درباره انتشار ناقص جملات امامان جمعه در کانال‌های ضد انقلاب چه می‌دانید ؟

اجتماع پرشور در دفاع از ناهیان از منکر/نماز جمعه۲۶ اردیبهشت درمیدان فلسطین