آسیه گردانی نژاد

 • آبا- ۱۳۹۴ -
  ۲۳ آبان
  رادیو و تلویزیون
  صفحه رسمی تی وی پلاس در اینستاگرام صهیونیستی

  تی وی پلاس شبکه ای برای تغییر فرهنگی ایران

    رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و ابزار اجتماعی – فرهنگی به معنای عالی آن، اثرات چشمگیری بر ارزش‌ها و فرهنگ جوامع به جای می‌گذارند. آن چه بدیهی به نظر می‌رسد، آن است که به دور از آثار مثبت و منفی رسانه‌ها، باید اذعان داشت که پیدایش دگرگونی‌های اجتماعی و تغییر ارزش و فرهنگ، از مواردی است که در نتیجهٔ کارکرد رسانه‌ها صورت تحقق به خود می‌گیرند.   از سوی…

  بیشتر بخوانید »