مهر ۱۳۹۳

تصاویری از حضور مردم در مراسم دعای روز عرفه

تصاویری از مراسم دعای روز عرفه در سرتاسر ایران

مراسم دعای روز عرفه - قم

مراسم دعای روز عرفه – قم

مراسم دعای روز عرفه - قم

مراسم دعای روز عرفه – قم

مراسم دعای روز عرفه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

مراسم دعای روز عرفه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

مراسم دعای روز عرفه در تهران

مراسم دعای روز عرفه در تهران

مراسم دعای روز عرفه در جمکران

مراسم دعای روز عرفه در جمکران

مراسم دعای روز عرفه در جمکران1

مراسم دعای روز عرفه در جمکران

برای تماشای ادامه تصاویر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید 

ادامه »تصاویری از حضور مردم در مراسم دعای روز عرفه