्तविकता, दूषित लक्ष्यों और स्वार्थों की छाया में आपके सामने पेश की जाए। इस बात का अवसर न दीजिए कि बिके हुए आतंकवादियों को दिखावा करके इस्लाम के प्रतिनिधियों की हैसियत से पहचनवाया जाए।इस्लाम को उसके असली स्रोतों के माध्यम से पहचानिए। क़ुरआन और पैग़म्बरे इस्लाम के जीवन के माध्यम से पहचानिए।

मैं यहां यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक कभी आपने मुसलमानों के क़ुरआन को पढ़ा है? क्या पैग़म्बरे इस्लाम (सल्लल्लाहो अलैहे व आलेही व सल्लम) की शिक्षाओं और उनके मानवीय व नैतिक निर्देशो का अध्ययन किया है? क्या कभी संचार माध्यमों के अलावा दूसरे माध्यमों से भी इस्लाम का संदेश प्राप्त किया है?

क्या कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि यही इस्लाम आख़िर किस तरह और किन मूल्यों के आधार पर शताब्दियों से दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक सभ्यता का पोषण कर रहा है और उसने उच्च स्तर के विचारकों और ज्ञानियों का प्रशिक्षण किया है?

मैं आपसे यह चाहता हूं कि यह अवसर न दीजिए कि अपमानजनक और घटिया तसवीर पेश करके लोग सच्चाई और आपके बीच भावनाओं की दीवार खड़ी कर दें और आपको पूर्वाग्रह से आज़ाद फ़ैसले की संभावना से वंचित कर दें। आज संचार साधनों ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है तो आप स्वयं को वैचारिक स्तर पर बना दिए जाने वाले फ़र्जी दायरे में क़ैद न होने दीजिए।

हालांकि कोई भी अकेले उस खाई को पाट नहीं सकता जो पैदा कर दी गई है, मगर आप में से हर कोई, स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को सत्य से परिचित कराने के उद्देश्य से इस खाई पर विचारों और न्यायप्रेम का एक पुल ज़रूर बना सकता है। इस्लाम और आप युवाओं के बीच यह चुनौती जो पूर्वनियोजित है, निश्चित रूप से तकलीफ़ देने वाली है किंतु आपके खोजी और जिज्ञासु मन में नए सवाल पैदा कर सकती है।

इन सवालों के जवाबों की खोज, आपके सामने नए तथ्यों के प्रकाश में आने का अवसर उपलब्ध करा सकती है। अतः इस्लाम से पूर्वाग्रह रहित परिचय और सही समझ के इस अवसर को हाथ से जाने न दीजिए ताकि शायद सच्चाई के बारे में आपकी ज़िम्मेदाराना शैली की बरकत से, आने वाली पीढ़ियां इस्लाम के बारे में पश्चिम के बर्ताव के इतिहास के इस कालखंड को शांत मन के साथ लिखित रूप दे सकें।

सैयद अली ख़ामेनई

हिजरी शम्सी बराबर 21 जनवरी2015))

1/11/1393

 

 

اردو

رہبر معظم کا یورپ اور امریکہ کے تمام جوانوں کے نام پیغام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یورپ اورشمالی امریکہ کے تمام جوانوں کے نام پیغام

فرانس کے حالیہ واقعات اور بعض دوسرے مغربی ممالک میں اس جیسے واقعات نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ میں ان کے بارے میں براہ راست آپ سے بات اور گفتگو کروں۔ میں آپ جوانوں کو اپنا مخاطب قراردیتا ہوں ؛ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں آپ کے والدین کو نظر انداز کررہا ہوں ، بلکہ اس لئے کہ میں آپ کی قوم اور آپ کے ملک کی زمام آپ کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں نیز حقیقت یابی کی حس کو آپ کے دلوں کی گہرائی میں ہوشیار اور زندہ مشاہدہ کررہا ہوں ، اس تحریر میں میرا خطاب آپ کے سیاستدانوں اور حکومتی ارکان سے نہیں ہے کیونکہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ انھوں نے مکمل طور پر آگاہی کے ساتھ سیاست کا راستہ صداقت اور سچائی سے الگ کرلیا ہے۔

میری بات آپ کے ساتھ اسلام کے بارے میں ہے خاص طور پر اسلام کی اس شکل و صورت اور تصویرکے بارے میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ گذشتہ دو عشروں سے ادھر یعنی تقریبا سویت یونین کے انحلال کے بعد بہت زیادہ تلاش و کوشش کی گئی ہے تاکہ اس عظیم دین کو خوفناک دشمن کی جگہ پیش کیا جائے۔ افسوس ہے کہ مغربی سیاسی تاریخ میں طویل عرصہ سے رعب و نفرت کے احساس کو بھڑکانے اور اس سے استفادہ کی پالیسی جاری ہے۔ میں یہاں مغربی قوموں کے سامنے مختلف اور گوناگوں قسم  کےخوف و ہراس کی تفصیل پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ خود تاریخ کے بارے میں حالیہ تنقیدی مطالعہ کا مختصر جائزہ لینے کے بعد مشاہدہ کریں گے کہ جدید تاریخ نگاری میں دنیا کی دیگر قوموں اور ثقافتوں کے ساتھ مغربی حکومتوں کی غلط اور غیر صادقانہ و مکارانہ رفتار کی مذمت کی گئی ہے۔ یورپ اور امریکہ کی تاریخ ،غلامی  کے سلسلے میں شرما رہی ہے ، استعمار کے دور کی وجہ سے اس کا سرجھکا ہوا ہے، رنگین فاموں اور غیر عیسائیوں پر ظلم و ستم سے وہ شرمندہ ہے؛ کتھولیک اور پروٹسٹان کے درمیان مذہب کے نام پر خونریزی یا پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں نسل اور قومیت کے نام پر خونریزی کی وجہ سے آپ کے مؤرخین اور محققین کے سرشرم سے جھکے ہوئے ہیں۔

یہ بات بذات خود ایک اچھی اور قابل تحسین بات ہے اور میرا مقصد اس طویل فہرست سے تاریخ کی سرزنش اور مذمت نہیں ہےبلکہ میں آپ سے چاہتا ہوں  کہ آپ  اپنے روشنفکر افراد سے سوال کریں کہ مغرب میں لوگوں کا ذہن اور وجدان دسیوں یا سیکڑوں سال کی تاخیر کے بعد  کیوں بیدار ہوتا ہے؟ جمعی وجدان میں ماضی بعید کے بجائے روز مرہ کے مسائل کے بارے میں تجدید نظر کیوں نہیں ہوتی؟ اسلامی فکر و ثقافت جیسے اہم  مسائل کے فروغ میں رکاوٹ کیوں پیدا کی جاتی ہے؟

آپ  اجھی طرح جانتے ہیں کہ تحقیر، نفرت اور دوسروں کے بارے میں خیالی خوف و ہراس ،ظالموں اور ستمگروں کے مفادات کی مشترکہ راہ رہی ہے۔

اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس مرتبہ غیر معمولی شدت کے ساتھ خوف پیدا کرنے اور نفرت پھیلانے کی  پرانی اور قدیمی سیاست نے اسلام اور مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے؟ اور کیوں آج کی دنیاوی طاقتیں اسلام کو حاشیہ کی طرف دھکیلنا  اور غیر فعال بنانا چاہتی ہیں؟ اسلام کی کونسی قدریں اور مفاہیم ان بڑی طاقتوں کے منصوبوں کے لئے خطرہ ہیں اور اسلام کی غلط شکل و صورت پیش کرنے میں ان کے کون سے مفادات کو تحفظ فراہم ہوگا؟ لہذا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف وسیع پروپیگنڈے کے محرکات کے بارے میں ریسرچ اور جستجو کریں۔ 

میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف منفی قضاوت اور پروپیگنڈوں کے ہجوم کے رد عمل میں آپ اسلام کے بارے میں براہ راست اور مستقیم شناخت حاصل کریں تاکہ آپ  کم سے کم یہ جان لیں کہ وہ چیز جس سے آپ کو ڈراتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے۔ میں اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ اسلام کے بارے میں جو میرا نقطہ نظر ہے آپ اسی کو قبول کرلیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اجازت نہ دیں کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر حقیقت کو آلودہ اغراض و مقاصد کے تحت آپ کے سامنے غلط بنا کر پیش کیا جائے۔آپ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے نوکر دہشت گردوں کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کریں ۔ آپ اسلام کو اس کے اصلی مآخذ اور مدارک کے ذریعہ پہچاننے کی کوشش کریں ، اسلام کو قرآن مجید کے ذریعہ اور پیغمبر اسلام ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کی حیات طیبہ  کے ذریعہ پہچاننے کی کوشش کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے آج تک مسلمانوں کے قرآن کی طرف براہ راست رجوع کیا ہے؟ کیا آپ نے پیغمبر اسلام  ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے اخلاقی اور انسانی پہلوؤں کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا آپ نے میڈیا کے علاوہ اسلام کے پیغام کو کسی دوسرے مآخذ سے حاصل کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اسی اسلام نے طویل برسوں کے دوران کونسے اقدار کی بنیاد پر دنیا کے علمی اور فکری تمدن کو فروغ دیا اور اعلی ترین دانشوروں اور مفکرین کی تربیت کی؟

میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اجازت نہ دیں کہ وہ  سست و غلط باتوں کے ذریعہ آپ کے اندر ایسا احساس و جذبہ پیدا کریں اوراس طرح آپ سے غیر منصفانہ قضاوت کی صلاحیت کو سلب کرلیں۔ آج ارتباطاتی وسائل نے جغرافیائی سرحدوں کو توڑ دیا ہے، آپ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ذہنی اور ساختگی سرحدوں میں بند کردیں اگر چہ کوئی شخص انفرادی طور پر ایجاد شدہ شگاف کو پر نہیں کرسکتا لیکن آپ جوانوں میں سے ہر ایک اپنے ارد گرد کے ماحول میں  آگاہی کی غرض سے اس شگاف کے اوپر فکر و انصاف کا پل بنا سکتا ہے۔ اگر چہ یہ چیلنج، اسلام اور آپ جوانوں کے درمیان پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے تحت ناگوار ہے  لیکن آپ کے متلاشی اورمتجسس ذہن میں نئے سوالات پیدا کرسکتا ہے اور آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کا غنیمت موقع ہے جس میں آپ کے سامنے حقائق نمایاں ہوجائیں گے۔ لہذا اسلام کے بارے میں صحیح فہم و ادراک کے سلسلے میں اس موقع  سے بھر پور استفادہ کیجئے تاکہ آپ کے اس ذمہ دارانہ احساس کی بدولت آئندہ آنے والی نسلیں اسلام اور مغرب کے بارے میں آسودہ خاطر ہوں۔

سید علی خامنہ ای

1/بہمن/1393

 

پشتو

د اروپا او شمالی امریکې ځوانانو ته، د اسلامی انقلاب د معظم رهبر پرانېستے لیک

 

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

په فرانس کښې تازه پېښې او په نورو ځینو مغربی ملکونو کښې دغه شان واقعاتو زۀ دې ته مجبور کړم چې د هغو په باره کښې نېغ په نېغه له تاسو سره خبرې وکړم. زۀ تاسوځوانان خپل مخاطب ګرځوم، نۀ په دې علت چې ستاسو پلارانو او مائېندو ته بې پامی کوم، بلکې په دې وجه چې ستاسو د ملتونو او ملکونو مستقبل ستاسو په لاسو کښې وینم او د حقیقت لټونې حس ستاسو په زړونو کښې زیات ژوندے او بېدار وینم. همدارنګ په دې لیک کښې ستاسو سیاستدانانو او واکمنانو ته خطاب نۀ کوم، ځکه چې زۀ په دې باور لرم چې هغوی په اګاهانه او شعوری توګه د سیاست لاره د صداقت او رښتینولۍ له لارې بیله کړې ده.

له تاسو سره زما خبره د اسلام په باره کښې ده او په خاصه توګه د هغه تصویر او څېرې په باره کښې ده چې د اسلام په باره کښې تاسو ته وړاندې کیږی. له تېرو شلو کلونو را په دېخوا یعنې تقریباً د شوروی اتحاد له تس نس کېدو وروسته زیات کوششونه شوې دی چې دغه ستر دین د یو ویروونکی دښمن په ځاے کښېنولے شی. د رعب  او کرکې د  احساساتو او جذباتو راپارول او ترې ګټه اوچتول له بده مرغه د مغرب په سیاسی تاریخ کښې یوه اوږده مخینه لری. دلته زۀ نۀ غواړم هغه مختلفې ویرونې چې تر اوسه غربی ولسونو ته القاء شوې دی بیان کړم. تاسو خپله د تاریخ په حقله وروستیو انتقادی مطالعاتوته په یوې کتنې سره وینئ چې په نویو تاریخ لیکنو کښې د دنیا له نورو ملتونو او تهذیبونو سره د مغربی حکومتونو غېر صادقانه او او له دهوکې نه ډک چلندونه غندلې شوی دی. له غلام او مریې ساتنې څخه د یورپ او امریکې تاریخ  شرمسار دے، د استعمار له دورې څخه یې سر ټیټ دے، او په رنګین پوستکو او غېر مسیحیانو باندې له ظلم څخه خېځل دے، ستاسو محققان او مورخان د هغو وینې بیونو په وجه چې د کېتولکانو او پروټېسټانو ترمېنځ د مذهب په نامه او یا په وړومبی او دویم عالمی جنګونو کښې د ملیت او قومیت په نامه ترسره شوی دی ډېر زیات سر ټیټی دی.

دا چاره خپله یوه دستائېنې وړ چاره ده او زما مقصد هم له دغه اوږد لېسټ څخه د یوې برخې له بیانولو د تاریخ رټل او ملامته کول نۀ دی بلکې له تاسو غواړم چې له خپلو روشنفکرانو او روڼ اندانو تپوس وکړئ چې ولې دې باید په مغرب کښې تل عامه وجدان د څو لسګونو کلونو او کله کله د څو پېړیو په تاخیر او ځنډ سره رابېدار او راویښیږی؟ ولې دې باید په ډله ایز وجدان کښې بیا کتنه لرې تېر وخت ته معطوفه وی نه په ورځنیو مسائلو کښې؟ ولې له اسلامی ثقافت او تفکر سره د چلند د طریقې په شان په مهمه موضوع کښې د عمومی اګاهۍ له رامنځته کېدو څخه مخنیوے کیږی؟

تاسو ښۀ پوهیږئ چې سپکاوے او د موهومه نفرت او ویرې رامنځته کونه د دغو ټولو ظالمانه ګټو اوچتونو یوه بله ګډه زمینه وه او ده. اوس زۀ غواړم چې له خپل ځانه پوښتنه وکړئ چې ولې د ویرې اچونې او د نفرت خورونې د پخوانی سیاست هدف اوس دا ځل په بې مخینې توګه اسلام او مسلمانان ګرځېدلی دی؟ ولې په دنیا کښې د قوت او اقتدار جوړښت نن دا غواړی چې اسلامی تفکر ګوښې ته او شا ته پاتې شی؟ مګر په اسلام کښې څه معانې او ارزښتونه د سترو قدرتونو (سپر پاورز) د یو پروګرام د لارې خنډ دے او له اسلام څخه د غلط تصویر  جوړونې په سیوری کښې یې کومه یوه ګټه پوره کیږی؟ نو بس زما وړومبنۍ غوښتنه دا ده چې پکار دی د اسلام په خلاف د دغې پراخې تورښودونکی بهیر د انګېزو او مقاصدو په باره کښې تپوس او لټون وکړئ.

دویمه پوښتنه مې دا ده چې د وړاندې فېصلې کونو او منفی پروپېګنډو په غبرګون (رد عمل) کښې دا کوشش وکړئ چې له دې مبین دین څخه نېغ په نېغه او بې واسطې شناخت او پېژندګلی حاصله کړئ. سلیم منطق دا تقاضا کوی چې لږ تر لږه په دې پوه شئ چې هغه څه چې تاسو مخ ګرځونې ته اړباسی او ویروی مو څه څیز دے او څه ماهیت او اصلیت لری؟  زۀ په دې باندې اصرار او ټینګار نۀ کوم چې له اسلام څخه زما مطلب اخېستنه یا هره بله ګڼنه ومنئ بلکې وایم چې د دې خبرې اجازه ورنۀ کړئ چې په نننئ دنیا کښې دغه متحرک او خوزنده او اثر کوونکے حقیقت (اسلام) په ککړو اغراضو او اهدافو سره تاسو ته دروپېژاندلې شی. اجازه ورنۀ کړئ چې په ریاکارانه توګه  خپل بهرتی کړې شوی دهشتګرد او ترهه ګر تاسو ته د اسلام د نمائندګانو په توګه معرفی کړی. اسلام د هغۀ  د اصلی سرچینو او د وړومبنیو او سوچه مآخذونو له لارې وپېژنئ. له اسلام سره د قران شریف او د خداے د ګران رسول صلی الله علیه  و آله وسلم د ژوند له لارې اشنا شئ. زۀ دلته غواړم دا تپوس وکړم چې آیا تر اوسه تاسو خپله نېغ په نېغ د مسلمانانو قران ته مراجعه کړې ده؟ آیا د خداے د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات او د هغه حضرت انسانی او اخلاقی درسونه مو لوستی دی؟ آیا تر اوسه مو له رسنیو نه بغېر د اسلام پېغام له نورو سرچینو څخه حاصل کړے دے؟ آیا چرې مو له ځانه دا پوښتنه کړې ده چې همدې اسلام څه ډول او د کومو ارزښتونو په بنیاد د پېړیو پېړیو په دوران  کښې د دنیا تر ټولو  لوے علمی او فکری تمدن وروزلو او د ډېرو اوچتو سائېنسدانانو، دانشورانواو متفکرانو تربیت یې وکړ؟

زۀ له تاسو غواړم اجازه ورنۀ کړئ چې له توهین او سپکاوی د ډکو تصویرونو په جوړولو سره ستاسو او د حقیقت ترمېنځ د احساساتو او جذباتو دیوال ووهی او له تاسو څخه د بې طرفه فېصلې کونې امکان واخلی. نن چې ارتباطی اوزارونو جغرافیائی پولې نړولې دی اجازه ورنۀ کړئ تاسو په مصنوعی او ذهنی پولو کښې محصور کړی.که څه هم هیڅوک په انفرادی توګه راپېدا شوی درزونه او فاصلې نۀ شی ډکولې خو له تاسو څخه هر یو کس کولې شی د خپل ځان او خپل چاپېریال د بېدارونې په ارادې سره په دغو درزونو او فاصلو باندې د فکر او انصاف یو پل جوړ کړی. د اسلام او ستاسو ځوانانو ترمېنځ له مخکې نه پلان شوے دغه خنډ که  څه هم د خوښې وړ نۀ دے خو کولې شی ستاسو په لټونکو او جستجو کوونکو ذهنونو کښې نوی سوالونه راپېدا کړی. د دغو سوالونو د ځوابونو پېدا کولو لپاره کوشش ستاسو مخې ته له نوو حقائقو څخه د پردې اوچتېدو لپاره یو غنیمت فرصت رامنځته کوی. نو ځکه له مخکې فېصلې کولو نه بغېر په اسلام باندې د صحیح پوهېدنې او د هغۀ د درک کونې لپاره دغه فرصت او موقع ضائع نۀ کړئ چې کېدې شی د حقیقت په وړاندې ستاسو د ذمه وارۍ قبلونې په برکت راتلونکی نسلونه له اسلام سره د مغربی دنیا د چلند د تاریخ دا برخه په ډېرې کمې ناراضګۍ او زیات قراره او آسوده وجدان سره ولیکی.

سیّدعلی خامنه‌ای

21.01.2015

1393/11/1

منبع صوت: مبارزین کلیپ

منبع متن: khamenei.ir , سایت دانش آموختگان جامعه المصطفی

با دکمه‌های زیر این صفحه را برای دیگران ارسال کنید
زهرا .

از زهرا .

نویسنده جدید و پرکار سایت بنیانا هستم . . . |
چه صبحی باشد آن صبحی
که تو در قنوتت دعای
" اللهم عجل لولیک الفرج "
می خوانی
و فرشته یک به یک آمین می گویند.... |

اللهم أصلح کل فاسد من امور المسلمین.