عکس و یادداشت شهاب الدین واجدی درباره ترور استاد طالب زاده

بحث درباره مرگ مشکوک مالکوم شباز و خواننده آمریکا یی هیپ‌هاپ