نامداران گمنام (شهید داود گلپایگانی)

هو الشهید در میان شهدا، عده ای نیز هستند که  هم نام دارند  و هم پلاک… اما هنوز گمنام هستند… گمنام در اذهان ما. دریافت فیلم از bayanbox.ir/id/68310 ||| دریافت از آپارات #شهید-داود-گلپایگانی  در حین عملیات، یکی از رزمنده ها مجروح میشود و شهید گلپایگانی، اورکت خود را روی مجروح می اندازد.. آن مجروح، #شهید شده و سرش قطع می شود … ادامه خواندن “نامداران گمنام (شهید داود گلپایگانی)”

هو الشهید

در میان شهدا،
عده ای نیز هستند که 
هم نام دارند 
و هم پلاک…

اما هنوز گمنام هستند…
گمنام در اذهان ما.


دریافت فیلم از bayanbox.ir/id/68310 ||| دریافت از آپارات

#شهید-داود-گلپایگانی 

در حین عملیات، یکی از رزمنده ها مجروح میشود و شهید گلپایگانی، اورکت خود را روی مجروح می اندازد.. آن مجروح، #شهید شده و سرش قطع می شود و بر اساس نام نوشته شده روی اورکت، شهید را به نام داود گلپایگانی به #خمین می آورند..
چند روز بعد از تشییع و خاکسپاری، بعد از نماز صبح، ایشان به خواب خواهرشان آمده و زنده بودنشان را اطلاع میدهند و از بازگشت خود خبر میدهند. فردا راس ساعت 11 ایشان به خمین برمیگردند.
در ابتدا به #گلزار-شهدا رفته و شهیدی که به جایش آمده بود را زیارت میکند.
سپس به خانه میرود. مادر شهید چند تخم مرغ میآورد تا جلوی پایش بشکند. اما داود از این امر جلوگیری میکند و میگوید اسلام این نیست که شما انجام میدهید.
همچنین برای مدتی با خانواده قهر کرد. و علت را چنین بیان کرد که: فرض هم که من شهید میشدم.. چرا اینقدر نان و غذا اسراف شده است؟

نامداران گمنام (شهید داود گلپایگانی)12121

ایشان با وجود اینکه در خانواده ی نسبتا ثروتمندی زندگی می کردند، اما به کار کردن مقید بودند..

مادر شهید از داغ فرزند، روز ها را به گلزار شهدا میرفت. خواهر شهید می گفتند: من هرچه اصرار میکردم نرو، میگفت نگران نباش.. من از خونه که بیرون میرم داود میاد دنبالم.

و یک روز مادر شهید بعد از رفتن به گلزار شهدا، برنمی گردند و همچنان #مفقود هستند.

خواهر شهید:
پدرم همیشه ،بهار برای #شهید-گمنام مراسم می گرفت و زمستان برای داود.. یک سال تصمیم گرفت برای شهید گمنام مراسم نگیرد. صبح وقتی از خواب بیدار شدیم، دیدیم دور تا دور خانه، اندازه ی یک بشقاب برنج ریخته شده است و متوجه شدیم که **این شهید، از ما توقع داشته است.

همچنین خواهرزاده ی شهید، #سید-داود-سالاری هم با ایشان به جبهه رفته و مفقودالاثر مانده است. خواهر شهید نقل میکرد که این دو همیشه سر این که کدام یک زودتر شهید شوند، با یکدیگر بحث داشته اند.

خواهر شهید میگفت:
ما هروقت هر حاجتی داریم، دو رکعت #نماز برای داود میخوانیم و همیشه از او حاجت می گیریم.
حتی گاهی او را به چشم می بینیم.

جهت اطلاعات بیشتر و مطالعه ی #وصیتنامه ، به لینک زیر مراجعه کنید:
fanous313.blog.ir/13 

منبع(+)