صوت

هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی/ازصراحتهای دیروزتا تردیدهای امروز

حسن رحیم‌پور ازغدی در هفته‌نامه صوتی چهلم، علاوه بر صف‌بندی‌های دهه ۶۰، به صف بندی‌های دهه ۹۰ هم پرداخته است. بخشی از محورهای مورد بررسی و اشاره رحیم‌پور ازغدی در این شماره از هفته‌نامه صوتر به شرح زیر است:
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۱-تأویل شعارهای دهه شصت به دو معنا

چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۲- تفکر حرفه‌ای و طبقه‌بندی شعارها (نسبت ایدئولوژی با عقل، محبت و مدارا، برابری، آزادی و پیشرفت چگونه صورت بندی شد؟)
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۳-ایدئولوگ‌ها از کندیاک تا پوزیتیوستها و سپس مارکس و سوسیالیست‌ها و نسبت آن با تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۴-طرح «دوقطبی‌سازیهای» قلاّبی جهت دوقطبی «حق وباطل» و «عدل و ظلم».
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۵- مشروعیت دینی و نقد حاکمیت (قداست‌ستیزی جهت قداست سازی «بَدیل»)
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی۶-  سختی زیستن مؤمنانه در زمانه خود (دین، یک فرضیه میان فرضیه‌ها نیست)
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۷-ردیابی خطاهای شخصی و اینهمانی وجود “انقلاب” با ماهیتش

چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی ۸-درست کیشانی که همواره شبهه دارند و طرح «سفسطه» علیه «بیعت»
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۹- پارادوکس “براندازی قانونی”، ضربه به سیستم به کمک امکانات سیستم
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۰-امتناع جمع‌بندی نظریاتی که حاصل جمع مشترک ندارند (التقاط ایدئولوژیک)
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۱-اختیارات انقلابی که هدر می‌رود و بدهکارانی که چون طلبکاران سخن می گویند.
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۲-ارزش‌ها «محتوی» دارند یا فقط «اهمیّت»؟(بازی با الفاظ و مدیریت افکار عمومی)
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۳-“اندیشه‌های اتوپیک و ایدئولوژیک” همچون “تروریزم”، از غرب آمد
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی۱۴- هویّت آزمایشی و تغییرلهجه از دهه اول تا دهه چهارم جمهوری اسلامی
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۵-تکثیر حقیقت، معرفت شناسی نسبی گرا و نسخه سازی تقلّبی
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی  ۱۶-مفاهیم سیاسی و «کاربردهای مهارناشده»
چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی۱۷- هاله‌سازی و هاله‌سوزی؛ دو تکنیک در تخریب انقلاب‌ها

چهلمین هفته‌نامه صوتی رحیم‌پور ازغدی دانلود کنید یا بشنوید:

دریافت از تسنیم  |دریافت از مدیافایر

برچسب ها

مطلب بعدی را انتخاب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.