دسته‌ها
رسانه ملی

دوقطبی های دروغینِ برای توجیه فضای مجازیِ آلوده را بشناسید [بررسی سخنان پهلوی و وزیر دولت فعلی]

دوقطبیهای دروغینِ برای توجیه فضای مجازیِ آلوده

با کمال تأسف، فضای مجازی کشور به صورت آلوده، رهاشده و غیرقانونمند گسترش یافت. پیامد ناگوار این نحوه از گسترش فضای مجازی سبب شده است تا کشور و مردم در مقابل منافع حداقلی، از آسیبهای حداکثری در ابعاد کلان امنیتی، اقتصادی و فرهنگی متضرر گردند. در حالی که توسعه فضای مجازی میتوانست به گونه ای باشد که مردم به منافع بیشتری برسند و در مقابل، با آسیبهای کمتری دست به گریبان باشند.

در این میان همواره برخی از مسئولان با تمسک به دوقطبی های کاذب و تقسیم بندیهای دروغین، سعی در توجیه اقدامات اشتباه خود و نیز ادامه وضع موجود، دارند. مثلا گاهی دیده میشود که از دوقطبی سازیِ نخ نما و پوسیده «توسعه یا تحجر» استفاده میکنند!

پیشینه این دوقطبیِ دروغین به عهد محمدرضا پهلوی برمیگردد، آنجا که شاه برای دفاع از سینمای همراه با فساد و فحشا، آن را مصداق پیشرفت میخواند و مخالفت با آن را تحجر مینامید! اما امام (رضوان الله تعالی علیه) به خوبی از خجالت آن عروسک خیمه شب بازی آمریکا و اسرائیل درآمد، آنجا که فرمود:

یک سینمای اخلاقی ، یک سینمای آموزنده بیاورید، اگر یک کسی با آن مخالفت کرد. با آن مراکز فساد دولت اسلام مخالف است، نه با تمدن مخالف است. این تمدن است که سرتاسر یک مملکتی اینقدر مرکز فساد داشته باشد؟! کتابخانه نداشته باشد، مرکز فساد داشته باشد؟ با این مخالف است؛ نه با ترقی مخالف است. مردك در یکی از حرفهایش آن وقت که ما قم بودیم، در یکی از حرفهایش گفت که این آخوندها می گویند که ما نمی خواهیم این تمدن را! اینها میخواهند با الاغ بروند از این طرف به آن طرف!(1)

به عبارت دیگر، شاه میگفت در مواجهه با رسانه های نوپدیدی همچون سینما، دو راه بیشتر نداریم؛ پذیرش مطلق که توسعه را در پی دارد یا نپذیرفتن مطلق که ثمری جز تحجر ندارد! اما امام در پاسخ میفرمود: ما در این دوگانه دروغین محصور نیستیم و راه سومی را پیش روی جامعه و حکومت ترسیم میکرد و آن اینکه سینما را با این تفصیل بپذیریم که اگر همراه با فحشا بود، حرام و اگر بدون فحشا بود، حلال است.

آری! دوقطبی دروغین «توسعه یا تحجر» پوششی برای مخالفت با اسلام بود، اما امام راحل (ره) در بیان و اجرای احکام اسلامی از ملامت ملامتگران و تمسخر مسخره کنندگان نمی هراسید و با هیاهوی دشمن پایش نمیلرزید و یکی از مصادیق بارز «الَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَ»(2) بود، لذا امام بی واهمه میفرمود:

چاره نیست که ما تحمل کنیم برچسب ارتجاع را. ما ارتجاعی هستیم که دست خائنان را از مملکت قطع کردیم؛ و ما ارتجاعیون آزادی را به مملکت برگرداندیم؛ و ما … باید تحمل کنیم این مسائل را، و باید هم از همین هایی که در ایران هستند و به اسم روشنفکر یا به اسم نویسنده و امثال ذلک هستند و خرابکار هستند، این برچسبها را قبول کنیم.(3)

جالب اینجا است که بالا نگه داشتن چماق ارتجاع هنوز در دستور کار لیبرالها و غربزدگان قرار دارد. آنان هنوز هم با این ترفندِ کهنه میخواهند با چماق ارتجاع و انگ تحجر، نظام اسلامی را از استانداردسازی فضای مجازی دور نگه دارند.

یکی دیگر از دوقطبی های دروغین و ساختگی را متأسفانه چند روز پیش، از زبان وزیر ارتباطات شنیدیم که در نطق جدیدشان گفتند: “امروزه نفوذ منافقین از طریق رادیو، تلویزیون، سایتهای اینترنتی، پیامهای صوتی و ماهواره ای است که ما میتوانیم در مقابل آنها دو روش داشته باشیم یا پاسخ آنها را بدهیم یا راههای آنها را مسدود کنیم؛ روش دوم شاید به طور موقت تأثیرگذار باشد اما در درازمدت به خود ما ضربه میزند”(4)

آقای وزیر، چرا برای توجیه اقدامات غلطی که در توسعۀ فضای مجازیِ آلوده داشته اید، زبان به چنین فلسفه بافی های مضحکی می گشایید؟! کدام عاقل به بهانه پاسخگویی، اجازه میدهد منافقان در جامعه صاحب رسانه باشند و شبهات زهرآگین خود را آزادانه در جامعه پخش کنند!

آقای وزیر، اگر واقعاً عُرضه دارید و میخواهید پاسخگوی شبهات منافقان باشید، باید شبهات را به همراه پاسخهای علمی و متقن در جامعه منتشر کنید، نه این که بگذارید رسانه ها و کانالهای فاسد و یکطرفه منافقان تمام جامعه را از جوان و نوجوان، زهرآلود کنند، و سپس جوانان انقلابی آتش به اختیار، بی عِدّه و عُدّه به پاسخگویی آنان در کانالهای دیگر مشغول شوند!

آقای وزیر! از کجا معلوم کسی که شبهه را از رسانه و کانال منافقان دریافت کرد، به پاسخ آن نیز در کانال دیگر دست یابد؟! و در صورت دستیابی به پاسخ، از کجا معلوم که زهر شبهه عمق نیافته باشد و پادزهر فرصت مقابله با آن زهر را داشته باشد؟!

جالب این جا است که دشمن در این زهر- پراکنی، همیشه به دنبال این نیست که فرد را صددرصد از نظام اسلامی جدا کند، همین که درصدی از دلبستگی او را به نظام اسلامی از بین ببرد، ماهی خود را از آب گرفته است

و شبهات دیگر به این فراقِ اندك، عمق خواهند بخشید یا حتی همین که چند روزی مخاطب را در سرگردانی و حیرت بیاندازد، کافی است چنانکه در ایام فتنه، همین که چند روزی جامعه را به تحیر بکشانند، فرصت خوبی برای ضدانقالب مهیا خواهد شد تا به براندازی مشغول شوند.

آقای وزیر! به راستی، چه شده که شما در این موقعیت که غرب، کانالهای ایرانی را می بندد و صفحات صدا و سیما را در فیسبوك و… فیلتر میکند، به جای اقدام متقابل و عزتمندانه، راه انفعال در مقابل منافقان را در پیش گرفتهاید و این چنین برای بایکوت نشدن منافقان به تکاپو افتاده اید؟!

آقای وزیر! آیا فکر میکنید که باز هم میتوانید ایرانیان را با دوقطبی های دروغین از مطالبه فضای مجازی پاك، سالم و امن، دور نگه داشته، فضای مجازی کشور را همچنان آلوده توسعه دهید؟!

آقای وزیر! گذشتْ آن زمان که مردم و نخبگان از اینترنت پاك، اینترنت کودك و نوجوان، شبکه ملی اطلاعات، پیامرسانهای بومی و سالم، بازیهای رایانهایِ هماهنگ با فرهنگ بومی و… بی خبر بودند! الآن، مردم آگاهند که حتی حکومت لائیک ترکیه، به مردم خویش حق انتخاب میدهد و سه نوع اینترنت (خانواده، کودك و بزرگسال) در آنجا عرضه میشود!

آقای وزیر مردم الآن باخبرند که شما حتی در تقلید از کشورهای پیشرو در راهکارهایی مانند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی شبکه های اجتماعی بومیِ قدرتمند، موتورهای جستجوی بومیِ کارآمد و… رفوذه شده اید!

آقای وزیر! فکر کردهاید مردم نمیدانند که شما با این سخنان فقط به دنبال توجیه برجامهای خویش در فضای مجازی هستید!

آقای جهرمی! مذاکرات شما بود که تلگرام را به کشور آورد و آن چنان بر تصمیم غلط خویش اصرار دارید که حتی پس از اتفاق نظر نخبگان و مسئوالن بر فیلتر تلگرام، با دو فیلترشکن «هاتگرام» و «تلگرام طلایی» به دفاع از تلگرام برخاستید.

جناب وزیر! نیازی به اعلان سیاست هایتان نیست، چراکه عملکرد شما به خوبی، گویای افکار و سیاست هایتان هست! عملکردی که حاصلی جز اشغال سایبری کشور توسط صهیونیستها نداشته است! عملکردی که حاصلش مأیوس شدن دانشمندان IT  کشور است!

1 .همان، ج3 ،ص70. .2- 39 ،أحزاب 3 .همان،ج10 ،ص475. 4 .سایت خبری رجانیوز، شنبه 17 شهریور 1397 ،صفحۀ اجتماعی، شناسه خبر 292113

نویسنده » امیر الهی (+)

در ادامه بخوانید »» بلایی که تکنولوژی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر سر ما آورده [ویدیویی با بیش از ۱۰ میلیون بازدید ]

با دکمه‌های زیر این صفحه را برای دیگران ارسال کنید
رخداد از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات