آیت الله شیخ فضل الله نوری

  • شهر- ۱۳۹۴ -
    ۲۷ شهریور
    مقاله

    شیخ فضل الله نوری و نتیجه استیلای غرب زدگی

    بی شک یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین وقایع تاریخ معاصر ایران که اثرات آن و تقابل‌های برخواسته از آن، تا هم اکنون نیز در فضای فکری، سیاسی و اجتماعی ایران دیده می‌شود، حادثه مشروطه و رخدادهای پیش و پس از آن است.   در این میان، نقش، حضور و اثرگذاری روحانیت اصیل معتقد به حضور مؤثر دین در مناسبات اجتماعی به وضوح دیده می‌شود. جریان اصیلی که در دوران…

    بیشتر بخوانید »
  • تیر- ۱۳۹۳ -
    ۲۹ تیر
    گزارش

    آیت اللهی که در برابر خانواده‌اش ترور شد

    آیت الله سید عبدالله بهبهانی از روحانیون پر آوازه و نامدار عهد ناصری و دوران مشروطیت ایران به شمار می‌رود. او در وقایع منتهی به برپایی نظام مشروطیت و نیز پس از آن، حضوری نمایان و در برخی موارد تعیین کننده ایفا کرد که اسناد و تفاصیل آن در کتب تاریخی مربوطه درج شده است. او در مشروطه اول، با نگرانی ها و هشدارهای شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری،…

    بیشتر بخوانید »