آیت الله سید عبدالله بهبهانی

 • تیر- ۱۳۹۳ -
  ۲۹ تیر
  گزارش

  آیت اللهی که در برابر خانواده‌اش ترور شد

  آیت الله سید عبدالله بهبهانی از روحانیون پر آوازه و نامدار عهد ناصری و دوران مشروطیت ایران به شمار می‌رود. او در وقایع منتهی به برپایی نظام مشروطیت و نیز پس از آن، حضوری نمایان و در برخی موارد تعیین کننده ایفا کرد که اسناد و تفاصیل آن در کتب تاریخی مربوطه درج شده است. او در مشروطه اول، با نگرانی ها و هشدارهای شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری،…

  بیشتر بخوانید »