جهنم .. و دیگر هیچ !! پرخاشگری رئیس جمهور نسبت به منتقدان

دکتر روحانی رئیس جمهور، در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با لحن تندی به برخی از انتقادهای موجود نسبت به روند مذاکرات واکنش نشان دادند. این سخنان پرخاشگرانه رئیس جمهور بازتاب های متفاوتی میان کاربران شبکه های اجتماعی داشت و مردم با طراحی تصاویر و کاتورهایی , ناراحتی خود … ادامه خواندن “جهنم .. و دیگر هیچ !! پرخاشگری رئیس جمهور نسبت به منتقدان”

دکتر روحانی رئیس جمهور، در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با لحن تندی به برخی از انتقادهای موجود نسبت به روند مذاکرات واکنش نشان دادند. این سخنان پرخاشگرانه رئیس جمهور بازتاب های متفاوتی میان کاربران شبکه های اجتماعی داشت و مردم با طراحی تصاویر و کاتورهایی , ناراحتی خود نسبت به چنین رفتارهایی از سوی مسئولین کشورشان را ابراز داشتند.  در ادامه برخی از تصاویر منتشرشده در شبکه اجتماعی افسران و شبکه اجتماعی تبیان را می بینیم.

بروید به جهنم!

کاتورها و تصاویر طنز پرخاشگری رئیس جمهور نسبت به منتقدان جهنم .. و دیگر هیچ !!

روحانی مچکریم

جهنمی

به جهنمd به جهنم58631

به جهنم585

 

 

به جهنم523

 

 

به جهنم58

 

به جهنم52
به جهنم9

 

به جهنم3

 

به جهنم1

 

به جهنم

 

به جهنم 7

 

به جهنم 4

 

5به جهنم

 این تصاویر از گروه خنده حلال شبکه اجتماعی افسران  و برچسب بروید به جهنم در شبکه تبیان استخراج شده اند