اصلاح طلبان در زمین شیطان [ دانلود شماره ۱۳۸ نشریه خط حزب الله ]

دشمنی آمریکا با ایرانیان ، واقعیتی فراحزبی و نامحدود [بررسی رفتار دموکرات‌ها و جمهوری خواهان]

وزارت دفاع آمریکا مقصر اصلی فقر و گرسنگی در جهان است [ بررسی گزارش سازمان فائو ]

اغتشاش در ایران چگونه شکل گرفت و چه کسانی از آن حمایت کردند ؟ [ دانلود رایگان شماره ۱۱۵ خط حزب الله]

تلاش آمریکا برای تغییر رفتار مردم ایران با کمک شبکه‌های ماهواره‌ای ‌