سالروز شهادت نور علی شوشتری در انفجار تروریستی پیشین

شهادت آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی؛شهید چهارم محراب