دسته‌ها
اخبار

از بدحجاب ها اعلام برائت میکنیم از بی حجاب ها اعلام بیزاری میکنیم آن‌ها یاران شیطان رجیم هستند

از بدحجاب ها و بی حجاب ها اعلام بیزاری می کنیم. اعلام برائت میکنیم. بیزاری می جوییم

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم. از گناه آن ها اعلام برائت می‌کنیم . از خودشان اعلام برائت می‌کنیم. از حامیان مونث و مذکر آنها اعلام برائت می‌کنیم. از یاران سپاهی و ارتشی و پلیس آن ها اعلام برائت می‌کنیم. از شل/بی/بد/کم حجاب ها اعلام برائت می‌کنیم.

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم آن ها قاتلان برادر عزیز ما روح الله خان عجمیان هستند. شبیه پدرشان شمر و حرمله و… برادرمان زیر داغ آفتاب به قتل رساندند.

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم و اعلام بیزاری میکنیم. بی/بدحجاب ها هیچ وقت از به قتل رساندن صدها برادر ما از شهید عجمیان و علی وردی و حسین زینال زاده و دانیال رضازاده و …. و… اعلام پشیمانی نکردند.

در محیط عیان در خیابان اعلام ناراحتی نکردند. در محیط رایان در فحشاگرام(اینستاگرام) اعلام ناراحتی و پشیمانی یا هرچه شبیه آن … نداشتند. بلکه تشویق کردند و افتخار کردند…

از دختران بی/بد/شل حجاب ( همه انواع آن گناه کاران ) اعلام برائت می‌کنیم آن در هر هفته در شهرک نکبتان در محل شهادت برادرمان گناه رقص را انجام دادند و فیلمش را در فحشاگرام ارسال کردند … از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم …

یکی از آن بدحجابها شب شهادت آن برادرمان فریاد میزد روی بازویش دعا بسته ، بزنیدش . یکی از آن بی/بد/کم حجاب ها عکس های زن بی حیای پزشک قاتل برادرمان عجیمان را مثل قدیسه ها در کانال و صفحه اش نشر میداد …

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم چون آن ها حامی گناه ، ترویج دهنده گناه ، انکار کننده وجود خدا ، حامی قاتل ها ، مرید سلبریتی ها ، دنبال کننده سلبریتی ها ، طرفدار آمریکا ، طرفدار انگلیس ، طرفدار زنا ، طرفدار مشروب ، طرفدار ترامپ و اوباما و جوی بی‌دین ، طرفدار دروغ ، طرفدار رابطه بانامحرم هستند …

از همه بی/بد/شل حجاب ها اعلام برائت می‌کنیم. از خودشان و حامیان آنها و گناهشان و خانواده شان اعلام بیزاری می کنیم … بد حجاب ها و بی حجاب ها دشمن خدا ، دشمن اقامه حجاب ، دشمن حیا ، دشمن مراجع تقلید هستند. آن به سمت حرم امام رضا سنگ پرت کردند و فیلمش را منتشر کردند. آن ها به سمت گلزار شهدا سنگ پرت کردند و فیلمش را منتشر کردند.

آن ها قرآن سوختند. پرچم قوم لوط را بر دوش کشیدند و پیاده روهای خیابان های ایران را با قدم هایشان نجس کردند. بی حجاب ها و بد حجاب ها و خانواده هایشان و خواهرشان و برادرشان از پهلوی نجس حمایت کردند. از شیطان امید نادان حمایت کردند از مرتد اعظم ، شاهین نجسی حمایت کردند. با آهنگ های همه مطرب های نجس و ضد ایران ، همخوانی کردند ، لب زدند ، در اینستایشان در فحشاگرام شان نشر دادند

از خود دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم… چند سال است که می بینند و می خوانند همه دشمنان اسلام ، اقامه حجاب را تمسخر میکنند همه دشمنان ایران یکجا و همبسته مقابل واجب حجاب صف بسته اند . آن بدحجاب ها کور و کر و لال نیستند. هم می بینند و هم می شنوند.

یک سال از شروع فتنه دشمنان اقامه حجاب در خرداد 1401 گذشته است… و به سادگی عیان و آشکار و هویداست که بی/بد حجاب های شیطان صفت تصمیم گرفته اند در جنگ جهانی حجاب در سمت سمت شیطان ( گناه و زنا و پهلوی و همجنس بازی و آمریکا و اسرائیل و… ) باشند ، آنجا ایستادگی ، آنجا سنگر بندی کنند ، آنجا صفحه و کانال و سایت داشته باشند و سرباز شیطان رجیم باشند. هر ثانیه از دختران بدحجاب ایرانی اعلام بیزاری میکنیم …

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم … آنها صفحات و کانال های ما در محیط رایان را دسته جمعی گزارش میکنند تا مسدود شود ، آن ها مساجد را آتش میزنند و فیلم میگرند. درب مسجد گناه رقص را انجام میدهند و فیلم میگرند ، از لباس های شیطانی خود فیلم می گیرند. از لاک جیغ و موی تیغ خود فیلم میگرند و کارشان را ترویج میکنند.

آن بد/شل/کم حجاب های شیطان صفت آن دختران بی حیا ، وب سایت های اسلامی را در فرم های پشتیبانی گوگل گزارش میکنند تا از نتایج جستجو حذف شود. آن ها اکانت های توییتری انقلابی های فقاهتی را به پشتیبانی توییتر گزارش میکنند تا کم اثر شود ، محدود شود و معلق شود. آن ها پایین همه مطالب صفحات اسلامی در اینستا و تلگرام و … دشنام هایی که شیطان آموزش شان داده می نویسند …

از دختران بی/بد/شل حجاب اعلام برائت می‌کنیم و از حامیان آن ها هم اعلام برائت می کنیم

بزرگترین حامی این گناه کاران ، چادری های شل و یواش و ریشوهای شل و یواش هستند مهم ترین حامی دختران بی حیای جنبش زنا ( زن زندگی آزادی ) هم مذهبی های صورتی و وسط خواب ها و وسط بازها و دودره بازها و شل دین ها هستند.

برخلاف باور عموم … شروع فتنه نابودی حیا و خانواده و نابود حجاب و ازدواج و نابودی ایران و شعیان از مرگ شیطانی نحسا کوله ای کافر نبود شروعش از خرداد 1401 بود که چادری های شل و صورتی ، این منافقین اینستاگرام پرست ، در این شبکه شیطانی مطلب نوشتند و هشتگ زدند … محجبه ام و با اقامه حجاب مخالف ام …

آنها سلاح تقوا و امر به معروف و نهی از منکر را از بین بردند . آن ها گشت امنیت اخلاقی را از بین بردند. آنها خواهرهای بی حجاب شان را جری و لجوج و شجاع و بی حیا کردند تا هزار هزار قدم جلو بیایند و لخت شوند و برادران بسیجی و سپاهی و پلیس ما را شهید کنند …

از چادری های شل و صورتی از چادری های اینستاگرام پرست اعلام برائت و بیزاری میکنیم. آن ها قاتل اصلی همه شهدای ما از مهر 1401 تا فروردین 1402 هستند.

آنها حامی اصلی بی حجاب ها هستند. آنها با بی حجاب ها نرم و خنده رو و خوشحال هستند با مومنین و روحانیون اخمو و تند هستند. آنها دشمن امربه معروف و نهی ازمنکر هستند. آنها استحاله کننده و تغییر دهنده مفهوم سخنان شهید 1:20 و ولی فقیه درباره حجاب هستند.

از چادری های شل و صورتی از چادری های اینستاگرام پرست اعلام برائت و بیزاری میکنیم آنها دشمن شبکه های اجتماعی ایرانی از ایتا و سروش تا بالونت و ویراستی هستند آنها حامی و بازاریاب تلگرام و اینستاگرام هستند . آنها کسانی هستند که 300 هزار نفرشان در اینستاگرام در پویش « محجبه ام و با حجاب مخالفم » شرکت کردند …

آنها کسانی هستند که وسط گلزار شهدا میان مردها و زنها موهای دختران بی حجاب را بافتند و کش انداختند و فیلمش را نشر دادند. آن ها در دانشگاه نفر اول حامی بی حجابی بودند و جلوی حراست ایستادگی کردند …

از چادری های شل و صورتی از چادری های اینستاگرام پرست اعلام برائت و بیزاری میکنیم… آنها جز گفتن فقط کار فرهنگی فقط کار فرهنگی چیزی نمیدانند. کار فرهنگی شان هم پذیرفتن دعوت بی حجاب ها برای رفتن به کافه یا بافتن موهایشان در دانشگاه یا گذاشتن عکس صورت شان لب دریا در اینستا است…

راه بدهیم برای جلوگیری از تجزیه طلبی و … کار فرهنگی را تجویز میکنند. برگه های نه به تجزیه طلبی چاپ میکنند و روی کیف شان چسبانک (استیکر) نه به تجزیه طلبی را نصب میکنند…

از چادری های شل و صورتی از چادری های اینستاگرام پرست اعلام برائت و بیزاری میکنیم … آنها ساعت 1:20 هر شب هر هفته از شهید صورتی شان عکس ارسال میکنند اما از نشر یک آیه و حدیث و … از واجب الهی حجاب معذور هستند…

از چادری های شل و صورتی از چادری های اینستاگرام پرست اعلام برائت و بیزاری میکنیم آنها نفر اول حامیان مهسا کومله ای هستند. آنها به پلیس تشر زدند و توهین کردند. آنها ماجرا داغ کردند . آنها حامی گناه استند همین دو ماه اخیر ده ها روحانی و پلیس و بسیجی و …به شهادت رسیدند. توسط مشروب خورها ، پدرهای بی حجاب ها ، ماهواره دارها ، بی بی سی بین ها ، اینستاگرام پرست ها … اما چادری های صورتی نجس در شبکه فحشاگرام هنوز هم هنوووز هم نگران اسراف یک سطل ماست هستند …

از همه عمامه به سرهایی که به دروغ به آنها کلمه روحانی و طلبه گفته میشود و دکتر و بطله هستند اعلام بیزاری میکنیم . آن ها هم هنوز نگران آن سطل ماست هستند و کلامی از آن روحانی شهید در بانک نگفتند از پاسدار شهید تهران نگفتند از پلیس شهید جنوبی نگفتند از بانوان محجبه ای که در مترو آزار دیدند نگفتند … خدایا از همه آنها اعلام برائت میکنیم .

آنها هر ساعت به بی/بدحجاب لبخند میزنند لاس میزنند . آنها هر ساعت به آن امام جمعه بامرام و شجاعی که پشت میکروفون اعلام بیزاری اش را بلند گفت تشر میزنند توهین میکنند. آن عمامه به سرهای عرف پرست و وسط باز و صورتی ، احکام تبری را از دین حذف کردند.

مخالف قصاص قاتل شهدای جنگ حجاب هستند. آن در اینستاگرام دنبال کننده بی حجاب ها هستند. آنها همزمان با اینکه 1:20 پرست هستند با آن معدود انقلابی های فقاهتی دشمن هستند. عمامه به سرهای عرف پرست اگر دستشان میرسید برای حمایت از قاتل و زانی و بی حجاب و مفسدها ، جهنم را تعطیل میکردند و کلیدهایش را گم میکردند…

از شهید 1:20 اعلام بیزاری میکنیم … سه سال ، سه 365 روز هر جا کلمه از حجاب مینویسم یکی از حامیان شهید میگوید حاجی گفته اینا دخترامن. هرجا در هر وبلاگی یا سایتی از احکام حجاب در آیات و احادیث می نویسیم یکی از حامیان حاجی پرست میگوید حاجی گفته اینا دخترامن. از همه حامیان دروغین آن شهید که در مسیر استحاله و تغییر مفهوم و هویت شهید قدم میزنند اعلام برائت میکنیم.

هرجا از ضرر و بدی عریانی در خیابان و پایین آمدن سن بلوغ برای جامعه شیعیان می نویسیم یکی هست که بگوید حاجی گفته اینا دخترامن یکی هست که بگوید دوقطبی نکن یکی هست که بگوید وحدت . هرجا زبان به نکوهش گناه بی حجابی باز کنیم کسی هست که بگوید حاجی گفته اینا دخترامن ، وحدت ، جذب …

از جمهوری طاغوتی ایران اعلام برائت میکنیم جایی که بی حجابی ارزش است … جایی که بانوان محجبه باید با ترس در خیابان هایش قدم بزنند از جمهوری بی حجابی ایران اعلام برائت میکنیم… جایی که مترو و قطار و پارک و مسجدهای تاریخی اش ، رقص کده شده. دانشگاهش لاس کده شده. مدرسه اش مطرب خانه شده. مسجدش خانه سالمندان شده. کتاب های علوم انسانی اش به کفر و شرک آغشته شده. صداسیمایش مروج بی حجابی شده. مروج مطربی شده.

از دختران بی بدحجاب اعلام بیزاری میکنیم. آنها در فروشگاه شان به محجبه ها اجازه ورود نمیدهند آنها در مطب شان بیماران محجبه را پذیرش نمیکنند. آنها هنوز هم هنوووز هم از همه شهدای پلیس و بسیج و ارتش و سپاه بدگویی میکنند.

آنها مجلسی که به خدا ، پیامبرش ، راویان حدیث ، مراجع تقلید توهین میشود را ترک نمیکنند. آنها هر روز عکس های بی حجابی شان در مدرسه و داتشگاه و پیاده رو در اینستاگرام ارسال میکنند.

از دختران بی بدحجاب اعلام بیزاری میکنیم . از حامیان آن ها . خودشان و گناهشان ، اعلام بیزاری میکنیم. هنگامی که فریاد میزنیم ورود بی حجاب ورود بی حیا به مساجد مقدس مان حرام است… حامیان بی حجاب ها فریاد میزنند سخنان شهید 1:20 را و سخن جانباز دست راست را که گفت « کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند»

دختران بی حجاب تان احکام امامان شیعه که از هزار سال قبل به ما رسیده را زیر پا میگذارند. بدون حجاب با عشوه ، بدون غسل ، با ناخن هایی که چند لایه مواد شیمیایی دارد در مسجدهای شهرهای مختلف موهایشان را آویزان میکنند و قرآن در دست عکس میگرند و در اینستاگرام ارسال میکنند و پایینش دو هشتگ می نویسند زن زندگی أزادی و مرگ بر دیکتاتور …. چه دختران بی تربیتی دارید …. تذکر هم بدهیم یا ضد ولایت شما میشویم که جلوی اتحاد اتحاد گفتن سخنرانی بعدی شما ایستادیم یا دشمن شما نام نهاده می شویم که جلوی احکام جذب حداکثری ایستاده ایم

از سپاهی ها اعلام بیزاری و برائت میکنیم. آنها ساکتین فتنه بودند. میتوانستند کاری بکنند و کاری نکردند. تنها کارشان همین بود که بالای نوشته های مومنین که از حجاب می نویسند ، فیلم شهید 1:20 را بازارسال کنند …

از ریشوهای یواش و صورتی و شل اعلام بیزاری میکنیم از مومنین صورتی از مومنین عرفی اعلام بیزاری میکنیم از پسران بی حیا اعلام بیزاری میکنیم … آنها بریده بریده چیزی شنیده اند که امام علی بر سر یارانش بخاطر اذیت شدن زن یهودی فریاد زده … لذا شهید شهید صدها پسر بسیجی و پلیس … کتک خوردن بانوان محجبه در مترو ، رقصیدن در مسجد ، گران بودن پارچه چادری ، بلند کردن پرچم قوم لوط ، روزه خواری عمدی در رمضان المبارک ، شهید شدن روحانیون ، تصادف عمدی با روحانیون … آزارشان نمیدهد …

از دختران بی/بدحجاب اعلام بیزاری میکنیم… آنها بهتر از مومنین احکام حجاب و نماز را بلدند ، آیاتی که خدا از دشمنی شیطان با انسان گفته حفظ هستند. از مومنین سخنان رهبر عالی ایران و باقی روحانیون را بیشتر پیگیری میکنند. بیشتر از محجبه ها کتاب درباره حجاب و حیا خوانده اند … و تصمیم شان اینست که بازهم گناه بی/بد/شل/ضعیف حجابی را پیاپی انجام دهند …

هر روز فیلم عریان پوشی شان در صفحه منوتو باشد. هر روز استوری از بی حیایی شان در اینستا باشد. هر روز با نامحرم در رابطه باشند. نماز نخوانند. روزه نگیرند. خمس و زکات که هیچ. واجب حج که هیچ. شرکت در راهپیمایی و رای گیری که هیچ. مسجد رفتن که هیچ …. از آنها ، خودشان و گناهشان اعلام بیزاری میکنیم

آن شب دردناک که دیدیم آن بی حجاب ها که بدون ذره ای ترس و حیا مسجد محله را دوره کرده بودند و شعار میدادند: نه حجاب نه روسری | جمهوری دوست‌پسری ، و به سمت مسجد سنگ و بطری های آتش افروز پرت میکردند فهمیدیم نظام حکومتی ایران با این گناه کنار آمده است … بی حجاب ها به جمهوری دوست پسری شان رسیدند و ما هنوز سرگرم این هستیم که ثابت کنیم 1:20 و جانباز دست راست ، طرفدار بی حجاب ها نیستند و…

از ولی فقیه ایران 3567 عکس در ده سال اخیر هست که کنار محجبه ها هستند اما همان تک عکس در نمایشگاه کتاب میشود دلیل و برهان برای حمایت از بی حجابی میشود دلیل مصاحبه با آن زن با همان وضع بدحجابی اش . آن عکس میشود تیتر یک همه سایت ها و پست آخر همه کانال ها که بی حجابی آری ، حجاب نه …

از دختران بدحجاب و خودشان و گناهشان و اعمالشان و هویت آن ها اعلام بیزاری میکنیم … از تمام اسلام و قرآن و احکام و شهدا و علما فقط و فقط همان 20 ثانیه سخنان شهید 1:20 در حمایت از بد حجاب ها را بازنشر میکنند. هر بار تذکر میشنوند فقط همان فیلم.

هر جمعه شب فقط همان فیلم. بعد از شهادت روحانی انقلابی سلیمانی فقط همان فیلم . بعد از تصادف عمدی با روحانیون فقط همان فیلم بعد از مراسم سالگرد شهید علی وردی فقط همان 20 ثانیه. بعد از اسراف یک سطل ماست فقط همان بیست ثانیه. بعد از رونمایی کتاب های حوزه علمیه درباره حضرت زهرا (س) بازهم فقط همان 20 ثانیه حمایت آن شهید کرمانی از بی حجابی را بازنشر میکنند…

از چادری های صورتی و اینستاگرام پرست اعلام برائت میکنیم … دیدیم و صدها بارها دیدیم که در اینستاگرام صفحه زدند و پویش راه انداختند که با کتاب و تاریخ و … مثلا اثبات کنند ( نعوذ بالله ) ، بانوی بزرگ دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها ، هیچ گاه حجاب چادر نداشتند … از سال 95 تا 1402 … هنوز هم گفته هایشان هست … تذکر هم بدهیم ، رونوشت سخنان ولی فقیه درباره جذب حداکثری را برایمان ارسال میکنند…

از عنقلابی ها و عرزشی ها اعلام برائت میکنیم آنها ارزش ها و احکام شان را از عین عرف می گیرند. به انقلابی های فقاهتی و ارزشی های مکتبی افتخار میکنیم آنها ارزش ها و احکام شان را از الف اسلام می گیرند …

از بی حجاب ها اعلام بیزاری میکنیم آنها عامدانه در مراسم تجلیل از خانواده شهدا در سالن بنیاد شهید حجاب از سر برمیدارند تا تشنج ایجاد کنند از نفر دوم شان که منافقانه چادر دارد و به سمت حراست بنیاد شهید حمله میکند اعلام برائت میکنیم از نفر سوم شان که نفر رسانه است و موبایلش با سلام به شبکه منوتو آماده فیلمبرداری میشود هم اعلام برائت میکنیم

از همان بی حجاب هایی که پلیس در قطار مشهد دستگیرشان کرد و اعتراف کردند که دلاری پول گرفته اند که عریان باشند اعلام برائت میکنیم

از کسانی که هنوز اعلام بیزاری نکردند ، اعلام بیزاری میکنیم …

وسط خیابان ، روز روشن ، زیر آفتاب ، محیط باز ، در شهر کرج … بی رحمانه ترین و شنیع ترین و عجیب ترین و دردناک ترین و غم آلود ترین و گریه آور ترین کار ممکن را انجام دادند… شهید عجمیان را بر خیابان کشیدند و نفری یک لگد بر پیکر او زدند… همان ها که شعار شان زن و گناه و آزادی است همان ها که در همان لحظه هم بی حجاب بودند … اگر مردد بودیم که نوشته های تاریخی از آن بی احترامی های عظیم به پیکر شهدای کربلا شاید این چنین نبوده و نسل بشر چنین کثیف نیست … 1300 سال بعد قاتلان بی حجاب شهید عجمیان یادآوری کردند آن رویداد کربلا واقعی بود … شدنی بود …

آن رویداد ترسناک و دردناک و دلهره آور و خشونت بار در کرج توسط دشمنان اقامه حجاب انجام شد و بسیاری از کسانی که خودشان را دین دار میدانند هنوز مردد هستند که اعلام بیزاری بکنند یا نکنند… اگر اعلام بیزاری نکنید شما هم می شوید یکی از کسانی که به پیکر بردار بزرگمان ، بسیجی ناب ، شهید شاخص ، لگد زدید …

از بی حجاب ها اعلام برائت میکنیم آنها نجس هستند. لعنت خدا بر بی حجاب ها . بر مادرشان هند جگرخوار لعنت بر پدرشان یزید بی‌حجاب‌باز لعنت.

لعنت خدا بر همه گناه کاران . از مشروب خورها تا زناکارها تا مفسدهای اقتصادی تا قاتل ها تا نزول خورها تا اسرائیلی ها تا هوس بازها تا همجنس باز ها تا …. که البته همه‌شان هم ویژگی مشترکشان بی حجابی است

چادری عرف پرست و چادری اینستاگرامی کثیف و منافقی که به بدحجاب ها در این خیابان لبخند میزنند … جاده صاف کن بی حجابی او خیابان بعدی استند … چادریهایی که با بی حجاب ها کافه می‌روند . جاده صاف کن گناه زنای شب‌های آنها استند . چادری هایی که با بی حجاب ها در پارک و شهربازی همراهی میکنند جاده صاف کن مشروب خوردن شب آنها هستند .

چادری های وسط باز و منافق و عرف پرست ، بر سر حراست جلوی اداره و سازمان فریاد میزنند که چرا میگویی حجاب حجاب … به آن بی حجاب سیگنال میدهند که بی حجاب بمان … همین بمان . بد بمان … چادری هایی که در اینستاگرام صفحات دختران بی حجاب و بی حیا را دنبال میکنند به آن دختر سیگنال میدهند که چادرم و دینم و اعتقادم و اسلام صورتی ام با کار تو موافق است بمان بی حجاب بمان …

خدایا از همه چادری های شل و یواش که عرزش هایشان را از عین عرف میگرند نه از الف اسلام ، از چادری های اسلام صورتی ، از عرف پرست ها و از ۱:۲۰ پرست ها اعلام بیزاری میکنیم .

از سلبریتی ها اعلام بیزاری میکنیم . آنها مجموعه دار ، جامع و کامل همه انواع گناهان علیه اسلام و ایران هستند

از صداسیما اعلام بیزاری میکنیم . آنها صدها قسمت عصر مطربی را از شبکه سه پخش کردند که مروج بی حیایی و مطربی باشد. کاشت بذر در آنتن شبکه سه و آبیاری و برداشت در اینستاگرام همان دخترانی است که صدها شب شبکه سه تبلیغ شان کرد. حالا یکی در میان پست و استوری علیه جمهوری اسلامی ایران نشر میدهند با مطرب های آمریکایی همخوانی میکنند

از خبرنگارهای صداسیما اعلام بیزاری میکنیم. آنها در یک بخش خبری از حجاب میگویند آن هم به بدترین روش ممکن و غیر شرعی و در گزارش بعدی اخبار سلبریتی های بی حجاب و هنرگیشه های بی حیا را پخش میکنند. و در گزارش بعدی یوسف سلامی میان جمعیت میرود تا بتواند در یک مدت 5 دقیقه گزارش با صدها بد/بی جحاب حاضر در راهپیمایی و خیابان و … مصاحبه کند.

جلوی انجام گناه ، پخش تصاویر گناه کاران بی/بد حجاب توسط سازمان صداسیما ایستادگی نکنیم… یک قدم برای سال بعد جلو می آیند و به پخش تصاویر آنها که بطری نجاست در دست دارند میرسند و سال بعد به مصاحبه با آنها که پرچم رنگین کمانی دارند میرسند… گناه ، گناه است… کم و زیاد ندارد …

از مذهبی نماهایی که عکس بازیکنان زن فوتبال و فوتسال و هاکی را بازنشر میکنند اعلام بیزاری میکنیم . آن دختران ورزشکار در اینستاگرام شان عکس بی حیایی و لخت ارسال میکنند و بعد از همان مسابقه که مثلا مقامی گرفتند ، هم ساز و هم آواز آن مطرب شیطانی را همخوانی میکنند برای شبکه منوتو تا با اسم شان در شبکه منوتو پخش شود.

از آبان خونین و بهمن شیطانی گفتن و نوشتن و حمایت از قاتل های شهید علی وردی و شهید عجمیان هم که روتین روزانه شل حجاب ها است و همان دختران ورزشکار بعد از هر بار کرم و پودر زدن به صورت انجامش میدهند.

اعلام بیزاری میکنیم از مومنین عرفی و صورتی که خبر بازی و برنده شدن دختران نجس و بی حیا را لحظه ای ارسال میکنند اما خبر جایزه گرفتن دختران محجبه‌ی مومنه و مکتبی و ارزشی در مسابقات قرآنی حرم را کامل بایکوت میکنند تا اولی را ترویج و تبلیغ کنند

از شیطان های دوپایی که به گرگ معروف اند و برای به دام انداختن و به گناه انداختن پسران نوجوان مسجد محله برنامه ریزی میکنند اعلام بیزاری میکنیم. از آن شیطان های بی حجابی که در تلگرام مدیر و سازنده گروه های تبادل شماره برای داشتن رابطه با نامحرم هستند اعلام بیزاری میکینیم.

از پسرها و دخترهایی که که بی حجاب هستند و هم دشمن حجاب هستند و بطری نجاست سر میکشند و در خیابان با سرعت بالای 140 حادثه منجر به مرگ مردم بی گناه را میسازند و تنها ترسشان بعد از حادثه ناراحتی پدرشان از لهیدگی خودرو است … اعلام بیزاری میکنیم…

از بی/بد/کم حجاب هایی که روتین روزانه شان فحش نوشتن پایین صفحه و کانال روحانیون ، و کانال های مذهبی است… اعلام بیزاری میکنیم. از بی حجاب های مقیم در رسانه های رسمی ایران که از وزارت ارشاد عرفی بودجه هم دارند اعلام بیزاری میکنیم… آنها مقالات آموزش برنامه ریزی و مدیریت زمان را میخوانند تا بتوانند هر روز دروغ بیشتری را در کانال و روزنامه بنویسند یا سخنان روحانیون و مسئولین دولت را بهتر تقطیع کنند و وارونه نمایی کنند

از نماینده های عرفی مجلس شورای عوام اعلام بیزاری میکنیم… آنها میتوانند کاری کنند اما نمیکنند. آنها میتوانند زبان ببندند و احکام عرفی شان را که بجای رساله از رسانه یاد گرفته اند بازگو نکنند اما بازگو میکنند.

همه‌ی بی‌حجاب‌ها دامن‌شان به خون شهیدان ما در جنگ احزاب حجاب آغشته است…

خدایا شاهد باش ما از گناه کاران و حامیان گناه کاران نیستیم. از خودشان و اعمالشان اعلام برائت میکنیم

نوشته جمعی از گردانندگان نوجوانیا

با دکمه‌های زیر این صفحه را برای دیگران ارسال کنید
بنیانا

از بنیانا

سایت بنیانا محل نشر مقاله و خبر درباره دین اسلام است. در بنیانا درباره رویدادهای مهم پیرامون فرهنگ اسلامی و سبک زندگی در انقلاب اسلامی ایران می‌خوانیم... کلمه بُنیانا در اینجا به معنای پایه، اساس و بنیاد است.

guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه نظرات