داستان صوتی امروز عاشوراست [ یاران امام حسین علیه السلام در دهه ۸۰ شمسی ]

دانلود داستان صوتی من امام حسینی ام ؛ داستان زندگی امروز همه ما [برگرفته از کتاب بزرگ نامیرا]

مستند معبر درباره جوانان اروپا و پیاده روی اربعین [تکیه بنیانا]