نشست واکاوی ۱۸ تیر ؛امحای اسناد توسط وزارت علوم خاتمی

همزمان با سالروز غائله ۱۸ تیر ۷۸ و به منظور واکاوی این حادثه میزگردی با حضور محمد رئیس زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه تهران در سال ۷۸، مهدی بلوکات دبیر اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و احسان قاضی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سال ۷۸ در خبرگزاری تسنیم برگزار شد. مشروح این […]