یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است

 آیت‌الله مظاهری در جلسه آخر درس اخلاق خود در سال گذشته بیاناتی فرموده که متن آن در می‌آید. همراه بنیانا باشید.

 آیت‌الله مظاهری در جلسه آخر درس اخلاق خود در سال گذشته بیاناتی فرموده که متن آن در می‌آید. همراه بنیانا باشید.

ادامه خواندن “یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است”