پناهیان: چرا نظام سلطه این‌قدر از محجبه ها کینه دارد؟

چرا نظام سلطه این‌قدر با حجاب مشکل دارد؟/ وقتی حجاب در میان یک جامعه موجب متانت رفتارها شود، خود به خود به جریان مقاومت کمک می‌کند/ هرزگی در هر جامعه‌ای موجب کاهش مقاومت می‌شود

دربارهٔ مسائل فرهنگی هم نکته‌ای را خدمت سروران خودم عرض کنم. چرا موضوعاتی مثل حجاب، توسط دشمنان ما این‌همه مورد حمله قرار می‌گیرد؟ چرا جریان سلطه از وجود پدیدهٔ متین و انسانی و ارزشمندی مثل حجاب این‌قدر واهمه دارد؟ برای اینکه آن‌ها می‌دانند وقتی حجاب در میان یک جامعه موجب متانت رفتارها می‌شود، خود به خود به جریان مقاومت کمک می‌کند.

چرا غرب از محجبه ها کینه دارد

هرزگی در هر جامعه‌ای موجب کاهش مقاومت می‌شود. این را همهٔ مردم عالم می‌دانند. در میان کلمات حضرت امام (ره) و دیگر بزرگان هم می‌توانید این را به سهولت ببینید.

چرا باید رؤسای نظام سلطه و به‌طور مشخص صهیونیست‌ها و رؤسای آن‌ها بیایند و صریحاً از جوان‌های ما دعوت کنند که شما به هرزگی بپردازید؟ چرا آن‌ها با حجاب در جامعهٔ ما این‌قدر مشکل دارند؟ چرا نسبت به محجبه‌ها این‌قدر کینه دارند؟ برای اینکه آن‌ها در نهایت می‌خواهند خط مقاومت را بشکنند و الا آن‌ها برای ما غصهٔ فرهنگی نمی‌خورند.

موضوع حجاب بیشتر از اینکه برای ما یک موضوع کلیدی باشد برای نظام سلطه یک موضوع کلیدی قرار گرفته است که اساساً بنیاد تمدن غرب را زیر سؤال برده و در معرض خطر قرار داده است.

ما در جامعهٔ خودمان آن‌قدر مشکل حجاب نداریم که نظام لیبرالی و سلطه‌طلب جاری در کشورهای غربی با حجاب مشکل دارند. آن‌ها می‌روند قانون می‌گذارند که یک دختربچهٔ محجبه‌ای را که به میل خودش و بر اساس قانون اساسی آن کشورها، یک متر روسری روی سر خودش گذاشته است از مدرسهٔ دولتی اخراجش کنند.

چرا آن‌ها این‌قدر از حجاب در کشور خودشان ترس دارند در حالی که بنا بر مبانی خودشان تصریح کرده‌اند که پوشش آزاد است؟

اگر کسی به هندوستان برود و آنجا زندگی کند و ده‌ها متر -کمتر یا بیشتر- پارچه به سر خودش ببندد و هر جوری لباس بپوشد، کسی با او کاری ندارد اما اگر این پارچه تبدیل به یک پوششی شود که اسلام به تعابیر مختلف به آن تصریح کرده یا اشاره کرده است، یک‌دفعه‌ای می‌بینند که بنیاد نظام سلطه دارد به خطر می‌افتد.

از محجبه کینه دارند-پناهیان

اگر کسی مقابل دوربین حجاب خود را بردارد هیچ اتفاق تازه‌ای در جهان نیفتاده؛ غیر محجبه در عالم زیاد است!/ مثل دیگران شدن هنر نیست، حجاب حرف تازه در جهان امروز است

بعد در مقابل این جریان جهانی‌ای که ایجاد شده و خیلی از خانم‌های غیر محجبه، می‌آیند و محجبه می‌شوند و اساساً به‌خاطر ارزش انسانی حجاب، دین اسلام را انتخاب می‌کنند، نظام سلطه هم می‌آید و یک جریان مضحکی در مقابل آن درست می‌کنند که بدل بزنند یا به قول بچه‌های رزمنده، پاتک بزنند.

و خیلی دل‌خوش هستند به اینکه چند نفر دارای حجاب پیدا کنند که حاضر باشند مقابل دوربین‌ها حجاب خودشان را بردارند!

اگر کسی مقابل دوربینی، حجاب خودش را برداشت، چه اتفاقی در جهان افتاده است؟ هیچ اتفاق تازه‌ای نیست، غیر محجبه در عالم زیاد است و این‌ها هیچ اثری هم در عالم نگذاشته‌اند.

این حجاب است که در عالم اثر دارد. این حجاب است که امروز برای بشریت حرف نو شده است. اگر کسی غیر محجبه بشود، تازه می‌شود یکی مثل دیگری، یکی مثل همه، و مثل دیگری بودن که هنر نیست.

هیچ خاصیتی در جهان ایجاد نمی‌کند. آن‌قدر این وضعیت در جهان بوده و به‌واسطهٔ این فرهنگ بی‌حجابی و برهنگی این‌همه به مردم و خصوصاً نسبت به بانوان محترم در همهٔ جهان ستم شده است.

همان کسانی که از تروریست‌های جنایتکار حمایت می‌کنند از رواج بی‌حجابی هم حمایت می‌کنند تا مقاومت را در هم بشکنند

چرا این‌ها دارند هرزگی را ترویج می‌دهند؟ این سؤالی است که هر کسی می‌تواند به سادگی برای خودش مطرح کند. آن‌هایی که به سادگی از تروریست‌هایی حمایت می‌کنند که با افراطی‌گری در امور دینی، از طرفی زن‌ها را بی‌گناه سر می‌بُرند و از طرفی به بدترین رفتارهای خشونت‌آمیز -که آدم شرم دارد اسمش را برزبان جاری کند- دست می‌زنند،

از یک سو به این تروریست‌ها حمایت و کمک‌های مالی می‌کنند و از سوی دیگر، از جریان‌هایی مثل بی‌حجابی حمایت می‌کنند و می‌خواهند این مسأله را در یک جامعهٔ مقاوم رواج دهند. برای چه؟ برای اینکه مقاومت را در هم بشکنند.

آن‌ها تجربهٔ تاریخی در آندلس و جاهای دیگر را دارند. و اصلاً اگر این تجربهٔ تاریخی هم نباشد، هر کسی فکر کند متوجه می‌شود ملتی که جوان‌هایش به گونه‌ای افراطی با موسیقی ارتباط برقرار کنند و به آن آلوده شوند، این ملت طبیعتاً ضعیف خواهد شد.

ملتی که جوان‌هایش بیشتر از اینکه مشغول تحصیل علم باشند، مشغول روابط و مسائلی بشوند که انسان‌ها را در حدّ غریزه نگه می‌دارد، خُب این ملت ضعیف می‌شود.

این‌ها کاملاً مسائل معلومی است. دشمنی آن‌ها با این ملت است، نه حتی با این نظام. دشمنی آن‌ها با اسلام است نه با این کشور، و وقتی که می‌بینند این نظام و این کشور اسلام را احیا کرده، می‌بینند چاره‌ای ندارند غیر از اینکه با این نظام مقابله کنند.

خُب در عرصهٔ اقتصادی به تحریم‌های ظالمانه اقدام می‌کنند. در عرصهٔ سیاسی رُعب ایجاد می‌کنند که ان‌شاء الله کسی در مملکت ما نیست که از رُعب آن‌ها هراس کند. و در عرصهٔ فرهنگی هم دنبال ترویج ابتذال هستند.

بنده تصور نمی‌کنم درک این معانی کار دشواری باشد. همهٔ این‌ها برای این است که ملتی مقاوم درست نشود. که وقتی تقریباً همهٔ جهان دست به دست هم دادند تا یک شهر را از این ملت بگیرند، این ملت این شهر استراتژیک را که دشمن محال می‌دانست رزمندگان ما بتوانند پس بگیرند، همراه با گرفتن شانزده هزار اسیر از دست نظام سلطه آزاد کرد.

در عرصهٔ فرهنگ و اقتصاد و سیاست اولین هدفمان باید مقاومت در مقابل جریان استکبار باشد

ما در عرصهٔ فرهنگ اولین هدفمان باید مقاومت در مقابل جریان استکبار باشد. در عرصهٔ اقتصاد هم بیشترین هدفمان باید مقاومت در مقابل جریان استکبار باشد و در عرصهٔ سیاست هم طبیعتاً همین‌طور.

همان‌طور که در عرصهٔ نظامی موفق شدیم در دل دشمن رُعب ایجاد کنیم، در عرصه‌های دیگر هم باید بتوانیم این کار را انجام دهیم و ان‌شاء الله این کار را خواهیم کرد. مسلماً با حضور خانواده‌های شهدا که جدای از هر جریان و اسم و رسمی و جدای از هر گرایش دل‌دادهٔ به خط مقاومت هستند، خط مقاومت در این کشور هیچ‌وقت بی‌فروغ یا حتی کم‌فروغ نخواهد شد.

خدایا، به حق امام موسی‌بن جعفر (ع) آن حضرت را که در زندان‌ها علیه ظلم و ستم زمانهٔ خودش مقاومت کرد، امشب دعاگوی ما و شفیع ما و همهٔ شهیدانی که خانوادهٔ آن‌ها در این مجلس حضور دارند، قرار بده.

خدایا این جریان مقاومت را با همین سیر صعودی‌ای که در مسیر خودش دارد هرچه سریع‌تر به ظهور آقا امام زمان (ع) متصل بفرما. وعده‌های نصرت که به مؤمنان داده‌ای که اگر مقاومت کنند، نصرت تو فراخواهد رسید، این وعده‌ها را بیش از پیش برای مردم مقاوم ما محقق بگردان.

همهٔ کسانی کهدر منطقه و جهان به خط مقاومت کمک می‌کنند مؤید و منصور بدار و همهٔ کسانی که علیه مقاومت بشریت قدمی بر می‌دارد، قدم‌هایشان را بشکن و قلم‌هایی که علیه مقاومت قلم می‌زنند خودت سبب رسوایی آن قلم‌ها را فراهم بگردان.

دانلود در قالب PDF در ابعاد A4

منبع: بیان معنوی

روایت عهد ۳۲ چگونه زمان خود را مدیریت کنیم ۲/دانلود کنید

روایت عهد ۳۱ چگونه زمان خود را مدیریت کنیم/بشنوید ,دانلود کنید

استاد رائفی پور در جلسه قبل به بررسی اهمیت زمان‌شناسی و همچنین معرفی دزدان وقت پرداختند و در این جلسه نیز اصول مدیریت زمان با توجه به روایات ائمه اطهار،آیات قرآن و تحقیقات علمی مورد بررسی قرار گرفتند.

حساس نمودن ذهن و درک اینکه عمرمان در حال اتلاف است،شناسایی دزد‌های وقت و جستجوی راهکارها برای جبران،سه نکته‌ای بودند که در زمینه اصول وقت‌شناسی عنوان شدند.این اصول که نزدیک به پنجاه اصل هستند عبارت‌اند از:

-برنامه‌ریزی برای کوچک‌ترین واحد زمانی

-استفاده از برنامه‌ریزها در مدیریت زمان

-الویت بندی کارها

-شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در وقت مانند:

کارها را بنویسید و تیک بزنید،همیشه دفترچه یادداشت به همراه داشته باشید،در نظر گرفتن کارها بر مبنای نماز اول وقت،چک و بررسی و حتی دوبل چک کردن کارهایی که احتمال ایجاد خطا در آن‌ها وجود دارد،استفاده از فنّاوری‌های نوین برای برنامه‌ریزی،دقت در مسائل ریز تکراری،پول خرد به همراه داشتن.

-فقط روزی یک ساعت

-کلید طلایی(چیستی اهداف،چرایی اهداف و چگونگی رسیدن به اهداف)

-توجه به نوسانات حالات و عادات

-لحظه غیب

-مثبت اندیشی و فال نیک زدن

-توجه به امروز

-استراحت‌های منظم

-اصل بیست-هشتاد یا قانون پارتو

-بهبود مدت اجرا

-ساده‌سازی یا اصل فقط یکی(only one)

– تطویل و تغییر طول زمان و برکت دادن به آن(اصل بسط زمان)

– عمل به جای امر

-انتخاب بهترین‌ها برای اندیشیدن و گفتگو

-انتخاب مکان مناسب برای بهره وری زمان

-توجه به تمام بازه زمانی

-توجه به ابزارها و وسیله‌ها و فن مهیا نمودن ملزومات

-در صورت لزوم گاهی دیرتر بروید

– استفاده از اوقات سوخته

-وجود ناظر بر اعمالمان

-شجره ممنوعه(بعضی از کارها همیشه ممنوع هستند)

-استفاده از عرض زمان

-افزایش عمر

-تنافس(حس تکامل طلبی و میل به رشد)

-معجزه نیت

-تولد دوباره

عواملی که موجب تولد دوباره انسان می‌شوند:روزه،حج،زیارت مولی امیرالمؤمنین و اولادش،غسل و کفن و دفن میت،تلاش برای برطرف کردن حاجت بیماران،غسل اول و وسط و آخر ماه رجب،شب‌زنده‌داری،خواندن نماز امیرالمؤمنین،خواندن نماز اول ماه شعبان،نماز شب سیزدهم شعبان،زیارت قبور شهدای آل پیامبر به نیت صله ارحام با پیامبر،زیارت امام رضا(ع) همراه با غسل زیارت،خواندن سوره قدر هنگام وضو،نیکو وضو گرفتن،شرکت در تشییع جنازه دوستان اهل‌بیت،خواندن معوذتین و توحید قبل از خواب،صلوات بر پیامبر(ص)،ذکر لاحول و لا قوۀ ال بالله العلی العظیم،بسم الله و و لاحول و لا قوۀ الا بالله العلی العظیم را روزی ده با گفتن،خواندن برخی از ادعیه مانند دعای افطار،زیارت قبر مطهر سید الشهدا،گریستن و گریاندن برای امام حسین(ع)،تباکی کردن برای امام حسین(ع)

روایت عهد ۳۲ -بهره وری از زمان‌های طلایی

روایت عهد ۳۲ -تقویت اراده(عوامل تقویت اراده:هم نشینی با افراد بااراده،تمرین اراده کردن،ایجاد تعهد بین خود و خدا،پرهیز از خطا و گناه)

روایت عهد ۳۲ -دقت فرود خمپاره

روایت عهد ۳۲ -کمی بیشتر از دیروز

روایت عهد ۳۲ -آخرین روز زندگی

روایت عهد ۳۲ -اندیشه سپس عمل

 روایت عهد ۳۲ -کار در شرایط زیر صفر

روایت عهد ۳۲ -تعلل کاری خلاق

روایت عهد ۳۲ -زیستن برای دو بار زیستن(رجعت)

روایت عهد ۳۲ -تحلیل فقدان

روایت عهد ۳۲ -خود یا با دیگری(میزان اتکای ما به دیگران)

روایت عهد ۳۲ -بانشاطی و فرار از پیری زودرس

روایت عهد ۳۲ -اختصاص دادن اقل زمان برای کار(قانون پارکینسون)

روایت عهد ۳۲ -نامیرایی و پرونده‌های جاودانی

روایت عهد ۳۲ -علم‌آموزی

روایت عهد ۳۲ -کار و عمل صالح

روایت عهد ۳۲ -قطره‌قطره جمع کردن

روایت عهد ۳۲ -صدور بلیت برای ثانیه‌های روز

همچنین عواملی که باعث زیادشدن یا کم شدن طول عمر می‌شوند نیز ذکر شدند:

عوامل زیادشدن طول عمر:لطف و احسان نسبت به خانواده،با وضو بودن،سحرخیزی و بیدار بودن بین الطلوعین،کنترل عمل زناشویی،صدقه دادن،صله ارحام،حسن خلق،دوری از گناه،شاد کردن پدر و مادر،نداشتن بدهکاری،تحصیل علم،احسان به مردم،افزایش سطح مهارت،پرداختن به کیفیت‌ها به جای کمیت‌ها.

کاهندگان عمر نیز عبارت‌اند از،ظلم و ستمگری،قطع رحم،قتل والدین،عاق والدین،عمل منافی عفت ،زنا و بی‌عفتی،سوگند دروغ،بستن راه رفت‌وآمد مسلمانان،ادعای به ناحق پیشوایی و رهبری کردن،ناسپاسی نسبت به خدمات و احسان دیگران،سبک شمردن نماز،چشم‌زخم مردمان بد دل.

در این جلسه همراه با هر کدام از اصول مدیریت زمان روایات بسیاری نیز ذکر شد که در فیلم همایش قرار خواهند گرفت.

در پایان اینکه فراموش نکنیم که مرگ از آمدنش خبر نمی‌دهد، مبادا دنیا چنان مستمان کند که از اعمال و چگونگی گذر عمرمان غافل شویم تا وقتی که مرگ غافلگیرمان کند.

لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِى سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ‏ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِینَ‏ فَجَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّیلٍ(حجر-۷۲)

(اى پیامبر) به جان تو سوگند که آنان در مستى خود سرگردان بودند.پس به هنگام طلوع آفتاب صیحه‏اى مرگبار آنان را فراگرفت.پس آن شهر را زیرورو کردیم و بر آنان سنگ‏هائى از گل سخت باراندیم.

 

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم۲ – کیفیت پایین |روایت عهد ۳۲

دانلود از مصاف  دانلود از مدیافایر


چگونه زمان خود را مدیریت کنیم ۲ – کیفیت بالا | روایت عهد ۳۲

دانلود از مصاف   دانلود از مدیافایر

منبع : مصاف