دسته‌ها
عکس

آیت اللهی که در برابر خانواده‌اش ترور شد [مروری کوتاه بر زندگی آیت الله سید عبدالله بهبهانی ]


آیت الله سید عبدالله بهبهانی از روحانیون پر آوازه و نامدار عهد ناصری و دوران مشروطیت ایران به شمار می‌رود. او در وقایع منتهی به برپایی نظام مشروطیت و نیز پس از آن، حضوری نمایان و در برخی موارد تعیین کننده ایفا کرد که اسناد و تفاصیل آن در کتب تاریخی مربوطه درج شده است.