حکمت

مقاله

چگونه حکیم شویم ؟ براساس ۱۷ آیه قرآن

اصطلاح « حکمت » از آن دسته اصطلاحاتی است که خیلی زود توسط اندیشمندان مصادره شد! گروهی شدند « حکیم » و شروع کردند به تدریس اندیشه های خود تحت عنوان «حکمت»؛ دقیقا در همین زمان بود که حکمت آرام آرام از دسترس مردم دور شده و دیگر همگان پنداشتند «حکما» گروه خاصی هستند، غیر قابل دسترس! در ادامه این مطلب همراه سایت بنیانا باشید

بیشتر بخوانید »