مصاحبه دکتر حسن عباسی بعد از ماجرای بازداشت با برنامه آرمانگرام +ویدیو

معرفی ammarnet.ir ؛ شبکه اعزام استاد و سخنران عمار

مصاحبه دکتر عباسی با جهان نیوز درباره عفاف و حجاب