مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ اعلام شد [بر اساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری]

هفته آخر رمضان المبارک را چگونه بگذرانیم [توصیه استاد پناهیان]+ویدیو

۲۰ نکته برای احیا شب های قدر که باید بدانیم [یادداشت استاد پناهیان]

در ماه رمضان چگونه درس بخوانیم [بررسی همزمانی امتحانات با روزه داری ]