توضیحات استاد بی آزار تهرانی درباره جزئیات محرومیت زدایی از منطقه «هیرمند» سیستان و بلوچستان

سالروز شهادت نور علی شوشتری در انفجار تروریستی پیشین