راهیان نور ,۳۰عکس احساس‌برانگیز و تأثیرگذار

۰ کاروان های راهیان نور مانند سنوات گذشته برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به جنوب کشور اعزام می شوند.

۰

کاروان های راهیان نور مانند سنوات گذشته برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به جنوب کشور اعزام می شوند.

ادامه خواندن “راهیان نور ,۳۰عکس احساس‌برانگیز و تأثیرگذار”