سایت خیمه گاه ؛ شبکه اجتماعی محافل مذهبی ایران [تحقق مجازی خیمه‌های حقیقی]

درباره انتشار ناقص جملات امامان جمعه در کانال‌های ضد انقلاب چه می‌دانید ؟