چند نکته زندگی امام کاظم علیه السلام از زبان رهبر انقلاب [+ویدیوی کوتاه]

رادیو مسیر ۴۵ /خاطرات چادری شدن: با امام زمان عهد بستم چادری بشم