۱۱ استفتاء از مقام معظم رهبری درباره شرایط امربه‌معروف

آنچه می‌خوانید گزیده‌ای از استفتائات مقام معظم رهبری در باب شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است:

س: کسی که می‌خواهد شخصی را امربه‌معروف و نهی از منکر نماید، آیا باید قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانی امربه‌معروف و نهی از منکر بر او واجب می‌شود؟

ج: امربه‌معروف و نهی‌کننده از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد، و همچنین بداند که فاعل منکر عمداً و بدون عذر شرعی مرتکب آن می‌شود، و زمانی اقدام به امرونهی واجب می‌شود که احتمال تأثیر اامربه‌معروف و نهی از منکر در مورد آن شخص داده شود، و ضرری برای خود او نداشته باشد، و در این مورد باید تناسب بین ضرر احتمالی و اهمیت معروفی را که به آن امر می‌نماید یا منکری که از آن نهی می‌کند، ملاحظه نماید. در غیر این صورت، امربه‌معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست.

س: اگر یکی از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن لاابالی باشد، تکلیف ما نسبت به رابطه با او چیست؟

ج: اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خودداری او از ارتکاب معصیت می‌شود، به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست.

س: آیا ترک امربه‌معروف و نهی از منکر براثر ترس از اخراج از کار، جایز است؟ مثلاً بااینکه می‌بیند مسئول یکی از مراکز آموزشی که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتکب اعمال خلاف شرع می‌شود و یا زمینه ارتکاب گناه در آن مکان را فراهم می‌آورد. اگر او را نهی از منکر نماید ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراج او از کار فراهم شود.

ج: به‌طورکلی اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امربه‌معروف و نهی از منکر ضرر قابل‌توجهی متوجه خود او شود، انجام آن واجب نیست.

امربه‌معروف

س: اگر در بعضی از محیط‌های دانشگاهی معروف ترک شود و معصیت رواج پیدا کند و شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر شخصی مجرّد باشد که هنوز ازدواج‌نکرده است آیا به خاطر مجرّد بودن، امربه‌معروف و نهی از منکر از او ساقط می‌شود یا خیر؟

ج: اگر موضوع و شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی و وظیفه واجب اجتماعی و انسانی همه مکلفین است، و حالت‌های مختلف مکلّف مانند مجرّد یا متأهل بودن در آن تأثیر ندارد، و به‌صرف اینکه مکلّف مجرد است، تکلیف از او ساقط نمی‌شود.

س: اگر شخصی دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی خاصی باشد که اگر بخواهد می‌تواند بر معترضین به خود ضرر وارد سازد، و شواهدی هم دلالت کند بر اینکه وی مرتکب گناه و کارهای خلاف و دروغ‌گویی می‌شود، با این وضع، آیا جایز است امربه‌معروف و نهی از منکر را در مورد او ترک کنیم یا اینکه باوجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امربه‌معروف و نهی از منکر کنیم؟

ج: اگر ترس از ضرر منشأ عقلایی داشته باشد، مبادرت به امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلکه تکلیف از شما ساقط می‌شود. ولی سزاوار نیست کسی به‌مجرد ملاحظه مقام کسی که واجب را ترک کرده و یا مرتکب فعل حرام شده و یا به‌مجرد احتمال وارد شدن ضرر کمی از طرف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک کند.

س: گاهی دراثنای امربه‌معروف و نهی از منکر مواردی پیش می‌آید که شخص گناه‌گار براثر عدم آگاهی از واجبات و احکام اسلامی، با نهی از منکر، نسبت به اسلام بدبین می‌شود، و اگر هم او را به حال خود رها کنیم، زمینه فساد و ارتکاب گناه توسط دیگران را فراهم می‌کند، تکلیف ما در این موارد چیست؟

ج: امربه‌معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن‌یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اینکه موجب بدبینی فاعل منکر یا بعضی از مردم نسبت به اسلام می‌گردد، باعث نمی‌شود که این وظیفه بسیار مهم ترک شود.

س: اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلوگیری از فساد را بر عهده‌دارند، در انجام‌وظیفه خود کوتاهی کنند، آیا خود مردم می‌توانند اقدام به این کار کنند؟

ج: دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظائف نیروهای امنیتی و قضایی محسوب می‌شود، جایز نیست، ولی مبادرت مردم به امربه‌معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن، اشکال ندارد.

س: آیا وظیفه افراد در امربه‌معروف و نهی از منکر این است که فقط به امربه‌معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زبانی واجب باشد، این امر با آنچه در رساله‌های عملیه به‌خصوص تحریر الوسیله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب دیگرِ امربه‌معروف و نهی از منکر هم برای افراد در موارد لزوم جایز باشد، آیا در صورت نیاز می‌توان همه مراتب مذکور در تحریر الوسیله را انجام داد؟

ج: با توجه به اینکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می‌توان مراتب دیگر امربه‌معروف و نهی از منکر را که بعد از مرحله امرونهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی داخلی (پلیس) و قوه قضائیه واگذار کرد، به‌خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره‌ای جز اعمال قدرت از طریق تصرّف در اموال کسی که فعل حرام انجام می‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی، واجب است مکلفین در امربه‌معروف و نهی از منکر به امرونهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به‌زور، موضوع را به مسئولین ذی‌ربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام راحل (قدّس‌سرّه) در این رابطه ندارد. ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامی نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرایط، جمیع مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب آن‌ها تا تحقق غرض انجام دهند.

س: بعضی از رانندگان از نوارهای موسیقی غنا و حرام استفاده می‌کنند و علی‌رغم نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها آن را خاموش نمی‌کنند، خواهشمندیم نحوه برخورد مناسب با این موارد و این افراد را بیان فرمایید، آیا برخورد شدید با آنان جایز است یا خیر؟

ج: با تحقق شرایط نهی از منکر، بر شما بیشتر از نهی زبانی از منکر واجب نیست، و درصورتی‌که مؤثر واقع نشود، واجب است که از گوش دادن به غنا و موسیقی حرام اجتناب کنید، و اگر به‌طور غیرارادی صدای موسیقی حرام و غنا به گوش شما برسد، چیزی بر شما نیست.

س: از بعضی از منازل صدای موسیقی شنیده می‌شود که معلوم نیست جایز است یا خیر، و گاهی صدای آن بلند است به‌طوری‌که باعث اذیت و آزار مؤمنین می‌شود، وظیفه ما در برابر آن چیست؟

ج: تعرض به داخل خانه‌های مردم جایز نیست، و امربه‌معروف و نهی از منکر متوقف بر تشخیص موضوع و تحقق شرایط آن است.

س: امرونهی زنانی که حجاب کامل ندارند، چه حکمی دارد، و درصورتی‌که انسان هنگام نهی زبانی از تحریک شهوت خود بترسد، چه حکمی دارد؟

ج: نهی از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست، و بر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند، به‌خصوص زمانی که مبادرت به انجام فریضه نهی از منکر می‌کند.

تسنیم 

نقد چیست ؟ منتقد کیست؟

آیا نقد یک حرفه است یا شاخه‌ای از یک حرفه؟ آیا کسی که دارای تخصص عمران است می‌تواند در هر رشته دیگری منتقد باشد؟ واضح است که منتقد باید خود درزمینهٔ ای که نقد می‌کند دارای تخصص و دانش باشد که ما او را به‌عنوان داور و ارزیاب بپذیریم و داوری و رأی او را قبول کنیم.

نقد، روشی مهم برای ارزیابی مفاهیم، پدیده‌ها و داده‌های مختلف در تولید و ارائه اندیشه‌هاست. نقد، روش بررسی، در فرایند تحلیل ذهن است که در یک ارتباط دوسویهٔ نگرش نقادانه و اندیشهو رفتار شکل می‌گیرد. (فوکویاما، نقد در فرایند بررسی)

هر انسان دارای عقل و نفس سلیم اقرار می‌کند به ثمرات فراوان نقد اجتماعی به‌عنوان یک مهارت اجتماعیِ مانع از ایجاد و پیشرفت اندیشه و رفتارهای فاسد اجتماعی. ولی شاهد رویگردانی افراد در جوامع اجتماعی واقعی و مجازی از نقد و نقادی هستیم. این خود نوعی آسیب و مسئله اجتماعی و فرهنگی شمرده می‌شود که با پیشرفت آن بسیاری از مسائل و مشکلات را در جامعه پدید می‌آورد.

ازاین‌رو باید در مقام فرهنگ‌سازی، فرهنگ نقد و نقدپذیری را با تعریف درست از آن‌ها در جامعه پایه‌گذاری کنیم. نکته مهم در انجام نقد سازنده توجه ویژه به «فرهنگ نقد» و سپس «فرهنگ نقدپذیری» است:

نقد
فرهنگ نقد

پیش‌ازاین که منتقد به‌نقد اندیشه و رفتار بپردازد، باید به معیارهایی که دربرگیرنده فرهنگ نقد است توجه داشته باشد. مانند:

• بهبود بخشیدن به امور؛
• پرهیز از دخالت احساسات حب، بغض و یکسونگری (خیرخواهی)؛
• ارائه اصلاحات پیشنهادی و یا راه‌حل مناسب؛
• ذکر آثار و جنبه‌های مفید در کنار جنبه‌های منفی؛
• ارائه استدلال، سند و مدرک؛
• قطعی ندانستن برداشت‌ها در هنگام بررسی؛
• آشنایی و علم یقینی به تمام اطراف و حواشی رفتار و اندیشه (مانند احکام غیبت)؛
• در نظر داشتن ویژگی‌های مثبت و منفی رفتار و اندیشه؛
• در نظر داشتن هنجارها، اقسام رفتار و اندیشه‌های هنجارشکن (آگاهانه یا ناآگاهانه) در حین ارزیابی؛
• آگاهی کامل نسبت به روش هایارائه نقد؛
• و … .

این معیارها فقط برای علمی کردن موضوع فرهنگ نقد در فرایند انتقاد بیان‌شده و چه اینکه اقسام دیگری نیز وجود دارد که کلام را طولانی خواهد کرد.

فرهنگ نقدپذیری
در بحث ارزش‌شناسی؛ نقـد، ظرفیت ارزشی دارد، لذا فرهنگ نقدپذیری جلوتر از فرهنگ نقد، ارزشمندتر است (رابرت گیدمن، درباره نقد). در این تعبیر برای “فرهنگ نقدپذیری” ارزش خاصی در نظر گرفته‌شده است. بی‌تردید، داشتن روحیه فرهنگ نقدپذیری، یکی از ظرفیت‌ها و ارزش‌های ویژه برای مقوله نقد و نقدپذیر است.

در فرایند فرهنگ نقدپذیری، مسائل سازنده و تأثیرگذاری برای رسیدن به آن ظرفیت، وجود دارد مانند:

• کنار گذاشتن حساسیت‌های منفی و یک‌سویه نگری درباره خود و اثر؛
• دقت به‌به آرای دیگران در هنگام نقد شدن؛
• تحمل آرای خلاف بینش و سلیقه خود؛
• نترسیدن از نقد؛
• طبیعی دانستن اشتباه در هنگام عمل؛
• توانایی درباز اندیشی؛
• نوگرایی و زدودن گرد قرائت‌های سنتی و متحجر از افکار.

خو گرفتن به این اجزای هفت‌گانه، مستلزم تجربه و تکرار برای رسیدن به فرایند نقدپذیری است که ظرفیت فرهنگ نقدپذیری را در وجود ما گسترش بدهد.

منتقد کیست؟

اصل مهم در شناخت و تعریف منتقد، داشتن آگاهی‌های لازم بر مبنای روش نقد است. این آگاهی‌ها دربرگیرنده مواردی است که منتقد باید آن را در نفس و ذهن خود داشته باشد. مانند:

• احاطه بر روش‌های نقد سالم؛
• علم به ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی که نقد را شکل می‌دهد؛
• نگاه ساختار شکنانه؛
• دریافت نو از مفهوم اندیشه و رفتار موردبررسی؛
• توجه به دیگر رویکردها و نظریه‌هایی که ممکن است در متن رفتار و اندیشه باشد؛

این مؤلفه‌های پنج‌گانه، ویژگی‌ها و مهم‌ترین عناصری است که کار و وظیفه منتقد را در حوزه نقد، مشخص می‌کند.

جدی‌ترین مشکلی که درباره نقد و نقادی وجود دارد، نقدیکجانبه (یعنی نقد به معنی انتقاد صرف) است؛ زیرا به دلیل عدم درک از مفهوم “نقد”، بسیاری از افراد درجامعه به “انتقاد صرف” در حوزه نقد می‌پردازند. دیگر در جامعه واقعی و مجازی ارزش‌ها را همسان با کاستی‌ها، در فرایند نقد و نقادی مطرح نمی‌سازند.

مهارت اجتماعی

نقد اجتماعی عکس‌العملی در قالب امربه‌معروف و نهی از منکر است که در مقابل اندیشه‌ها و رفتارهای ناپسند صورت می‌گیرد. این نقد گاه در مقوله پیشگیری مطرح است، زیراوجدان همگان به رفتارهای پسندیده توصیه می‌کند و از ارتکاب رفتارهای فاسد و فساد انگیز نهی می‌کند. مسئولیتاین نوع از نقد بیشتر متوجه عموم افراد و گروه‌ها بوده و نقد اجتماعیبرای مهار رفتارها و انحرافات کارسازتر است.

نقد اجتماعی، داوری اخلاقی و ارزشی است در پاسخ بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی. دغدغه و دلنگرانی هرانسان در تمامی لحظات زندگی خود این است که درست را از نادرست تشخیص دهد و بایدونباید زندگانی خویش را بشناسد و راه خویش را از میان هزار راهه‌هایی که در برابر او دام و دامن گسترانیده بیابد این ازآن‌روست که انسان موجودی است که باید انتخاب‌گر به دنیا بیاید انتخاب‌گر بزرگ شود انتخاب‌گر زندگی کند.
داوری و انتخاب (قضاوت) جهت نقد و درنهایت مهار اجتماع، اولین اصل شناخت اندیشه و رفتار (آسیب دار) و (بی آسیب) است. شناخت منطقی‌تر نسبت به گونه‌های مختلف رفتاری (الگوساز، الگوده و الگوپذیر) و مواجهه صحیح با اقسام رفتار بالأخص موارد آسیب‌زا از وظائف فردی در قبال جامعه است.

رفتارهای فردی در ایفاء نقش در مسیر آسیب‌زایی یا ارزش زایی از جامعه (آسیب دار):

۱. مهاجم (به اخلاق عمومی):
(این افراد در مسیر آسیب‌زایی نقش (الگوسازی) دارند
(خواسته یا ناخواسته در پی حرمت‌شکنی، هنجارشکنی، پرده‌دری و عفاف گریزی هستند

توضیح: مشابهت به جنس مخالف نظیر آرایش صورت، مشابهت به گروه‌ها و فرقه‌های شیطان‌پرستی و …

۲. متخلف (نسبت به هنجارهای عمومی جامعه):
(این افراد در مسیر آسیب‌زایی نقش (الگودهی) دارند
(بی‌آنکه در پی ترویج بی‌بندوباری باشند عملاً با بی‌انضباطی در پوشش و آرایش و رفتار خود مروج انواعی از ناهنجاری در این عرصه‌اند

توضیح: مصادیق این گروه موجب می‌شوند ناهنجاری پوششی یا آرایشی افراد، موجب جلب نظر دیگران شود.

۳. غافل (نسبت به ارزش‌ها):
(این افراد در مسیر آسیب‌زایی نقش (الگوپذیری) دارند.
(مخالف ترویج بی‌بندوباری در عرصه پوشش و آرایش و عفاف‌اند ولی بی‌انضباطی و ناهنجاری خود در این عرصه را ناصواب و ناپسند نمی‌شمرند.

توضیح: مصادیق این گروه، دارای ناهنجاری‌هایی هستند که اگرچه برخلاف شرع مقدس است اما متأسفانه در بسیاری از موارد در عرف جامعه پذیرفته‌شده و عادی هست. مثل بیرون بودن قسمت جلوی موهای سر در زنان.

رفتارهای فردی در ایفاء نقش در مسیر آسیب‌زایی یا ارزش زایی از جامعه (بدون آسیب)

۱. هوشیار (نسبت به حفظ ارزش‌ها):
(این افراد در جهت مراعات حدود و احکام الهی در تمام حوزه‌های فرهنگی در جایگاه (الگوپذیر) هستند.
(خود را مقید و ملزم به رعایت حداقل احکام و ارزش‌های دینی می‌دانند.

توضیح: مصادیق این گروه افرادی هستند که در رفتارها هم‌رنگ با عموم جامعه به نظر می‌آیند اما درعین‌حال موارد خلاف شرع در وضعیت آنان مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال استفاده از مانتو و روسری در زنان به‌طوری‌که موهای سر کاملاً پوشیده باشند. معیار تشخیص این گروه از گروه ۳ آسیب دار، صرفاً رعایت حداقل‌های شرعی و عرفی است.

۲. منضبط (نسبت به ارزش‌ها):
(این افراد در مسیر ارزش‌زایی نقش (الگودهی) دارند.
(با پوشش آرایش و رفتار خود عملاً هنجارهای رفتاری و اخلاقی در این عرصه را تثبیت می‌کنند.

توضیح: مصادیق این گروه علاوه بر رعایت موازین شرعی، در نگاه ظاهری متمایز از الگوهای رفتاری، عمدتاً وارداتی بوده و گرایش به ظاهری بومی و مذهبی در آن‌ها مشخص است مثل: مردان: استفاده از بعضی نمادهای رایج مذهبی مثل انگشترهای مذهبی و محاسن نیمه‌بلند و زنان: استفاده از چادر ملی.

۳. مروج (فرهنگ پسندیده و ارزش‌های متعالی):
(این افراد در مسیر ارزش‌زایی نقش (الگوسازی) دارند.
(آگاهانه با پوشش، آرایش و رفتار خود در پی گسترش عفاف و حجاب و نفی ناهنجاری‌ها در این عرصه‌اند.

توضیح: مصادیق این گروه از نمادهای نه‌چندان معمول مذهبی در پوشش و آرایش خود استفاده می‌کنند. مانندمردان: استفاده از چفیه زنان: نقاب یا پوشیه و یا روگرفتن

طبق این تقسیم‌بندی می‌توان طبق میزان اثرگذاری یک فرد بر جامعه خود، ازنظر آسیب‌زا یا ارزش زا بودن، افراد را امر به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها کرد و به میزان لازم نسبت به اندیشه و رفتار دیگران عکس‌العمل لازم را ابراز نمود.
(بر اساس جدول طبقه‌بندی مترددین در معابر عمومی ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)

منبع: افسران

 دانلود پی دی اف یا انلاین ببینید:

رخ عیان نکن دختر نجیب…

این بار یواشکی آمده اند تا برایت هجی کنند برده بودن را.برده بودن برای چشم های ناپاک و دل های هوس ران را آمده اند برایت سر مشق کنند عریانی را تا سفره عیش و عشرتشان پررنگ و لعاب تر شود.

آمده اند تا معمای پیچیده هستی را زیر کلاه گشاد آزادی بدون هیچ تکلفی حل کنند .آمده اند تا نگذارند تو بنا بر خواسته حق راز آلود ترین موجود هستی باقی بمانی تا مردان برای کشف تو به مشقت نیفتند و تو همیشه مثل غول چراغ جادو در خدمتگذاری آماده باشی دست به سینه و فرمان بردار.

یواشکی آمده اند تا یواشکی توی گوشت مرد سالاری را نجوا کنند تا این نجوای مکرر نگذارد تو از خود بپرسی آیا مردی که بهای زیبایی مرا نپرداخته حق استفاده از آن را دارد؟

آمده اند تا یواشکی سخاوتمندت کنند تا بی هیچ توقعی چوب حراج بزنی به تمام دارایی های زنانه ات.تا یواشکی این حماقت را برای خودت ازادی تعریف کنی.

حجاب دختر خردسالآمده اند یواشکی به تو بقبولانند که تا جوانی و زیبا کانون توجهی و زمان پیری باید سفره تنهاییت را در پستوی غم پهن کنی و حسرت طروات از دست رفته را بخوری.

کلاویخو جهانگرد اسپانیایی زن ایرانی را با روبنده سفید و چادر مشکی ،ماه درخشان میان ابرهای سیاه توصیف کرد.
درپی هر نوایی رخ عیان نکن .راه وصال اسان نکن.
رخ عیان کنی دیگر هیچ بیژنی برای وصال تو به درون چاه نمی رود.

رخ عیان نکن دختر نجیب آریایی!
رخ عیان نکن آفتاب مشرق زمین!

منبع:mrstalabe.blogfa.com 

ویدیو »» #ویدیو » سوال از #استاد_ماندگاری درباره آزاده گذاشتن وضعیت پوشش و حجاب در ایران مثل کشورهای اروپایی … در برنامه زنده #سمت_خدا و پاسخ جالب ایشان


 

تماشا ویدیو در دیدستان | تماشا در آپارات

 

در ادامه بخوانید »» چادر داریم تا چادر !

اجتماع پرشور در دفاع از ناهیان از منکر/نماز جمعه۲۶ اردیبهشت درمیدان فلسطین

اجتماع پرشور و حماسی امت حزب‌الله در دفاع از ناهیان از منکر و فرهنگ عفاف و حجاب، پس از نماز جمعه این هفته ۲۶ اردیبهشت در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

این مراسم به‌منظور لزوم پاسداشت عفاف وحجاب به‌عنوان ودیعه ارزشمند الهی و نیز دفاع از ناهیان از منکر که به دنبال احیای این واجب فراموش‌شده هستند برگزار می‌شود. و این دو خود موجب حفظ امنیت سلامت، آسایش و آرامش روحی، روانی و اجتماعی و…  جامعه می‌شود.
بر همین اساس از مردم شهیدپرور و همیشه درصحنه تهران می‌خواهیم تا با حضور آگاهانه خود در این مراسم بار دیگر عزت، شرف و وحدت خود را درراه مبارزه با شبیخون و ناتوی فرهنگی استکبار جهانی به نمایش درآورند.

قابل‌ذکر است مجوز لازم برای این مراسم صادرشده است.

حجاب چادر (5)

مرجع :سایت جنبش حیا

فراخوان قرائت دعای عهد، ترک گناه و احیای شب نیمه شعبان

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف: اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم «برای تعجیل فرج، بسیار دعا کنید به راستی که فرج شما در آن است.» بحار، ج ۵۳، ص ۱۸۱.
خواهی که بهشت در زمین گل بکند       باید که دعا کنی فرج گردد و بس
حضرت مهدی علیه السلام در هنگام ظهورش احتیاج به افرادی پاک و خالص از هر جهت دارد تا بتواند حکومت عدل توحیدی خود را پیاده کند، از طرفی ایشان در عصری ظهور خواهد کرد که در سطح کلی و نوعی، مردم از مستوای عالی فرهنگی برخوردار باشند که با ظهورش عقل‌ها کامل گردد و این هدف در سایه عمل به دستورات شرع و دوری از محرمات تحقق می‌یابد.
شعبان شعبان
پس باید همه با هم، در حرکتی جمعی بپاخیزیم و همانگونه که در سحرگاهان جمعه‌ها آموخته‌ایم ندبه سر دهیم هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأُساعِدَ جَزَعَهُ إِذا خلأ؟ و با استغفار از گناهانمان از خدا طلب بخشش کنیم تا مانعی از موانع ظهور مولایمان برداریم؛ مگر نه اینکه همین گناهان، فرج دردانه عالم هستی را به تأخیر انداخته است؛ گناهانی که مسبب آن من و تو هستیم.

پس مانند بنی اسرائیل در فراق مولایمان همراه باهم و یکصدا ندبه سر دهیم و ظهورش را از خدا طلب نماییم، همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند:
«وقتی عذاب‌ها بر بنی اسرائیل طولانی شد ۴۰ روز ضجه و زاری کردند پس خدای متعال به موسی و هارون وحی فرستاد که : (انها را از دست فرعون رهایی می‌بخشد) و ۱۷۰ سال از عذاب ۴۰۰ ساله تخفیف داد. همین طور هستید شما شیعیان که اگر این کار را بکنید (گریه و ناله در درگاه الهی) خدای متعال فرج ما را می‌رساند و اما اگر این کار را نکنید امر غیبت تا آخرین مدت خود به طول خواهد انجامید.»
به این منظور تا چهل روز پیاپی، هر صبح با امام زمان خویش تجدید عهد می‌کنیم تا شاید لایق حضور در محفل منتظران ظهورش در شب نیمه شعبان باشیم.

در برکت شب نیمه شعبان نقل شده است که:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: شب نیمه شعبانی در خواب دیدم جبرئیل بر من نازل شد و فرمود: ای محمّد (صلی الله علیه و آله)  در چنین شبی خوابیده ای؟
فرمود: شب نیمه شعبان است برخیز. مرا بلند کرد و به بقیع برد، و سپس جبرئیل فرمود: سرت را بلند کن زیرا در این شب‌ها درهای رحمت خدا در آسمان به روی بندگان باز است، همچنین درِ رضوان، درِ آمرزش، درِ فضل، درِ توبه، درِ نعمت، درِ جود و سخاوت، درِ احسان باز است، خداوند به عدد پشم‌ها و موهای چرندگان در این شب گنهکاران را آزاد می‌کند، پایان عمرها در این شب، تعیین می‌گردد، رزق‌های یک سال در این شب تقسیم می‌شود و حوادث یک سال در این شب معیّن می‌گردد.

ای محمد! کسی که این شب را با تکبیر و تسبیح و تهلیل و دعا و نماز و قرائت قرآن و اطاعت و خضوع و استغفار بسر   برد، بهشت منزل و سرای او است، و خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد … ای محمد (صلی الله علیه و آله) این شب را احیاء بگیر و به امت خود دستور بده آن‌ها نیز این شب را احیاء بدارند، و با عمل به سوی خدا تقرب جویند، چرا که این شب شبی شریف است.

بدین ترتیب از تمامی مهدی یاوران و مهدی باوران گرامی  دعوت می‌شود  به منظور ترویج فرهنگ انتظار  وبهره وری از لحظه لحظه  این شب پر برکت  مراسم احیائ شب نیمه شعبان را در مساجد و هیئات شهر و روستای خود به پا دارند  باشد که قطرات  اشک‌های نیازمان از سرتاسر جهان بهم بپیوندند و رودخانه ای خروشان گردد تا مسیر ظهور رابرای قدوم مبارک حضرت صاحب الزمان شستشو دهند.

تاریخ شروع دوره: ۱۵ اردیبهشت الی ۲۳ خرداد، مقارن با روز ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

منبع : مصاف


صوت فراخوان قرائت دعای عهد، ترک گناه و احیای شب نیمه شعبان(مهم)

دانلود

منبع: افسران

تصاویری از تجمع عفاف و حجاب در تهران

تجمع روز چهارشنبه ,حجاب و عفاف در میدان فاطمی تهران برگزار شد. این تجمع که تا پیش از ظهر  خبر لغو آن منتشر شده بود، با حضور پرشکوه امت شهید پرور تهران برگزار شد. لازم به ذکر است تجمع “حجاب و عفاف” در اعتراض به وضعیت نامناسب حجاب برگزار شده است تا از مسئولان دولت یازدهم درخواست شود برای این معضل اجتماعی و مشکل فرهنگی راهکاری اساسی اندیشیده و از تسامح و سهل انگاری در این مورد با اهمیت خودداری نمایند.


برادر شهیدم راهت ادامه دارد …
شعاری بود که امروز در تجمع عفاف و حجاب سر دادن …
کاشکی واقعا بتونیم این راه و ادامه بدیم …
حضرت آقا:
نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

حجاب چادر (7)

حجاب دختر

حجاب چادر (2)

اگر وزارت کشور باز هم به این هشدارها توجهی نکند، ما به بند (م) وصیتنامه امام عمل خواهیم کرد.
بند “م” وصیتنامه امام روح الله (س):….

… اکنون‌ وصیت‌ من‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ و آینده‌ و رئیس‌جمهور و رؤسای‌ جمهور مابعد و به‌ شورای‌ نگهبان‌ و شورای‌ قضایی‌ و دولت‌ در هر زمان‌، آن‌ است‌ که‌ نگذارند این‌ دستگاههای‌ خبری‌ و مطبوعات‌ و مجله‌ها از اسلام‌ و مصالح‌ کشور منحرف‌ شوند. و باید همه‌ بدانیم‌ که‌ آزادی‌ به‌ شکل‌ غربی‌ آن‌، که‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محکوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و کتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است‌. و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و کشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند. و مردم‌ و جوانان‌ حزب‌اللهی‌ اگر برخورد به‌ یکی‌ از امور مذکور نمودند به‌ دستگاههای‌ مربوطه‌ رجوع‌ کنند و اگر آنان‌ کوتاهی‌ نمودند، خودشان‌ مکلف‌ به‌ جلوگیری‌ هستند. خداوند تعالی‌ مددکار همه‌ باشد.

حجاب چادر (2)

ادامه خواندن “تصاویری از تجمع عفاف و حجاب در تهران”

دانلود مستند دعوت و مستند لبخند در رگهای غیرت

1398128146

نذر کردیم مثل تو همه وقت
دل به این خانواده بسپاریم
دلمان از نگاهمان بارید
چقدر با تو خاطره داریم

و تو در ذهن من مرور شدی
چقدر خاطرات تو زیباست
دستمال سفید اشکت کو
آه…برگرد…روضمان برپاست

عاقبت مثل مادرت رفتی
استخوانی شکسته و لاغر
سر سفره نشسته ای حتما”
از کرامات فاطمه چه خبر؟؟؟

روضهء فاطمیه می خواند
تن رنجور و نخ نمای علی
چقدر فاطمیه ها با هم
گریه کردیم پا به پای علی

شور و حال محرمی داریم
گریه کردیم و سینه زن شده ایم
این چه رازیست که بیاد علی
غرق ذکر حسن حسن شده ایم

دست در دست مادرم دادم
راهی کوچه های غربت بود
کوچه هایی که سرد و تاریکند
و پر از اضطراب و وحشت بود

زیر بار سیاهی کوچه
قلب آئینه ها ترک می خورد
مادرم نامه فدک را داشت
با خودش سمت خانه اش می برد

ناگهان آسمان سیاه شد و
سینه خسته ام چه سخت تپید
هر چه کردم نشد که او نزد
دست هایم بدست او نرسید

ضرب سیلی که بی هوا آمد
مادرم دور خویش چرخی زد
شانه ام را عصای او کردم
تا که از جای خویش برخیزد

صورتش خو گرفت با دیوار
چشم های ترش سیاهی رفت
مادرم راه خانهء خود را
بعد از آن قصه اشتباهی رفت

شاعر : مهدی امامی

فریاد نهی از منکر و امر به معروف فاطمه | برادر میثم مطیعی


مستند دعوت ، شهید علی خلیلی

شبکه قرآن و معارف سیما

دعوت بخش اول

دعوت بخش دوم

دعوت بخش سوم

 


دعوت

آرامشی در چهره ات بود؛ آرامشی زیبا، برادر

خون تو را دیدم که می‌ریخت، چون خون عاشورا، برادر

خون تو شعری مستمر بود هشدار جنگی سخت تر بود

خون تو فریاد سحر بود، وای از سکوت ما، برادر

دانلود شهر مجروح | سینا دستخوش (به یاد شهید خلیلی)

مستند لبخند در رگهای غیرت , شهید خلیلی ,پخش از شبکه یک سیما

منابع: جنبش حیا


مستند مربی مجاهد -شهید علی خلیلی

این مستند را با کیفیت بهتر در مستضعفین تی وی ببینید

پیام انیمیشنی غرب، به جامعه سرگشته امروز

 هم اکنون ایالت متحده آمریکا به عنوان دارنده قوی‌ترین سیستم رسانه‌ای با تولید سالانه هزاران قطعه موسیقی، انیمیشن، سریال و آثار سینمایی، در تئوریزه کردن اندیشه خود یکه‌تاز است.

این آثار رسانه‌ای به عنوان یکی از اثرگذارترین ابزار آلات فرهنگی در گستراندن اهداف ایالت متحده نقش پر رنگی را ایفا می‌کند، در این راستا انیمیشن به عنوان ابزاری سرگرم‌کننده و پرطرفدار که مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است از بالاترین ظرفیت برای شکل دادن به فرهنگ عمومی یک جامعه برخوردار است.

از این حیث، سالانه کمپانی‌های نامی و مشهور آمریکایی با ساخت تعداد قابل‌توجهی انیمیشن در راستای اجرای رسالت جهانی‌سازی گام مهمی را بر می‌دارند.

استودیوهای انیمیشن پیکسار (Pixar Animation Studios) را می‌توان یکی از پیش‌قراولان انیمیشن‌سازی دانست که در سال ۱۹۸۶ میلادی توسط استیو جابز وادوین کتمول تأسیس شد.

این کمپانی در ابتدا با مشارکت در ساخت انیمیشن داستان اسباب‌بازی (Toy Story) خود را به شهرت رساند؛ در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز والت دیزنی (The Walt Disney Company) یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های رسانه‌ای و سرگرمی جهان به قیمت ۷.۴ میلیارد دلار پیکسار را از آن خود کرد و آن را به زیرمجموعه شرکت خود تبدیل کرد.

این کمپانی در سال ۲۰۰۹ میلادی با ساخت و پخش انیمیشن آپ (UP)، یکی از موفقت ترین انیمیشن‌های تاریخ سینما را رقم زده و موفق به دریافت جایزه اسکار شد.

انیمیشن آپ به عنوان یکی از بهترین و خوش‌ساخت‌ترین آثار سینمایی به کارگردانی و نویسندگی پیت داکتر و کمک کارگردانی باب پیترسون ساخته شده است.

از آثار گذشته پیت داکتر می‌توان به کارگردانی و همکاری در ساخت انیمیشن‌های داستان اسباب‌بازی (Toy Story)، شرکت هیولاها (Monsters,Inc) و وال- ای (WALL·E) اشاره کرد.

انیمیشن آپ در حوزه تکنیک و سبک طراحی، شخصیت‌پردازی و روند داستان از ماهرانه‌ترین انیمیشن‌های پیکسار محسوب می‌شود؛ آپ را می‌توان در ژانر ماجرا جویی تلقی کرد و آن را انیمیشنی طنز که به تقابل و رابطه دو نسل متفاوت می‌پردازد مورد بررسی قرار داد.

طراحی چهره مربع گونه کارل فردریکسن (Carl Fredricksen) با صدای ادوارد آسنر (Edward Asner) و چهره دایره‌ای و شرقی راسل (Russell) با صدای بازیگر خردسال، جوردن ناگای (Jordan Nagai) فضایی نشاط آوری را برای مخاطب مهیا کرده است.

داستان آپ در ارتباط با پیرمردی به نام کارل فردریکسن می‌باشد که دارای طبعی خشک و چهره‌ای عبوس گونه می‌باشد اما گذشته وی که داستان فیلم را رقم می‌زد مربوط به دوران کودکی او می‌باشد.

در آغاز داستان، کارل کودکی ماجراجو و مجذوب خلبانی کاوشگر به نام چارلز مانتز (Charles Muntz) می‌باشد که مدعی کشف پرنده‌ای ماقبل تاریخ در سرزمینی گمشده واقع در آمریکای لاتین است، کارل پس از دیدن فیلم قهرمان محبوب خود در مسیر بازگشت به خانه با دختر بچه‌ای به نام اِلی آشنا می‌شود که او نیز همانند کارل، طرفدار چارلز می‌باشد و هر دو هم قسم می‌شوند تا روزی به آبشار بهشت (Paradise Falls) در سرزمین گمشده سفر کنند.

به مرور زمان و حرکت آرام و موزیکال انیمیشن، زندگی مشترک آن‌ها تا هنگام مرگ اِلی به پیش می رود و هیچ‌گاه کارل و اِلی به آرزوی خود نمی‌رسند.

کارل که یک فروشنده بادکنک است به تنهایی در خانه‌ای که تمامی خاطراتش با اِلی در آن است زندگی می‌کند، خانه‌ای که در تمامی اطراف آن ساخت‌وساز در حال صورت گرفتن است اما کارل تصمیم به تخلیه خانه خود ندارد.

در روزی پسربچه‌ای به نام راسل با آمدن به خانه فردریکسن خود را کاشف سرزمین‌های دور می‌نامد و تصمیم دارد برای به دست آوردن مدال به فردی سالخورده کمک کند تا بتواند به آخرین مدال دست یابد اما کارل او را نادیده گرفته و راسل را به بهانه‌ای از درب منزل خود رد می‌کند.

در این بین کارل نیز به دلیل کهولت سن از طرف خانه سالمندان موظف به ترک خانه خود است به این جهت او تصمیم می‌گیرد با تعداد زیادی از بادکنک‌های باد شده خانه خود را به سمت آرزوهای دوران کودکی خود و الی ببرد.

اما وی بعد از موفق شدن در به پرواز آوردن خانه خود متوجه حضور راسل می‌شود و از اینجا به بعد ماجراجویی آن دو آغاز می‌شود.

کارل بعد از رسیدن به جزیره گم شده،در عین ناباوری با قهرمان دوران کودیکیش مواجه می‌شود که برای به دست آوردن پرنده‌ای که در گذشته وعده‌اش را داده بود دست به هر عملی می‌زند.

چارلز توسط سگ‌های سخن گو خود که خدم و حشم وی محسوب می‌شوند تصمیم به گرفتن پرنده دارد اما او با مقاومت راسل که به طور اتفاقی با پرنده دوست شده مواجه می‌شود و کارل نیز که صرفاً تصمیم دارد به آبشار بهشت برود اهمیتی به نظر راسل نمی‌دهد و پرنده به دست چارلز می‌افتد.

کارل بعد از رسیدن به مکان آرزوهای خود پی به بی‌ارزش بودن این محل برده و تصمیم می‌گیرد تابه کمک راسل برود و در نهایت آنکه چارلز را شکست داده و موفق به نجات پرنده می‌شوند.

روند ذکرشده داستان در لایه‌های رویین آن نشان‌دهنده داستانی خوش تعلیق و سرگرم‌کننده می‌باشد اما این روند جذاب علیرغم شکل ظاهری دارای بار عمیق فلسفی و استراتژیک می‌باشد.

مطرح‌شدن سرزمین گمشده و یا سرزمین رویاها تحت عنوان آبشار بهشت که سفر به آنجا آرزوی دیرینه کارل و اِلی می‌باشد، در حوزه فلسفه تحت عنوان ناکجا آباد و یا آرمان‌شهر از چند هزار سال پیش تاکنون مطرح بوده و در میان اهل فلسفه نامی آشنا محسوب می‌شود.

در بررسی تطبیقی موضوع سرزمین گمشده و یا همان آرمان ‌شهر با انیمیشن آپ به نتایج قابل‌توجه و بعضاً متضاد با واقعیت اندیشه غربی مواجه می‌شویم.

در انیمیشن آپ، رسیدن به آبشار بهشت برای اِلی و کارل رویای دوران کودکی تا پیری آن دو محسوب می‌شود که در تمامی عمر برای رسیدن به آن تلاش می‌کردند؛اِلی از دوران کودکی با داشتن کتابی که به ماجراجویی های خود اختصاص داشت به نوشتن داستان‌های روی‌داده زندگی خود می‌پرداخت و تصمیم بر این داشت تا بخشی از کتاب را به اتفاقات پس از رسیدن به آبشار بهشت اختصاص دهد.

 

اما کارل نیز که هنوز بر هدف خود مصمم است و تصمیم به برآورده کردن ارزوی اِلی دارد در نهایت تصمیم خود را گرفته و با به پرواز درآوردن خانه خود به سوی سرزمین رویایی به آرزوی خود دست می‌یابد و خانه خود را در کنار آبشار بهشت قرار داده و به آرامی بر صندلی راحتی خود تکیه می‌ِزد و سپس کتاب خاطرات ماجراجویی اِلی را بر می‌دارد تا ادامه آن را کامل کند اما در کمال ناباوری ادامه کتاب را از قبل پر شده می‌بیند و متوجه می‌شود که اِلی ادامه زندگی مشترک خود با کارل را در صفحات مخصوص به ماجراجویی در آبشار بهشت پر کرده است؛ کارل بعد از دیدن این صفحات شوکه شده و با عوض کردن نظر خود تصمیم می‌گیرد تا به کمک راسل بشتابد.

اگر نگاهی هوشمندانه به سکانس ذکرشده داشته باشیم نباید از فروریزی یک‌باره رویای رسیدن به سرزمین گمشده غفلت کرد، بدون شک اوج القای استراتژیک فیلم و پیام غیر مستقیم در نفی آرمان‌گرایی در این سکانس از انیمیشن ارائه شده است.

سازندگان فیلم به یک باره تمامی آمال و آرزوهای حضور در آبشار بهشت و زندگی در آنجا را نفی کرده و با تقبیح اتوپیاگرایی و ایدئالیسم این پیام را به مخاطب می‌رساند که زندگی در اتوپیا رویایی بیش نبوده و واقعیت زندگی همان رویدادهای روزمره و حوادث روزگار زندگی می‌باشد که خوشی‌ها و ناخوشی‌ها در آن رقم خورده است.

اصلی‌ترین القای استراتژیک فیلم به مخاطبان جهانی این انیمشن و بلاخص تمدن شرق که به نمایندگی از راسل در انیمیشن آپ حضور دارند موضوع عدم توجه به اتوپیاگرایی است، اما با کمی تعمق و بررسی در روند تاریخ فلسفه غرب با رویکردی معکوس مواجه خواهیم شد.

بزرگترین فیلسوف تاریخ تمدن غرب، ملقب به افلاطون یا پلاتون (Πλάτων)‏ در قرن چهارم پیش از میلاد به عنوان معمار ایده‌آلیست، آرمان‌شهر با نوشتن کتاب جمهور به شرح جامعه‌ای رویایی پرداخت و با معرفی کردن انسان به عنوان منشأ همه‌ی چیزها پایه تمدن غرب امروزی را بنا کرد.

در توصیف جمهور نوشته‌اند:

با همه‌ی اهمیت خود، نه تحقیقی علمی است و نه گزارشی تاریخی، بلکه شرح جامعه‌ای رویایی است؛ درعین‌حال کسانی به دیده موافقت به جمهور نگاه کرده و گفته‌اند: جمهور محصول کوششی است برای تبیین طبع انسانی از راه روانشناسی می‌باشد و سراسر جمهور بر این استوار است که همه‌ی نهادهای جامعه مانند سازمان طبقه‌ای، قانون، دین، هنر و جز این‌ها از نفس انسان‌ها نشأت گرفته‌اند.

به واقع جمهور با به تصویر کشیدن جامعه رویایی و مشخص کردن آرمان خود توانست در طی زمان بخشی از خاستگاه های فعلی جهان امروز را رقم بزند.

اما ارائه جامعه‌ای آرمانی محدود به جمهور افلاطون نمی‌شود بلکه پس از دوره میانی افرادی نظیر سر توماس مور یا قدیس توماس مور، با ارائه کتاب ناکجا آبادبین سال‌های ۱۵۱۵-۱۵۱۶ میلادی و ظاهرا تحت تاثیر جمهور افلاطون به شرح کشوری فرضی به نام آبراکسا پرداخته و جامعه مورد نظر خود را در آنجا ارائه کرده است.

و یا فرد دیگری به نام جیووانی دومینیکو توماسو کامپانلا، در سال ۱۶۰۲ میلادی نیز با ارایه شهر خورشید و با اعتقاد به ستاره‌شناسی به عنوان بنیاد علم، جامعه آرمانی خود را ارائه کرد.

در سال ۱۶۲۷ میلادی نیز فرانسیس بیکن، سیاست‌مدار و فیلسوف انگلیسی و بانی انقلاب علمی با ارائه آتلانتیس نو به شرح جامعه آرمانی خود پرداخته است.

این جامعه بر خلاف ناکجا آباد توماس مور که سیاسی بود، جامعه‌ای علمی است، چرا که بیکن معتقد بود راز بهروزی انسان در شناخت و تغییر طبیعت است. در این کتاب، اجتماعی تصویر شده است که در آن علم مقام حقیقی خود را یافته و بر همه‌ی چیزها حاکم شده است.

نکته قابل‌توجه در حوزه آرمان‌گرایی محل جغرافیای این جامعه است؛ افلاطون در تیمائوس، داستان کهنی از سرزمین آتلانتیس نقل کرده بود که در اعماق دریاهای غربی فرو رفته بود و بیکن آمریکای کشف‌ شده را با این آتلانتیس یکسان گرفت و آتلانتیس نویی در نظر آورد، او آتلانتیس نو را در اقیانوس آرام تعیین کرد و آن را جزیره‌ای سبز و خرم با مردمانی که لباس‌های تمیز و عالی پوشیده‌اند توصیف کرد.

در انیمیشن آپ نیز جزیره گمشده در آمریکای جنوبی به عنوان مکانی رویایی در نظر گرفته شده است حال آنکه سازندگان فیلم بر خلاف مشی اندیشه غرب این بار به نفی آرمان‌گرایی پرداخته و زندگی عادی و روزانه را به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار که جایگزین ایدئالیسم شده است معرفی می‌کند.

حال سؤال مطرح آن است که چرا سازندگان این انیمیشن به عنوان بخشی از سیستم هالیوود در پی نفی آرمان‌گرایی به مخاطبان جهانی خود می‌باشند.

تمدن غرب و در رأس آن ایالت متحده آمریکا، به عنوان قطب اصلی فعلی جهان و داعیه‌دار لیبرالیسم به عنوان یکته تاز در میان تمامی ایدئولوژی‌های مطرح جهان آن آخرین مکتب فکری دانسته و تمامی قرائت‌هایی که در تضاد با اصول فلسفه لیبرالیسم باشد نفی می‌کند.

به گفته یوشی‌هیرو فرانسیس فوکویاما، متفکر آمریکایی ژاپنی‌الاصل، از آرمان دموکراسی لیبرال نمی‌توان به چیز بهتری دست یافت و غیر از مدل سرمایه‌داری دموکرات لیبرال کمتر نسخه‌ای از تجدد وجود دارد که ظاهر موفقی داشته باشد.

جاری بودن تفکر فوکویاما در تمامی لایه‌های سیستم ایالت متحده موجب شده چنین تمدنی خود را همان جامعه آرمانی بداند و هیچ‌گاه جز خود را نپذیرد و از دشمنی و جنگ با دیگر تفکرات کوتاهی نکند.

حال دستگاه رسانه‌ای این تمدن با نفی اتوپیاگرایی، علیرغم آنکه خود این مسیر را در طول سه هزار سال قبل طی کرده است سعی دارد با رساندن پیام نفی آرمانگرایی به جهانیان و پذیراندن واقعیت فعلی در قالب آن، همچنان با ایدئولوژی لیبرالیسم بتازد.

از این حیث انیمیشن ۱۷۰ میلیارد دلاری آپ را، نه صرفاً یک سرگرمی کوتاه مدت بلکه یک داستان فلسفی در جهت آرمان لیبرالیسم می‌توان توصیف کرد.

سیب نیم خورده ؛ نماد سرکشی بشر خدا ستیز

 از زمان شکل گیری نظام های آموزش رسمی (Formal Education) این ساختارها با چالشی به عنوان نظام آموزش غیررسمی (Informal Education) مواجه بوده اند. آموزش غیررسمی که قدمتی به اندازه ی پیشینه حضور انسان بر روی زمین و در غیاب سیستم های رسمی آموزش وظیفه انتقال دانش، تجربیات و مفاهیم حوزه های مختلف زندگی به نسل های آینده را بر عهده داشت.سیب

با ظهور و گسترش آموزش رسمی و در دهه های اخیر با فراگیر شدن آن، آموزش غیررسمی به علت نداشتن معیارهای آکادمیک و آمیخته بودن با خرافات و عقاید عوامانه به حاشیه رانده شد.

تحصیل ذیل معیارهای نظام های رسمی آموزش در جوامع مختلف اجباری و تحصیل به عنوان یکی از راه های کسب شئونات اجتماعی مطرح گردید. اما با افزایش سیطره رسانه ها بر ابعاد مختلف زندگی انسان آموزش غیررسمی نیز جانی دوباره گرفت و مجدداً در تقابلی جدی تر از گذشته با نظام آموزش رسمی قرار گرفت.

در دهه های اخیر ضریب تأثیرگذاری سیستم آموزش غیررسمی به واسطه ی رشد جایگاه رسانه ها روندی روز افزون را پشت سر گذاشته و در بسیاری از موارد جایگزین ساختارهای سنتی آموزش گشته است.


آموزش غیررسمی اثرگذارتر از سیستم آموزش رسمی

از طرف دیگر رسانه ها اعم از مکتوب، تصویری، صوتی و … با علم به اثرگذاری آموزش های غیررسمی محصولات و برنامه های خود را مبتنی بر این سیستم سازماندهی می کنند.

طبیعتاً رسانه های تصویری که از مالتی مدیا (Multimedia) بهره می برند، قدرت مانور بیشتری نیز دارند، نتیجه آنکه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای حضوری بلامنازع در نسبت با سایر رسانه ها در عرصه آموزش غیررسمی جوامع دارند(اگرچه امروز فضای مجازی معلم اول جوانان و نوجوانان است، ولی به لحاظ اثرگذاری در جوامع مختلف و بر تمام اعضای جامعه از کودکان گرفته تا سالمندان، رسانه های تصویری همچنان پیشتاز هستند). این شبکه ها آموزش های خود را در قالب برنامه مختلف نظیر سریال، گفتگو و میزگرد، اخبار و تحلیل خبری، مسابقات، برنامه های آشپزی، ورزشی و … طرح ریزی و پیاده سازی می کنند.

یکی از انواع قالب هایی که مخاطبان بسیاری را جلب کرده و توان اقناع بالایی دارد، مستند می باشد، از این رو شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ای اهمیت ویژه ای برای مستندها قائل شده و سرمایه گذاری حساب شده ای در این بخش انجام می دهند.

اقبال تماشاگران و مخاطبان به مستندها نیز قابل توجه است، مستندها بر حسب طیف های گوناگون خود می توانند طرفداران پروپا قرصی برای شبکه های از دانش آموز ابتدایی گرفته تا راننده تریلی، استاد دانشگاه، زن خانه دار و … جذب کنند.

بر همین اساس است که پخش مستند در دستور کار شبکه های معارض نظام جمهوری اسلامی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی قرار دارد. در این میان می توان به مستندهای شبکه ی “من و تو” اشاره کرد که بخش مهمی از مخاطبان این شبکه را رقم زده اند.

شبکه من و تو در پائیز سال ۱۳۸۹ با حمایت دستگاه های اطلاعاتی انگلستان در لندن راه اندازی شد. همانند سایر شبکه های معاند فارسی زبان حضور عناصر بهائی، سکولار، فاسدالاخلاق و اخیراً همجنس باز و … و البته وابسته به هسته های سیاسی ضدانقلاب و سرویس های جاسوسی بیگانه در این شبکه نیز دیده می شود.


کیوان و مرجان عباسی از عوامل سرویس اطلاعاتی انگلیس و پشت پرده شبکه بهایی من و تو

 

من و تو نیز مانند سایر شبکه های ماهواره ای از قالب مستند برای القای بسیاری از مطالب مورد نظر خود استفاده می کند. از جمله این برنامه از مجموعه “رازهای گذاشته” نام برد.

این سری از مستندها با بررسی به ظاهر علمی امور رازآمیز نظیر پیش گویی ها و یا موارد مطرح شده در کتب قدیمی در پی نکات مغفول مانده در آن هاست. یکی از جدیدترین موارد پخش شده مستند “بهشت، فراتر از زمان” از این شبکه است.

بهشت، فراتر از افسانه به ظاهر در پی مستندات مربوط به باغ عدن است، بهشتی که بشر به خاطر گناهانش آن را از دست داد. این مستند که برپایه عبارات تورات و یافته های دکتر جوریس زارینز پایه ریزی شده است، به دنبال مکان باغ عدن و رازهای پیرامون آن می گردد.

پرداختن به هبوط انسان همواره در رسانه های مختلف غربی و در فرم های گوناگون و شدت و ضعف های مختلف بررسی و یا به آن اشاره شده و این در حالی است که نظام رسانه ای غرب برپایه انگاره های داروینیستی اساساً اعتقادی به خلقت انسان، بهشت، هبوط و مفاهیمی از این دست نداشته و کوچک ترین صدایی در رد نظریات داروین را به سادگی خفه کرده و به آن اجازه ی انتشار نمی-دهد. لذا به قطعیت می توان گفت مطرح کردن داستان هبوط انسان با هدفی ویژه و برای رسیدن به منظوری غیر از بیان وقایع تاریخی صورت می گیرد.

عموماً در رسانه های غربی مبتنی بر تعالیم کتب مقدس داستان هبوط انسان به این شکل تعریف می شود که خداوند میان خود و انسان دو تفاوت گذاشت، اینکه خود عالم و خالد بود و انسان نبود، پس از ساکن شدن انسان در بهشت، خدا چون نمی خواست انسان به علم و معرفت و نیز جاودانگی دست پیدا کند او را از خوردن میوه ی درختی که در وسط باغ بود منع کرد.

اما شیطان در ظاهر ماری به نزد انسان آمده و او را برای خوردن میوه ی درخت ممنوعه(The Forbidden Tree) راهنمایی کرد.

بدین ترتیب انسان از میوه ی درخت خورد و به معرفت دست پیدا کرد، چشم او باز شد و مانند خدا خیر و شر را تشخیص داد، اما خدا او را از بهشت راند و …

  • «و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید، زن به مار گفت: از میوه و درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید آن را لمس مکنید مبادا بمیرید، مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.»(سفر پیدایش: ۳ : ۱-۹)
 

 

  • «…پس از میوه‌اش ـ گرفته بخورید و به شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و ـ فهمیدند که عریانند پس برگ های انجیر به هم دوخته سترها برای هویشتن ساختند.»(سفر پیدایش۳: ۶-۷)
  • «و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند.»(سفر پیدایش۲: ۲۵)

 

اما در این باره حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه می فرمایند: « … تورات می‌پندارد که آدم و حوا قبل از ارتکاب خطیئه، کاملاً برهنه بودند ولی زشتی آن را درک نمی‌کردند و هنگامی که از درخت ممنوع که درخت علم و دانش بود خوردند چشم خردشان باز شد و خود را برهنه دیدند و از زشتی این حالت آگاه شدند. بنابراین آدمی که تورات معرفی می‌کند به قدری از علم و دانش دور بود که حتی برهنگی خود را هم تشخیص نمی‌داد، اما آدمی که قرآن معرفی می‌کند نه تنها از وضع خود با خبر بود بلکه از اسرار آفرینش (علم اسماء) نیز آگاهی داشت و معلم فرشتگان محسوب می‌شد و اگر شیطان توانست در او نفوذ کند نه به خاطر نادانی او بود بلکه از پاکی و صفای او سوء استفاده کرد.»( مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۶، ص۱۱۸)

 

بدین ترتیب می توان به اهمیت نقل داستان آدم و حوا در رسانه های غربی پی برد، چرا که این داستان از منظر انسان غربی سمبلی است از برای سرکشی انسان در برابر خداوند، خداوندی که علم را از انسان دریغ کرده بود و او را نادان می خواست.

همچنین بخشی از اهمیت دادن به این داستان به علت حاکمیت نگاه پیروان شیطان بر رسانه های غربی است زیرا در این داستان شیطان نقش معلم و منجی انسان از جهالت را ایفاء می کند. یکی از عناصر اصلی داستان هبوط انسان میوه ممنوعه است.

فارغ از نگاه اسلامی، میوه ممنوعه را معمولاً سیب در نظر گرفته اند. اگرچه صراحتاً در تعالیم یهودیت و مسیحیت میوه ممنوعه را سیب نگفته اند اما نقاشان اروپایی که در فضای فکری این دو آئین رشد کرده بودند، از قرن دوازدهم میلادی تا کنون میوه ممنوعه را به شکل سیب کشیده اند.

در مجموع سیب یا به قول فرنگی ها اپل(Apple)، میوه ای است که پیشینه¬ای قوی در اسطوره ها و داستان های نمادین اقوام مختلف دارد.

در اقوال مختلف به طور عمده سیب نماد دانش، جاودانگی، وسوسه و گناه بوده و البته در کنار این موارد سیب به عنوان نمادی از زندگی، باروری، سلامتی و مانند این ها نیز آورده شده است. در یک تصویر بسیار قدیمی اسکلتی دیده می شود که یک سیب، به عنوان سمبلی از وسوسه و گناهانی که منجر به مرگ می شود، در دست دارد.

صحنه ای از انیمه Death Note

 

سیب سمی در برخی افسانه ها به کار رفته است، همچون داستان کودکانه ی “سفید برفی”.

 

همچنین در افسانه ی محبوب کشف جاذبه زمین توسط نیوتون، سیب را عامل این کشف معرفی می کنند.
سیب در ادبیات فولکلور و فرهنگ عامه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مطرح است. از سال ۱۹۹۰ روز اپل(Apple Day) در انگلستان توسط یک موسسه خیریه برگذار می شود، همچنین در روسیه و اوکراین نوزدهم اوت، روز جشن ناجی اپل(Savior of the Apple Feast Day) می باشد.

از قرن نوزدهم تا کنون، در برخی مناطق سنتی ایالات متحده، دانمارک و سوئد، سیب تازه و جلا داده شده هدیه کودکان به معلم است.

 

اما با این همه مهمترین ظهور و بروز سیب به شکل نمادین به داستان هبوط انسان و به عنوان میوه ممنوعه باز می گردد.

از آنجا که خوردن میوه ممنوعه در مسیحیت به عنوان گناه نخستین مطرح می گردد، در نقاشی های به جا مانده از هنرمندان مسیحی نیز می توان سیب را در موقعیت های مختلفی مشاهده کرد، برای مثال در برخی آثار مربوط به تولد مسیح، وی در حالی که برای رسیدن به سیب تلاش می کند، نمایش داده شده است، صورتی نمادین از اینکه او گناهان جهان را بر خود تحمیل می کند. همچنین سیبی که بر روی درخت کریسمس گذاشته می شود، سمبلی است از امکان بازگشت انسان به حالت بی گناهیِ پیش از هبوط.

 

بر اساس نگاه تحریفی به داستان هبوط انسان، سیب در جایگاه میوه ممنوعه نمادی است از معرفت، علم، دانش و منطقی که از انسان دریغ شده بود. در این نگاه درخت معرفت(Tree of Knowledge) و یا درخت معرفت نیک و بد(درخت معرفت خیر و شر- Tree of Knowledge of Good and Evil) همان درخت ممنوعه ای است که انسان نباید به آن نزدیک می شد، چرا که با خوردن از میوه ی آن به دانایی رسیده و می توانست نیک و بد را تشخیص دهد.

استاد شهید مرتضی مطهری تعبیر درخت ممنوع به درخت معرفت را از زیان‌بارترین تحریفات طول تاریخ بشریت می داند و عقیده دارد اندیشه تضاد بین علم و دین که پس از قرون وسطی در جوامع غربی مطرح شد، ریشه در این تحریف دارد.

در واقع انسان غربی که پی به قدرت تفکر و تفلسف برده بود و هستی خود را بر اساس «من فکر می کنم، پس هستم»، برابر با تفکر می دانست؛ پس از آن که خدای خالق را به خدای ساعت ساز تقلیل داد، با طرح اینکه «خدا مرده است»، او را از صحنه ی زندگی انسان حذف کرد.

 

در این حالت نیاز بود که توده و عوام جامعه نیز نسبت به خدا بدبین شده و به مخالف با او بپردازند و در سرکشی و طغیان علیه خدا فیلسوفان و متفکران منحرف و منحط جامعه ی خود را همراهی نمایند.

بدین شکل نگاه ادیان تحریف شده پیرامون داستان آدم و حوا از اهمیت ویژه ای پیدا کرده و در جوامع غربی بیش از پیش منتشر شد. چرا که در این داستان خدا انسان را جاهل و فانی می خواست و او را از دانایی و جاودانگی محروم کرده بود.

 

البته در متن کتب مقدس یهودیت و مسیحیت به طور مستقیم به سیب اشاره نشده است اما به حال رسانه ها و هنرمندان این دو قوم سیب را به عنوان میوه ممنوعه مطرح کرده اند. نتیجه آن که امروز بر اساس داستانی موهوم، سیب به واسطه ی آثار هنری مسیحیت قرون گذشته و پشتیبانی رسانه ای سال های اخیر به نمادی برای دانش و به تبع آن تکنولوژی(میوه و ثمره دانش) دریغ شده از انسان تبدیل گردیده است.

 

اگر چه سیب در آثار هنری از نقاشی گرفته تا فیلم سینمایی به مثابه نمادی از عشق، شهوت، اغواء و برخی انگاره های جنسی دیگر به تصویر کشیده می شود، اما ماهیت فلسفی و معرفتی آن همان سمبل علم دانش بودن است. دانشی که  انسان با خوردن سیب به آن دست یافت و به سبب این رویداد بر عیوب و برهنگی خود که پیشتر از وجود آن ها آگاه نبود، اطلاع پیدا کرد و سعی کرد با برگ درختان آن ها را بپوشاند.

 

و ساخت و پرداخت داستان هبوط انسان به منظور بیان و برجسته کردن موضوع و سرکشی انسان در برابر خالق صورت می گیرد. به همین ترتیب سیب در طراحی لوگوی شرکت ها، انجمن ها و گروه هایی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است که برجسته ترین نمونه-ی آن لوگوی شرکت کامپیوتری اپل(Apple Computer Inc) است.

جابز و وازنیاک در گاراژ منزل پدرخوانده جابز، جائی که اپل متولد شد، ۱۹۷۶

 

اگرچه بعید به نظر می رسد استیو جابز که علاوه بر نبوغش در کارهای فنی بیشتر دنبال ذن، مراقبه و تعالیم بودا بود و همچنین به ال.اس.دی، باب دیلن و عناصری از این دست علاقه داشت تا مفاهیم مطرح در ادیان؛ و استیو وازنیاک که صرفاً یک مهندس سخت افزار نابغه بود، در نامگذاری اپل تعبیری سمبلیک را مدنظر داشته باشند، اما به هرحال در دنیای امروز رسانه ها تصمیم گیرنده هستند.

 

در کتاب زندگی نامه جابز نوشته ی والتر آیزاکسون چنین مطرح شده که وی هنگام بازگشت از مزرعه گراونشتین (مزرعه ای که آخر هفته-ها با دوستان خود در آن ال.اس.دی مصرف می کردند) این نام را انتخاب کرده است.

 

حتی اگر ایجادکنندگان ابتدایی اپل برای انتخاب این لوگو چنین هدفی را دنبال نکرده باشند، اما امروز رسانه ها مبتنی بر خواست شیطان، لوگوی شرکت اپل را به عنوان اصلی ترین نماد تکنولوژیِ مورد استفاده ی عموم مطرح کرده اند.

سمبلی که تحت تأثیر فضاسازی رسانه ای، صدها هزار نفر در سراسر جهان شبانه جلوی درب فروشگاه ها به منظور خرید محصولات تازه ی آن صف می کشند.

در برخی کشورها سیب گاز زده‌ی اپل را به علت تداعی کردن گناه نخستین، نشانی از کفر می دانند و نسبت به حضور اپل در آن ها اعتراضاتی صورت گرفته است. برای مثال برخی مسیحیان ارتودکس روسیه به دنبال قوانین ضد کفری هستند که بتوان بر اساس آن اپل را مجبور کرد لوگوی خود را در روسیه تغییر دهد.

 

اپل سیبی است که بسیاری از مردم جهان در آرزوی در دست گرفتن آن شب را به صبح می کنند!
و البته با توجه به لغو تحریم های حوزه ی موبایل و کامپیوتر امریکا علیه ایران می توان تسهیل شدن دستیابی به چنین آروزیی را در بین نسل جوان و نوجوان ایرانی داشت. شیطان انسان را از بهشت راند و قرن ها بعد سیب را به عنوان نمادی از طغیان انسان علیه خدا به سبب محروم شدن از دانش درآورد و اکنون بشر را وادار به ستایش سیبی می کند که هم نماد دانش است، هم سمبل تکنولوژی است و هم اصالتاً امریکایی است.

 

واکنش به شهادت طلبه امر به معروف

آیت الله سیداحمد خاتمی
آیت الله سیداحمد خاتمی
آیت الله سیداحمد خاتمی

آیت‌الله احمد خاتمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: امیدوارم نظام و تک‌تک آحاد مردم عزیز سالی سرشار از موفقیت داشته باشند و انشا الله این نوروز که از عطر فاطمی برخوردار است حریمش را نگهداری کنیم تا از حضرت صدیقه طاهره اجر بگیریم.

وی همچنین از ارگان‌ها و مسئولینی که در ایام عید به طور شبانه‌روزی به مردم خدمت کرده‌اند مانند بیمارستان‌ها، مسئولان حمل‌ونقل ، پلیس، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران و صدا و سیما  و کسانی که در راهیان نور زحمت می‌کشند تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به ۱۲ فروردین و با تاکید بر اینکه این روز را باید گرامی بداریم گفت: امام راحل فرمودند ۱۲ فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگ‌ترین اعیاد نظام است و باید ملت، این روز را عید بگیرند چرا که روزی است که سلطه شیطانی برای همیشه از این کشور رخت بربست و حکومتی دینی جانشین آن گردید.

واکنش به شهادت طلبه آمر به معروف

وی با اشاره به شهادت آمر به معروف و ناهی از منکر گفت: من روزی که این طلبه زخمی شد و به دیدن او رفتم دنیای ماتم و حزن را به خودم دیدم که  در بهار حاکمیت دین چرا اراذل‌واوباش این‌چنین میدان پیدا می‌کنند و بدتر آنکه این ناهی از منکر را به چند بیمارستان دولتی می برند که وی را نمی‌پذیرند و در نهایت یک بیمارستان خصوصی با شش میلیون ودیعه این بیمار را پذیرش می‌کند و این طلبه بعد از دو سال رنج فراوان به شهیدان پیوست.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک اصل قانونی است، گفت: اصل ۸ قانون اساسی به امر به معروف تاکید دارد و صحبت امام مبنی بر اینکه ما باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل بدهیم پیش کش اما سه قوه دنبال راهکاری باشند که دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.

وی گفت: من به قوه قضائیه پیشنهاد می‌کنم که دادگاه ویژه‌ای در رابطه با این‌گونه مسائل تشکیل دهد که قاضی دادگاه نیز عادل باشد  و تسامح بیجا نداشته باشد تا بتواند حکم عادلانه‌ای صادر کند.

خاتمی خطاب به روسای قوه قضائیه افزود: شما باید به گونه‌ای عمل کنید که مرتکبان منکر احساس امنیت نداشته باشند که هر غلطی که دلشان بخواهد بتوانند بکنند و ناهیان از منکر در جامعه در امان باشند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره شهادت یکی از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته‌شده توسط گروهک تروریستی جیش العدل این واقعه را بسیار گزنده دانست و خاطرنشان کرد: پاکستان قاطعا باید پاسخگوی این جنایت باشد.

وی گفت: سفیر پاکستان می‌گوید که این‌ها در خاک پاکستان نیستند این‌گونه اظهارات پاک کردن صورت مسئله است. امیدواریم پاکستان با حفظ جان ۴ گروگان دیگر این کوتاهی را جبران  کند و دولت پاکستان نباید ماوای تروریست ها باشد.

ورای جنایت شهادت مرزبان ایرانی دست یکی از دولت‌های عربی است

امام جمعه موقت تهران در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی  نسبت به ماجرای گروگان‌گیری مرزبانان ایرانی تصریح کرد: یکی از مقامات آمریکایی اخیراً گفته است که این موضوع را به دقت رصد می‌کنم من می‌گویم نمی‌خواهید به دقت رصد کند اگر سطحی هم نگاه کنید می‌بینید که در ورای این جنایت دست یکی از دولت‌های عربی منطقه وجود دارد که دستانش به خون مظلومین عراق، پاکستان و افغانستان آغشته است.

وی تاکید کرد: آن دولتی که تداوم عمر ننگینش را در این جنایت‌ها می‌بیند هم پیمان شماست و شما هم شریک جرم آنان در همه این جنایت‌هایی که  در ایران، سوریه و در جاهای دیگر صورت می‌گیرد هستید.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با درخواست از مقامات امنیتی کشور گفت: ما از مقامات امنیتی تقاضا داریم با همان عملیات قهرمانانه‌ای که عبدالمالک ریگی را دستگیر کردند این گروه جیش الظلم، جیش الرهاب و جیش العدوان  به صورت قاطع برخورد کرده و سازمان آنان را متلاشی کنند.

آیت‌الله خاتمی همچنین در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به شعار سال یعنی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: این شعار راهبرد سال جدید است یعنی همه مسئولان باید برنامه‌هایشان را در چارچوب آن تنظیم کنند.

وی ادامه داد: ملتی که مقتدر باشد می‌ماند اما اگر قدرت نداشته باشد گرگ‌های بی‌رحم مانند طعمه آن را می‌بلعند و این قدرت با اقتصاد مستقل و پویا ، فرهنگ مستقل و علم و فناوری شکل می‌گیرد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ایران در عرصه علم و فناوری وضع خوبی دارد افزود: ما در زمینه اقتصاد مستقل و فرهنگ مستقل باید تلاش بیشتری کنیم.

اقتصاد مقاومتی به زندگی مردم سامان می‌دهد

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد مقاومتی هدف این است که اقتصاد درون زا و برون‌نگر باشد، اقتصاد مقاومتی اقتصاد دولتی نیست بلکه مردم محور است. اقتصاد ریاضی هم نیست بلکه به زندگی مردم سامان می‌دهد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه به تعبیر رهبری مسئله فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است ادامه داد: اهمیت فرهنگ به این دلیل است که این فرهنگ است که به اقتصاد جهت می‌دهد و ما باید پاسدار فرهنگی باشیم که عزت و عظمت را برای ما به ارمغان می‌آورد و ما نباید اجازه دهیم که دشمنان به صورت خزنده ارزش‌های فرهنگی ما را زیر سئول ببرند.

جلوی تساهل و تسامل فرهنگی را بگیریم

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اینکه هم دستگاه‌های فرهنگی دولتی و هم غیردولتی مسئول اجرایی کردن شعار سال هستند گفت: از دستگاه‌های دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما گرفته تا نهادهای غیردولتی همچون حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی همه باید مراقب باشند تا تساهل و تسامح فرهنگی و لیبرالیستی فرهنگی در جامعه صورت نگیرد.

امام جمعه موقت تهران شبهه افکنی در جامعه را خیانت دانست و خاطرنشان کرد: منطق دین هم به شبهه افکنان اجازه فعالیت نمی‌دهد همچنان که حضرت موسی نیز سامری که یکی از شبهه افکنان بود تبعید کرد و امیرالمؤمنین نیز که مخالفان سیاسی خود را آزاد می‌گذاشت در مقابل منحرفان اعتقادی سکوت نمی‌کرد.

وزارت ارشاد حق ندارد بیت‌المال را به رسانه‌هایی که به مقدسات توهین می‌کنند بدهد

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد مراقبت ویژه‌ای باید نسبت به رخنه فرهنگی داشته باشد گفت: وزارت ارشاد حق ندارد بیت‌المال را به کتاب‌ها، روزنامه‌ها و هفته نامه‌هایی که مقدسات مردم را زیر سئول می‌برد بدهد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه ابزار تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ عزم ملی است گفت: مردم اگر تصمیم بگیرند می‌توانند هدف خود را محقق کند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به ویژگی‌های مدیریت جهادی خاطرنشان کرد: اخلاص ، قانون مداری و برنامه‌ریزی دقیق، باور داشتن این اصل که ما می‌توانیم و درون گرا بودن از ویژگی‌های مدیریت جهادی است و امیدواریم در پایان امسال شاهد دستاوردهای این نام گذاری باشیم.

امام جمعه موقت تهران همچنین در خطبه اول خود با اشاره به سبک زندگی دینی گفت: رابطه حکومت و مردم باید رحماء بینهم باشد.

وی افزود: رابطه حاکمان و مسئولان باید مانند پدر مهربان باشد و مردم نیز باید همین رابطه را با حکومت داشته باشند.

در حکومت دینی مشروعیت از بالا به پایین است

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه در حکومت دینی مشروعیت از بالا به پایین است افزود: همان طور که در سوره نسا آیه ۵۹ آمده: أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ   یعنی بعد از اطاعت خدا و اطاعت رسول نوبت به اطاعت از اولی الامر می‌رسد.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه اطاعت از اولی الامر یعنی اطاعت از امامان معصوم گفت: امام باقر (ع) می‌فرماید اولی الامر ما هستیم و مشروعیت حاکمان دیگر به این است که حکمشان را معصومین امضا کرده باشند. بنابراین ولی‌فقیه امروز ما نیز مشروعیتش را از امام زمان به عنوان نایب عام دارد.

امام جمعه موقت تهران گفت: با این نگاه اعتقادی در حکومت دینی اطاعت از قوانین حکومت اطاعت از خداست چون هر سه قوه زیر نظر ولی امر عمل می‌کنند و اطاعت از قوانین حکومتی یک وظیفه شرعی است.

وی با تاکید بر اینکه اطاعت از حاکم و قوانین تا جایی است که  در محدوده اطاعت خدا باشد ادامه داد:  فرمان‌هایی باید مورد اطاعت قرار بگیرد که امر به منکر نباشد و اگر این‌گونه بود باید امر به معروف و نهی از منکر کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را نباید در محدوده شخصی خلاصه کنیم گفت: از مهم‌ترین جلوه‌های بارز امر به معروف و نهی از منکر ، منکر حکومتی است چرا که اگر منکری به صحنه آمد و مردم جلو آن را نگیرند مورد عذاب خداوند قرار خواهند گرفت.