مجمع قاریان و حافظان کرمان بزرگترین مسابقه قرآنی جنوب شرق ایران برای حفظ سوره واقعه را برگزار کرد[+ویدیو]

چگونه کودکان حافظ قرآن تربیت کنیم ؛ روش‌های حفظ قرآن برای کودکان