عکس و یادداشت شهاب الدین واجدی درباره ترور استاد طالب زاده

سالروز شهادت نور علی شوشتری در انفجار تروریستی پیشین