فهرست هزینه ها

برای دانستن اطلاعات بیشتر این لینک را بخوانید


بسم الله الرحمن الرحیم

به جهت شفافیت مالی این صفحه برای فهرست کردن هزینه های پیرامون وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و کانالهای مرتبط با آن دو ایجاد شده است. 1- در این صفحه فهرست خلاصه هزینه ها درج میشود 2- فهرست ها به مرور تکمیل میشود. 3- هزینه ها در ماه های مختلف بنا به تغییرات قیمت ها در کشور ، متغیر است…

4- لینک این صفحه و صفحات هزینه ها و حمایت های ماه های دیگر در سایت “ سامانه حمایت و پرداخت “ “ https://bonyana.com/pay/ “ در سایت بنیانا درج میشود… 5- اگر حدس می زنید این صفحه می توانید با توضیحات بهتری تکمیل شود و یا اگر سوالی دارید به تیم مسئول پیام دهید. ایمیل nahzat@pm.me و شناسه @alo_hi در ایتا و تلگرام و سروش و بله ….

6- فهرست هزینه ها به ترتیب نیست ، مثلا ممکن است در شماره یک هزینه پرداختی در 29اُم ماه نوشته شده باشد و در شماره آخر فهرست ، هزینه پرداختی یکم ماه نوشته شده باشد.

سال 1400 : فهرست آبان و آذر | فهرست دی ماه | فهرست بهمن 1400 | فهرست اسفند 1400 |

سال 1401 : فهرست فروردین | فهرست اردیبهشت | فهرست خرداد : متن یا PDF | فهرست تیر : متن یا PDF | فهرست مرداد : متن یا PDF | فهرست شهریور : متن یا PDF | فهرست مهر : متن یا PDF | فهرست آبان : متن یا PDF | فهرست آذر : متن یا PDF | فهرست دی : متن یا PDF | فهرست بهمن : متن یا PDF | فهرست اسفند :‌ متن یا PDF |

سال ۱۴۰۲ : فهرست فروردین : متن , PDF | فهرست تیر :‌ متن یا PDF | فهرست مرداد : متن یا PDF | فهرست مهر : متن یا PDF | فهرست آبان : متن یا PDF | فهرست آذر : متن یا PDF | فهرست دی : متن یا PDF | فهرست بهمن : متن یا PDF | فهرست اسفند : متن یا PDF | …


[ فهرست هزینه ها ][ فهرست حمایت ها ]