فهرست حمایت‌های مردمی

برای دانستن اطلاعات بیشتر این لینک را بخوانید

نکته بسیار مهم : در صورتی که پرداخت شما در فهرست های زیر نیست ، لطفا حتما با ما تماس بگیرید ( https://bonyana.com/35-2 ) و مسئله را پیگیری فرمایید؛ چون فقط مبالغی که به حساب ما واریز میشود در لینک های زیر فهرست میشود… ؛ سپاس 


برای دیدن فهرست حمایت های انجام شده روی لینک‌های زیر بزنید تا درصفحه‌ای جدا ، شرح آن به شما نمایش داد شود :

مهر 1400 | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم (بدون حمایت) | هفته چهارم (بدون حمایت)

آبان 1400 | هفته اول | هفته دوم (بدون حمایت) | هفته سوم | هفته چهارم آبان و هفته یک آذر

آذر 1400 | فهرست حمایت های آذر 1400 ( به جز هفته اول )

دی 1400 | فهرست حمایت های دی 1400


[ فهرست هزینه ها ][ فهرست حمایت ها ]