برنامه ۲۹ رادیو افسران ,چرا حق وقتی پیروز هم میشه پایدار نمی مونه؟

برنامه بیست‌وهشتم رادیو افسران ,مراقبه بعد از ماه رمضان

زنگ بیداری ۱۳۶ / موج خاطرات دروغین از امام (ره) در ایران

جمال آفتاب ۱۴۰ /حمله اسرائیل به فلسطین در زمان برگزاری جام جهانی