عکس

تصاویری از حضور مردم در مراسم دعای روز عرفه

تصاویری از مراسم دعای روز عرفه در سرتاسر ایران

مراسم دعای روز عرفه - قم
مراسم دعای روز عرفه – قم
مراسم دعای روز عرفه - قم
مراسم دعای روز عرفه – قم
مراسم دعای روز عرفه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
مراسم دعای روز عرفه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
مراسم دعای روز عرفه در تهران
مراسم دعای روز عرفه در تهران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران1
مراسم دعای روز عرفه در جمکران

برای تماشای ادامه تصاویر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید 

مراسم دعای روز عرفه - شیراز
مراسم دعای روز عرفه – شیراز
مراسم دعای روز عرفه - شیراز
مراسم دعای روز عرفه – شیراز
مراسم دعای روز عرفه - اصفهان
مراسم دعای روز عرفه – اصفهان
مراسم دعای روز عرفه - اصفهان
مراسم دعای روز عرفه – اصفهان
مراسم دعای روز عرفه - اصفهان
مراسم دعای روز عرفه – اصفهان
مراسم دعای روز عرفه - اصفهان
مراسم دعای روز عرفه – اصفهان
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
دعای روز عرفه در تهران
نماز عید قربان در مرکز اسلامی لندن
نماز عید قربان در مرکز اسلامی لندن
نماز عید قربان در فلسطین اشغالی
نماز عید قربان در فلسطین اشغالی
نماز عید قربان تهران
نماز عید قربان تهران
نماز عید قربان تهران
نماز عید قربان تهران
نماز عید سعید قربان -ارومیه
نماز عید سعید قربان -ارومیه
نماز عید سعید قربان - مشهد
نماز عید سعید قربان – مشهد
مراسم دعای روز عرفه در حرم مطهر رضوی
مراسم دعای روز عرفه در حرم مطهر رضوی
مراسم دعای روز عرفه در کیش
مراسم دعای روز عرفه در کیش
مراسم دعای روز عرفه در گرگان
مراسم دعای روز عرفه در گرگان
مراسم دعای روز عرفه در گلزار شهدای اراک
مراسم دعای روز عرفه در گلزار شهدای اراک
مراسم دعای روز عرفه در مصلی اردبیل
مراسم دعای روز عرفه در مصلی اردبیل
مراسم دعای روز عرفه در مصلی اردبیل
مراسم دعای روز عرفه در مصلی اردبیل
مراسم دعای روز عرفه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)
مراسم دعای روز عرفه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)
مراسم دعای روز عرفه در حرم علی بن موسی الرضا (ع)1
مراسم دعای روز عرفه در حرم علی بن موسی الرضا (ع)
مراسم دعای روز عرفه در حرم علی بن موسی الرضا (ع)
مراسم دعای روز عرفه در حرم علی بن موسی الرضا (ع)
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
مراسم دعای روز عرفه در جمکران
برچسب ها

مطلب بعدی را انتخاب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.