۳۰ عکس احساس برانگیر از جلسه‌های انس با قرآن کریم

محافل انس با قرآن کریم که در ایام ماه مبارک رمضان در سرتاسر برگزار شد بخشی از تلاش مردم برای ارتباط بیشتر با پروردگار بی همتا بود.

مساجد حسینه ها و تکیه ها میزبان روزه دارانی بودند که  با ختم یک جزء قرآن روز خود را نورانی می کردند

در ادامه این نوشته در مجله بنیانا  , ۳۰ تصویر گلچین شده از هزاران عکس منتشر شده از محافل را براتون گذاشتیم .

 

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی 5458

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی 82

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) 9897

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) 98798

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) 9879

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی21

محفل نورانی انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) 9898

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

 

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) 8986

محفل انس با قرآن کریم در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) 98

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع) 5858

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع) 5565

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع) 585

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع)

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع) 11

محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام رضا(ع)

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع)

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع)

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع) 554

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع)

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع) 22

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع)

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع) 1

محفل انس با قران کریم حرم حضرت معصومه (ع)

محفل انس با قران کریم 111

محفل انس با قران کریم

محفل انس با قران کریم  78411

محفل انس با قران کریم

محفل انس با قران کریم  588

محفل انس با قران کریم

دهمین نمایشگاه اسماءالحسنی به مناسبت ماه مبارک

دهمین نمایشگاه اسماءالحسنی به مناسبت ماه مبارک

حسینیه امام همدان 54

محفل انس با قرآن کریم حسینیه امام همدان

حسینیه امام همدان  8798

محفل انس با قرآن کریم حسینیه امام همدان

حسینیه امام همدان  891

محفل انس با قرآن کریم حسینیه امام همدان

حسینیه امام همدان  878

محفل انس با قرآن کریم حسینیه امام همدان

حسینیه امام همدان   4525

محفل انس با قرآن کریم حسینیه امام همدان

 

25354محفل انس با قران کریم

محفل انس با قرآن کریم

نظر خود را بنویسید ⬇️

avatar
3000