پاسخ به شبهه غیر وحیانی بودن قرآن کریم [فیلم سخنان مهم آیت‌الله جوادی آملی]

برنامه ۲۹ رادیو افسران ,چرا حق وقتی پیروز هم میشه پایدار نمی مونه؟