جمال آفتاب ۱۴۰ /حمله اسرائیل به فلسطین در زمان برگزاری جام جهانی