دیوار برلین

مقاله

آغاز ساخت ديوار برلين ؛ مشهورترین نماد «جنگ سرد»

    ۲۲ مرداد  ۱۳۴۰  آگوست ۱۹۶۱ميلادی  ‌‌‌‌‌ آغاز ساخت ديوار برلين ؛ مشهورترین نماد «جنگ سرد»      

ادامه مطلب »