صفات هم‌نشینان پیامبر ؛برداشت کوتاه از یک آیه قرآن+ فیلم