مرداد ۶, ۱۳۹۵

بیانات استاد قرائتی درباره ازدواج و سبک زندگی

استاد قرائتی

استاد قرائتی

 «حالا من که مسوول مملکتی نیستم… خدا هم کند که قدرت به دست من نیفتد. چون اگر من قدرت داشته باشم، دست به یک کارهایی می‌زنم. یک سال بودجه ورزش را حذف می‌کنم. همه جوان‌های عزب را زن می‌دهم… ازدواج مهم‌تر از ورزش است. ما وزارت ورزش داریم، وزارت ازدواج هم باید داشته باشیم. پنجاه ۶۰ قفل به ازدواج خورده است که این قفل‌ها را غیر از عزم ملی نمی‌تواند باز کند…»

ادامه »بیانات استاد قرائتی درباره ازدواج و سبک زندگی