خانه » آرشیو برچسب : مهندس مهدی شریفی

آرشیو برچسب : مهندس مهدی شریفی

در تمام نقاط دنیا قوانین رعایت می‌شود به‌جز نقطه ایران

000001

بازشناسی اتفاقات پیرامون ما در دنیای نوظهور که پیوندی عمیق با حوزه فنّاوری دارد نیازمند فکر مناسب و آگاهی نسبت به اصول اولیه دارد. باید تلاش کنیم و بتوانم انچنان زندگی کنیم که مورد رضایت خدا باشد وهم بهره کافی از این دنیا داشته باشیم. البته آمیخته کردن این دو ساحت که هم رضای خدا ناظر بر زندگی‌مان باشد و …

ادامه مطلب