راهیان نور ,30عکس احساس‌برانگیز و تأثیرگذار

0 کاروان های راهیان نور مانند سنوات گذشته برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به جنوب کشور اعزام می شوند.

0

کاروان های راهیان نور مانند سنوات گذشته برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به جنوب کشور اعزام می شوند.

ادامه خواندن “راهیان نور ,30عکس احساس‌برانگیز و تأثیرگذار”