رادیو مسیر ۴۹ /ستارگان غربی مسلمان می‌شوند,ستارگان ایران چطور؟