بهمن ۴, ۱۳۹۷

مرضیه هاشمی مجری پرس تی وی پس از ۱۱ روز بازداشت بدون هیچ اتهامی ، آزاد شد.

مرضیه هاشمی آزاد شد

مجری پرس تی وی پس از ۱۱ روز بازداشت بدون هیچ اتهامی ، آزاد شد.

“مهدی عاطفت” سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن خبر داد که  مجری پرس تی وی بعد از ظهر چهارشنبه از بازداشت آزاد شد.

مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی الاصل شبکه پرس تی وی نزدیک به ۱۱ روز در زندان آمریکا به سر برد و در ابتدای دستگیری حقوق مذهبی و فردی وی نادیده گرفته شده است.

خانواده مرضیه هاشمی بعد از آزادی وی بیانیه‌ای به زبان انگلیسی منتشر کردند که ترجمه آن به شرح زیر است:

ادامه »مرضیه هاشمی مجری پرس تی وی پس از ۱۱ روز بازداشت بدون هیچ اتهامی ، آزاد شد.