فروردین ۲, ۱۳۹۳

یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است

 یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است

یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است

 آیت‌الله مظاهری در جلسه آخر درس اخلاق خود در سال گذشته بیاناتی فرموده که متن آن در پی می‌آید:

بحث ما رسید به اینجا که اگر می‌خواهیم عاقبت به خیر شویم، اگر می‌خواهیم سعادت دنیا و آخرت را تأمین کنیم، باید تعقل، تفکّر و تفهیم داشته باشیم. باید از آن بُعد ملکوتی که خلیفه‌الله است، استفاده کنیم.

بحث رسید به اینجا که این بُعد ملکوتی گاهی مریض می‌شود، گاهی می‌میرد و به قول قرآن شقاوت دنیا و آخرت نصیب این فرد می‌شود. این بُعد ملکوتی را چه کسی آلوده و مریض می‌شود و چه چیز آن را از بین می‌برد؟!

یک ـ گناه؛ که قرآن می‌فرماید: گناه قساوت می‌آورد و وای به کسی که قساوت داشته باشد. گناه روی گناه آن بُعد ملکوتی را مریض می‌کند و می‌کشد و یا منحرف می‌کند.

ادامه »یکی از چیزهایی که به بعد ملکوتی انسان ضربه می‌زند غفلت است