عکس و یادداشت شهاب الدین واجدی درباره ترور استاد طالب زاده