دسته‌ها
کلمات | مقاله، یادداشت، گزارش

چگونه پست های کانال/گروه تلگرام را به کانال گپ منتقل کنیم؟ [راهنمای ربات ارسال مطالب تلگرام به گپ ]

برای تسهیل در امر انتقال محتوای کانال یا گروه از تلگرام به گپ، بخش توسعه پیام رسان گپ اقدام به ایجاد رباتی برای ارسال مطالب تلگرام به گپ با شناسه @GapSend_bot کرده است. که در ادامه مطلب با روش کار این ربات آشنا میشویم. همراه بنیانا باشید

با استفاده از این ربات تلگرامی می‌توانید پست‌های کانال تلگرام خود را به کانال یا گروه متناظر با آن در پیام رسان گپ ارسال کنید.